ฮวงจุ้ยธุรกิจ ออกแบบชีวิต พิชิตเงินล้าน (ตอนที่ 12)


เมื่อ “สี่เสาแห่งโชคชะตา” Chinese 4 Pillars หรือ 八字四柱 (โป๊ยหยี่ซี๊เถียว) ของแต่ละบุคคลสามารถแยกแตกแขนงเป็น “ราศีบน” และ “ราศีล่าง” ปรากฏเป็น “ตัวอักษรจีน” ทั้งหมด 8 ตัวอักษร

ทั้ง 8 ตัวอักษรเปรียบเสมือนเป็น “ลายมือหรือลายเซ็น” ที่เป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงของเจ้าของ สามารถบ่งบอก “ตัวตน” ของเฉพาะบุคคลนั้นๆ ได้อย่างชัดเจน โดยการวิเคราะห์โชคชะตาของแต่ละบุคคลนั้น หลักการคือ ยึด “เสาวัน ราศีบน” ซึ่งหมายถึง “เจ้าของโชคชะตา(ดิถี)” เป็นตัวตั้ง

โดยโลกของฮวงจุ้ยเป็นโลกแห่งการปรับพลังแห่งความสมดุล ซึ่งมีด้านก่อเกิด ก็ย่อมมีด้านทำลาย หรือพิฆาต เช่นเดียวกันครับ ..

ในวันนี้ผมจะมากล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง “ดิถีวัน” กับ “ราศีบนและราศีล่างของเสาต่างๆ”

โดยจะขอพูดถึง “ดิถีวันให้กำเนิดเสาต่างๆ” กันก่อนครับ เริ่มจาก ..
 

- เสาปี 年柱(หนี่เถียว) -

ราศีบน : กตัญญู ใส่ใจดูแลผู้ใหญ่ บรรพุรุษ บุพการี
ราศีล่าง : รักการพัฒนาบ้านเกิด ชอบสะสมทรัพย์สินในรูปอสังหาริมทรัพย์
 

- เสาเดือน 月柱(หง่วยเถียว) -

ราศีบน : ชอบติดต่อออกสังคม เป็นนายหน้า เป็นที่พึ่งพาของเพื่อนฝูง
ราศีล่าง : พูดเก่ง ชอบแสดงออก เป็นนักขาย นักแสดง นักวางแผน
 

- เสาวัน 日柱(หยิกถียว) -

ราศีล่าง : รักและเกรงใจ ดูแล ใส่ใจคู่ครอง


- เสาเวลา 時柱(ซี๊เถียว) -

ราศีบน : ใส่ใจดูแลลูก และบริวาร รักเด็ก และช่วยเหลือเด็ก
ราศีล่าง : รักลูกมากจนตามใจ
 

เมื่อมีวัฎจักรแห่งการ “ก่อเกิด" ย่อมหนีไม่พ้นวัฎจักรแห่งการ "พิฆาต” (ทำลาย) เพราะทั้งสองเปรียบเสมือน วัฎจักรที่ช่วยปรับระดับความสมดุล “สี่เสาแห่งโชคชะตา” Chinese 4 Pillars หรือ 八字四柱 (โป๊ยหยี่ซี๊เถียว) ให้สอดคล้องกับดุลยลักษณ์ "หยินและหยาง"

ในตอนหน้า (ตอนที่13) ผมจะพูดถึงเรื่องของ “ดิถีวันพิฆาตเสาต่างๆ” ซึ่งน่าสนใจไม่แพ้กัน แล้วพบกันทุกวันพฤหัสบดี .. วันดีๆ ที่เต็มไปด้วยความรู้เกี่ยวกับ “ศาสตร์ฮวงจุ้ยจีนโบราณ” ครับ ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยครับ