วิบากกรรมจากกระแสพลัง 陰(อิม)-陽(เอี้ยง) ที่ผิดพลาด (ตอนที่2)


การ “วางผังเมือง” โดยปราศจากการคำนึงถึง “พลังความสมดุลยแห่งฟ้า 天 (ที) และดิน 地 (ตี่)” หรือ “กระแสพลัง 陽 (เอี้ยง) และ 陰 (อิม)” นับว่าเป็นมหันตภัยร้ายแรง อีกรูปแบบหนึ่งที่มีต่อผู้อยู่อาศัย 

เหตุเพราะโครงสร้างรูปทรงสัณฐานของสิ่งปลูกสร้าง อาคารสูงใหญ่ คอนโดมิเนียม ฯลฯ สามารถแปรความหมายถึงภูเขา 山 (ซัว) หรือพลังมังกร 龍 (เล้ง) ได้นั่นเอง 

ลักษณะอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ ส่วนมากมักจะมีลักษณะเป็น “มังกรบก” ตึกสูงน้อยใหญ่ที่ขึ้นสลับปรับเปลี่ยนเปรียบเสมือน “กระแสพลังมังกร” ที่เคลื่อนไหว 

ลักษณะถนนที่ดีจึงควรจะมีขนาดความสมดุลยกับตึกสูงใหญ่ ความเจริญก็จะมีมากขึ้นเป็นเงา ตามตัว ส่วนถนนเล็กแยกย่อยเป็นดั่งสาขาของ “พลังมังกร” ก็จะสามารถสอดรับพลังจากฟ้า และดินนั้นๆได้เช่นกัน 

ส่วนอาคารบ้านเรือนหรือแม้แต่ตึกสูงใหญ่ที่ถูกลักษณะวิบาก 橋煞 (เกี่ยสั่วะ) จากสิ่งก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นสะพาน ทางด่วนยกระดับ หรือโครงสร้างรางรถไฟฟ้าอันใหญ่โต มโหฬาร ที่ถูกสร้างขึ้นคู่ขนานขนาดใหญ่คล้ายโครงข่ายใยแมงมุมต่างๆเหล่านี้

เมื่อเริ่มต้นสร้าง ณ ที่ใด ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในที่นั่นๆ ส่งผลกระทบให้ธุรกิจน้อยใหญ่เริ่มปั่นป่วน ทำเอา ห้างร้านและกิจการต่างๆ พากันเงียบเหงา ซบเซา จนต้องล้มฟุบพับตามกันลงไป การเปลี่ยน แปลงของกระแสชัยภูมิ 陰 (อิม) และ 陽 (เอี้ยง) ดังกล่าวจึงที่มีอิทธิพลต่อกระแสพลังปราณ 氣 (ขี่) ให้ผิดพลาดขาดความสมดุลยขึ้น ส่งผลให้ก่อเกิดอุปสรรคปัญหาต่อชีวิตความเป็นอยู่ ในบริเวณโดยรอบนั้นๆไปด้วย

ปัญหาเกิดจากเส้นทางถนนที่เปรียบเสมือนสายน้ำประดุจดั่งโชคลาภ เมื่อถูกยกระดับขึ้น กระแสชัยภูมิ 陰 (อิม) และ 陽 (เอี้ยง) แปรเปลี่ยนกระแสพลังปราณ 氣 (ชี่) ที่นับว่าเป็น พลังงานอย่างหนึ่งที่อยู่ในธรรมชาติ ซึ่งในที่นี้หมายถึงลมหายใจของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ย่อมถูกทำร้ายทำลายเสียหายไปด้วย ตึกรามบ้านช่องตลอดจนถนนหนทางจำเป็นต้องได้รับกระแสพลัง ปราณ 氣 (ขี่) ที่ดีช่วยทำให้เกิดความมีชีวิตชีวาขึ้น

แต่หากกรณีที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก กระแสพลังได้ดีเท่าที่ควร ไม่ว่าจะด้วยทำเล ทิศทาง ตลอดจนกระแสพลังปราณ 氣 (ขี่) ที่ไม่ ก่อเกิด และยิ่งเมื่อระยะเวลาผ่านไปกลับได้รับกระแสพลังปราณ 氣 (ขี่) ที่อ่อนและเสื่อมลง 

ลักษณะเช่นนี้จะเป็นลักษณะที่ถูกวิบากจากกระแสพลังชัยภูมิ 陰 (อิม) และ 陽 (เอี้ยง) ที่ผิด พลาดทำร้ายทำลายเอา จะส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจทำให้กิจการค้าขายเป็นไปอย่างยาก ลำบากเช่นกัน

จึงนับได้ว่า วิบากกรรมจากกระแสพลัง 陰(อิม) และ 陽(เอี้ยง) ที่ผิดพลาดเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ ที่มิได้คำนึงถึงผลกระทบโดยตรงต่อผู้ที่อยู่อาศัยใน บริเวณนั้นๆ 

ดังนั้นจึงควรนำกรณีดังกล่าวมาศึกษา เพื่อเป็นบทเรียนต่อการพัฒนาบ้านเมือง ที่ส่งผลกระทบในด้านลบต่อพี่น้องประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในสมบัติทรัพยากรของ ประชาชาติด้วย