"รู้" ทิศดี "หนี" ทิศร้าย ประจำปี 2560 (ตอนที่ 2)


​จัดบ้านอย่างไรเพื่อลด "ดาวร้าย" และเสริม "ดาวดี" ประจำปีนี้ เริ่มกันเลยครับ ..

- ทิศกลางบ้าน (ทิศมงคล)

ปีนี้มีดาวหนึ่งขาว 一白 (อิ๊กแป๊ะ) แทนสัญลักษณ์ด้วยดาวเลข 1 ธาตุน้ำ ซึ่งเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลง โยกย้าย ติดต่อ เจรจา ตลอดจนสุขภาพร่างกาย จรมาประจำอยู่กลางบ้าน เพื่อช่วยกระตุ้นธุรกิจที่ริเริ่มหรือกิจการที่ซบเซาให้กลับพลิกฟื้น คืนชีพจนประสบความสำเร็จอีกครั้ง ส่งผลให้เกิดโชคลาภ มีเงินมีทองหลั่งไหล อีกทั้งมีเสน่ห์ในการติดต่อเจรจา ครอบครัว เป็นสุข ที่เจ็บป่วยอยู่ก็จะหาย ที่อ่อนแอก็จะแข็งแรงขึ้น

หากตำแหน่งกลางบ้านจัดเป็นห้อง ไม่ว่าจะเป็นห้องทำงาน โต๊ะทำงาน ห้องนอน หรือหัวเตียง ควรจัดตั้งวางเจดีย์โลหะ 6 ชั้น เพื่อช่วยเสริมพลังดาวมงคลนี้ให้ก่อเกิดผลพวงที่ดียิ่งๆขึ้น ส่งผลให้กิจการงานประสบผลสำเร็จลุล่วงด้วยดี

- ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ทิศอัปมงคล)

ปีนี้มีดาวสองดำ 二黑(หยี่เห็ก) แทนสัญลักษณ์ด้วยดาวเลข 2 ธาตุดิน ซึ่งเป็นดาวป่วยไข้ ดาวแห่งโรคภัย ดาวแห่ง ความเสื่อม ถดถอย จรมาประจำอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ส่งผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บและความซึมเศร้า เข้าครอบงำ โดยเฉพาะหญิงสูงอายุจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับช่องท้อง แม่ลูกไม่ปรองดองต่อกัน กิจการธุรกิจถดถอย โดยเฉพาะธุรกิจบ้านจัดสรร พัฒนาที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ หรือที่พัวพันกับคดีความอยู่ก็จะถูกตัดสินให้พ่ายแพ้

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จึงเป็นตำแหน่งทิศที่ควรหลีกเลี่ยง ไม่ควรจัดห้องอยู่ในตำแหน่งนี้ เพราะจะทำให้เกิดการเจ็บป่วย สูญเสีย หรือแม้แต่การกระทำภารกิจสำคัญต่างๆก็ควรละเว้น ควรแขวนกระดิ่งโลหะไว้เพื่อสลายพลังดาวร้ายให้คลายลง อีกทั้งไม่ควรกระทบขุดเจาะพื้นดินที่บริเวณนี้

- ทิศตะวันตก (ทิศมงคล)

ปีนี้มีดาวสามฟ้า 三碧(ซาเผ็ก) แทนสัญลักษณ์ด้วยดาวเลข 3 ธาตุไม้ ซึ่งเป็นดาวแห่งการต่อสู้ แย่งชิง ทะเลาะวิวาท จรมาประจำอยู่ทางทิศตะวันตก ส่งผลให้เพศชายลุแก่อำนาจ ไม่มีเหตุและผล จึงเป็นเหตุให้ครอบครัวแตกหักไม่ปรองดอง อีกทั้งยังมีเกณฑ์จะถูกปองร้าย ถูกโจรจี้ปล้น ขโมยขึ้นบ้าน ทรัพย์สินสูญหาย คดีความวุ่นวาย เกิดเป็นโรคเครียด จนตัดสินใจผิดพลาดเพราะหาทางออกไม่ได้

หากตำแหน่งทิศนี้เป็นประตู ไม่ว่าจะเป็นประตูบ้าน ประตูห้องทำงาน ประตูห้องนอน หน้าต่าง โต๊ะทำงาน หรือหัวเตียง ควรตั้งโคมไฟหรือหลอดไฟสีแดง เพื่อลดกำลังคลายพลังดาวร้าย อีกทั้งจะนำความสงบสุขและความสามัคคีกลับคืนมา ตลอดจนชักนำพาโชคลาภทรัพย์สินเงินทองอีกด้วย

- ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ทิศมงคล)

ปีนี้มีดาวสี่เขียว 四綠(ซี๊เล็ก) แทนสัญลักษณ์ด้วยดาวเลข 4 ธาตุไม้ ซึ่งเป็นดาวแห่งวิชาการ ความรู้ ดาวแห่งความสำเร็จ โชคดี มีโชคลาภทางความรู้ มีข่าวดี มีชื่อเสียง บุญวาสนาจรมาเยือนประจำทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้เกิด ความกระตือรือร้น มีชีวิตชีวา สร้างเสริมเสน่ห์เมตตาให้คนรอบข้างนิยมชมชอบ หรือที่โสดอยู่ก็จะพบคู่รู้ใจ

หากตำแหน่งทิศนี้เป็นประตู ไม่ว่าจะเป็นประตูบ้าน ประตูห้องทำงาน ประตูห้องนอน หน้าต่าง โต๊ะทำงาน หรือหัวเตียง ควรจัดวางพู่กันจีนเพื่อช่วยเสริมพลังดาวมงคลให้ก่อเกิดผลพวงที่ดี ส่งผลให้อุปสรรคน้อยใหญ่ปัญหาคลี่คลาย จากร้าย กลายเป็นดี ทุกสิ่งอย่างจะสำเร็จลุล่วงด้วยดี

- ทิศใต้ (ทิศอัปมงคล)

ปีนี้มีดาวห้าเหลือง 五黃(โหงวอึ๊ง) แทนสัญลักษณ์ด้วยดาวเลข 5 ธาตุดิน ซึ่งเป็นดาวแห่งวิบาก ความวุ่นวาย สูญเสีย มีภัย เป็นชนวนแห่งความวิบัติ แตกแยก โรคร้ายภัยเวร จรมาประจำอยู่ทางทิศใต้ ทำให้เสียทรัพย์ เกิดอุปสรรคปัญหา หนทาง ตีบตัน มีแต่ความวุ่นวาย สร้างความกดดันต่อระบบประสาททำให้เกิดความเครียด ป่วยหนัก บางครั้งอาจถึงแก่ชีวิต

หากตำแหน่งทิศนี้เป็นประตู ไม่ว่าจะเป็นประตูบ้าน ประตูห้องทำงาน ประตูห้องนอน หน้าต่าง โต๊ะทำงาน หรือหัวเตียง  ควรแขวนกระดิ่งโลหะไว้เพื่อสลายพลังดาวร้ายให้คลายลง จึงจะรอดปลอดภัยจากเหตุร้ายต่างๆ ก่อนที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งไม่ควรกระทบขุดเจาะพื้นดินที่บริเวณนี้

- ทิศเหนือ (ทิศมงคล)

ปีนี้มีดาวหกขาว 六白(หลักแป๊ะ) แทนสัญลักษณ์ด้วยดาวเลข 6 ธาตุทอง ซึ่งเป็นดาวแห่งตำแหน่งยศศักดิ์ การเดินทาง จรมาประจำอยู่ทางทิศเหนือ ส่งผลดีต่อผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะเพศชายที่รับราชการ หรือทำงานองค์กรบริษัทต่างๆ ทำให้มีอำนาจ บารมี มีชื่อเสียง สามารถเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทขัดแย้งต่างๆ ผู้ที่มีอาชีพค้าขายวัสดุอุปกรณ์ หรืองานบริการที่เกี่ยวกับธาตุน้ำ เช่น การท่องเที่ยว การเดินทาง การส่งออก งานประมง ฯลฯ จะประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียง

หากตำแหน่งทิศนี้เป็นประตู ไม่ว่าจะเป็นประตูบ้าน ประตูห้องทำงาน ประตูห้องนอน หน้าต่าง โต๊ะทำงาน หรือหัวเตียง ควรจัดตั้งช้างโลหะเพื่อช่วยเสริมพลังดาวมงคลให้ก่อเกิดผลพวงที่ดี ส่งผลให้มีอำนาจ วาสนา บารมี มีโชคลาภ สามารถ ปรับเลื่อนขั้นตำแหน่ง เพิ่มเงินเดือน เกิดความมั่งคั่ง ร่ำรวย อีกทั้งได้รับข่าวดี มีผู้มีบุญญาธิการมาเยื่อน

- ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (ทิศอัปมงคล)

ปีนี้มีดาวเจ็ดแสด 七赤(ชิ๊กเฉียะ) แทนสัญลักษณ์ด้วยดาวเลข 7 ธาตุทอง ซึ่งเป็นดาวแห่งการแตกหัก ขัดแย้ง ต่อสู้ แย่งชิง จรมาประจำอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้เกิดการชิงดีชิงเด่น ต่อสู้แย่งชิง ถึงขั้นลงไม้ลงมือต่อกัน ทั้งยังจะมีภัยมืด คุกคาม มีโอกาสจะถูกโจรปล้นขโมย ตลอดจนเสื่อมลาภ เสื่อมอำนาจ และเสื่อมยศ

หากตำแหน่งทิศนี้เป็นประตู ไม่ว่าจะเป็นประตูบ้าน ประตูห้องทำงาน ประตูห้องนอน หน้าต่าง โต๊ะทำงาน หรือหัวเตียง ควรจัดวางปลาหลีฮื้อสีฟ้าหรือสีน้ำเงินก็ได้ ช่วยบั่นทอนพลังดาวร้าย เพื่อบรรเทาข้อพิพาทขัดแย้งที่ไม่ลงตัว ขจัดสิ่งเลวร้าย ให้คลายลง

- ทิศตะวันออก (ทิศอัปมงคล)

ในปีนี้ ถึงแม้ว่าจะมีดาวแปดขาว 八白(โป๊ยแป๊ะ) แทนสัญลักษณ์ด้วยดาวเลข 8 ธาตุดิน ซึ่งเป็นดาวมงคล ดาวแห่ง นักปราชญ์ ผู้รอบรู้ และโชคลาภ จรมาประจำอยู่ทางทิศตะวันออกก็ตาม แต่ในทิศนี้กลับเป็นทิศวิบาก三煞(ซาสั่วะ) ทำให้เรื่องที่ดูเหมือนว่าจะดีแต่กลับพลิกผันตรงกันข้าม 

ส่งอิทธิพลกระทบต่อหลายหลากอาชีพโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับไม้ ปลูกต้นไม้ ขายไม้ พืชผัก ผลไม้ จัดสวน จัดดอกไม้ ขายดอกไม้ ชาวสวน งานสื่อสาร ข่าวสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ รายการวิทยุ งานโฆษณา งานออกแบบ งานจัดแสดงดนตรี นักร้อง ขายเครื่องดนตรี โอเปอเรเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องใช้ไฟฟ้า กีฬา ครูฝึก งานแปลเอกสาร ขายยา เสื้อผ้าสำเร็จรูป ขายของขำร่วย ฯลฯ

หากตำแหน่งทิศนี้เป็นประตู ไม่ว่าจะเป็นประตูบ้าน ประตูห้องทำงาน ประตูห้องนอน หน้าต่าง โต๊ะทำงาน หรือหัวเตียง ควรจัดวางปี่เซี๊ยะสีแดง ช่วยบั่นทอนพลังร้ายของทิศวิบาก 三煞(ซาสั่วะ) ให้บรรเทาเบาบางลง ลดทอนข้อพิพาทขัดแย้ง ที่ไม่ลงตัว ขจัดสิ่งเลวร้ายให้คลายลง และที่สำคัญคือ ไม่ควรกระทบขุดเจาะพื้นดินที่ตำแหน่งทิศทางทิศเดี่ยวๆนี้ทิศเดียว เป็นอันขาด
 
- ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (ทิศมงคล)


ปีนี้มีดาวเก้าม่วง 九紫(เก๋าจี้) แทนสัญลักษณ์ด้วยดาวเลข 9 ธาตุไฟ ซึ่งเป็นดาวแห่งชื่อเสียง ความยินดี ยศฐาบรรดาศักดิ์ จรมาประจำอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ฐานะทางการเงินดี ธุรกิจจะพลิกฟื้น ก่อเกิดอาชีพ ริเริ่มธุรกิจใหม่ๆจะ เจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะเพศหญิงจะประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียงโด่งดัง อีกทั้งจะได้รับข่าวดี มีสมาชิกใหม่ในครอบครัว

หากตำแหน่งทิศนี้เป็นประตู ไม่ว่าจะเป็นประตูบ้าน ประตูห้องทำงาน ประตูห้องนอน หน้าต่าง โต๊ะทำงาน หรือหัวเตียง ควรจัดวางมังกรสีเขียวเพื่อช่วยเสริมพลังทิศทางมงคลให้ก่อเกิดผลพวงที่ดี เสมือนเป็นการต้อนรับดาวมงคลดวงนี้ จะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆที่จะมาเยี่ยมเยือน

การจัดวางอุปกรณ์ประจำทิศทางต่างๆในปีพ.ศ.2560 นี้ ย่อมสามารถบั่นทอน "กระแสวิบาก" หลบหลีก "พลังอัปมงคล" ที่จรมาประจำในแต่ละทิศให้บรรเทาเบาบางลง 

อีกทั้งยังช่วยเสริมส่งกระตุ้นกระแสพลังมงคลเพื่อลดทอนพลังดาวร้าย โดยเป็นไปตามหลัก 4 คำอักษรจีนที่ว่า 趨吉避凶 (ชูเกียกปี่เฮียง) ภายใต้การออกแบบที่มีแนวคิดเป็นเอกลักษณ์พร้อม คิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อวางรากฐานธุรกิจอย่างมั่นคงด้วยความมั่นใจ เพราะฮวงจุ้ยออกแบบได้