"รู้" ทิศดี "หนี" ทิศร้าย ประจำปี 2560 (ตอนที่ 1)


เมื่อสิ่งนี้มี... สิ่งนั้นจึงเกิด... 
สิ่งนี้เป็นเหตุ… สิ่งนั้นย่อมเป็นผล… 
ฮวงจุ้ยศาสตร์แห่งจักรวาล

หลายต่อหลายคนคงเคยมีข้อสงสัยในศาสตร์วิชา 風水(ฮวงจุ้ย) ที่ว่า กระแสพลังธรรมชาติทางฮวงจุ้ยที่รายล้อม และผูกพันอยู่ล้อมรอบตัวเรา จะมีอิทธิพลส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเราให้เกิดปัญหา อุปสรรค ติดขัด หรือพบกับ ความราบรื่น เจริญก้าวหน้าได้จริงหรือไม่

จากสมมติฐานตามหลักอิทัปปัจจยตา กฏแห่งจักรวาล ซึ่งเป็นกฏความจริงสูงสุดของธรรมชาติ ที่ควบคุมทุกสรรพสิ่ง ไว้ตามเหตุและผล... สิ่งนั้นมีอยู่... สิ่งนี้จึงเกิด... เมื่อถึงช่วงห้วงเวลาอันเหมาะสมกฏแห่งธรรมชาติย่อมปรากฏแสดงเป็น ผลขึ้น

ตามกรอบเกณฑ์กระแสพลังทาง 風水(ฮวงจุ้ย) ที่เป็นศาสตร์วิชาว่าด้วยเหตุและผลตามระบบกฏจักรวาล ซึ่งกำหนด สมมติฐานตามหลักวิทยาศาสตร์ในการค้นหาเหตุปีจจัยแห่งปัญหาและรักษาปรับแก้จนบังเกิดผลลัพท์ที่เป็น มงคล ส่งผลต่อผู้อยู่อาศัยในสภาวะแวดล้อมนั้นๆ ด้วยการบริหารความสมดุลโดยใช้หลักเบญจธาตุทั้ง 5 องศาและทิศทาง ต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสพลังที่เป็นมงคล

ตามหลักโหราศาสตร์จีน ถือว่าตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 23:34 น. เลื่อยไปจนถึง วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 05.28 น. เป็นปีจร 丁酉(เต็งอิ้ว) นักษัตรระกาไฟธาตุไฟ

พลังทิศที่เป็น "มงคล" จะหลั่งไหลมาทาง .. ทิศเหนือและใต้

อีกทั้งกระแสพลังทิศทาง "อัปมงคล" จะมาทาง .. ทิศตะวันออก

โดยมีดาวหนึ่งขาว 一白 (อิ๊กแป๊ะ) หมายเลข 1 เข้ากลางกระจายกระแสพลังดีร้ายประจำตำแหน่งภูมิเดิมทั้ง 8 ทิศ ส่งผลกระทบต่อชีวิตที่คุณผูกพันกับทิศทางนั้นๆ ตลอดทั้งปี

ในปีนี้ "บ้าน" หลังใดที่หันหน้าไปทาง .. ทิศตะวันตก ในวงองศารัศมี 262.5-277.5 องศา ซึ่งตรงกับตำแหน่ง 酉 (อิ้ว) โดยมีหลังบ้านตรงกับวงองศารัศมี 82.5-97.5 องศา ซึ่งตรงกับตำแหน่ง 卯 (เบ้า) .. ทิศตะวันออก จะเป็น "ทิศแตกสลาย" 歲破 (ส่วยผั่ว) รวมทั้งวงองศารัศมี 48-132 องศา ที่เป็นทิศ 3 อสูร 三煞 (ซาสั่วะ)

ซึ่งทั้ง 2 ตำแหน่งทิศนี้ ควรหลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนถึง "ดิน" เป็นอันขาด

เพราะจะเสมือนเป็นการกระตุ้นปลุกกระแสพลังร้ายในทิศวิบากให้ปะทุขึ้น ส่งผลให้เจ้าบ้านเกิดความวิบัติ ขัดแย้ง ครอบครัวไม่ปรองดองต่อกัน สุขภาพย่ำแย่ อ่อนแอ เจ็บป่วยเป็นประจำ ทรัพย์สิน สูญเสีย เงินทองรั่วไหล เก็บไม่อยู่ตลอดทั้งปีนี้ได้

ในหลักคัมภีร์ "ดาวม่วงขาว" 紫白飛星 (จี๋แป๊ะปวยแช) หนึ่งในศาสตร์วิชา 風水 ฮวงจุ้ยจีนโบราณ ที่ว่าด้วย .. อิทธิพลของกลุ่มดาวเหนือ "ดาว 9 ดวง" โคจรตามวงรอบวัฎจักรของระบบจักรวาล เป็นตัวกำหนดตำแหน่งทิศดีร้ายต่างๆ ประจำปีและประจำเดือน ส่งผลกระทบต่อบุคคลที่มีความผูกพันกับตำแหน่งในทิศนั้นๆ

โดยนับเริ่มต้นที่ "จุดกึ่งกลาง" กระจายกระแสพลังของดวงดาวประจำตำแหน่งทั้ง 8 ทิศๆ ละ 45 องศารวม 360 องศา ทำปฏิกิริยากระทบในแต่ละทิศทาง ส่งผลให้เกิดทิศทางเจริญรุ่งโรจน์ ทิศทางโชลาภ ตลอดจนทิศทางวิบัติ เคราะห์ภัย เป็นต้น

เมื่อรู้หลักแล้วอย่าลืมตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้ง "บ้าน" ของคุณเองว่าอยู่ในทิศทาง "มงคล" หรือ "อัปมงคล" แล้วตอนหน้าผมจะมาเฉลยให้ทุกท่านได้ทราบกันครัยว่า .. จัดบ้านอย่างไรเพื่อลด "ดาวร้าย" และเสริม "ดาวดี" ?