วิบากกรรมจากกระแสพลัง 陰(อิม)-陽(เอี้ยง) ที่ผิดพลาด (ตอนที่1)


วันนี้จะพูดถึง 風水 (ฮวงจุ้ย) ศาสตร์วิชาที่ว่า ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างกระแสพลังแห่ง ความสมดุลยแห่งฟ้า 天 (ที) และดิน 地 (ตี่) หรือ 陽 (เอี้ยง) และ 陰 (อิม) ของกระแสพลัง ปราณ 氣 (ขี่) ที่สามารถแบ่งจำแนก ได้ 2 ลักษณะด้วยกันคือ

หนึ่ง : กระแสพลังปราณ 氣 (ขี่) ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

สอง : กระแสพลังปราณ 氣 (ขี่) ที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า

ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะนิยมใช้การ “คำนวณ” เป็นหลักสำคัญ 
การคำนวณจะสามารถบ่งบอกถึง “ตำแหน่งแห่งขุมพลัง” ที่เป็น “หัวใจ" ในศาสตร์วิชา 風水 (ฮวงจุ้ย) นี้ได้อย่างแท้จริงๆ

โดยนำมาผสมผสานกับพื้นชะตาของแต่ละบุคคล สร้างเป็น “เสาตาข่าย” กิ่งฟ้าและก้านดิน 天千地支 (เทียนกังตี่กี) เพื่อหาจุดบกพร่อง พร้อมแก้ไข สถานการณ์แห่งปัญหาต่างๆเหล่านั้นให้คลี่คลายเบาบางลง

เนื่องจากมนุษย์เราเป็นเศษเสี้ยวหนึ่งของสังคมที่จะต้องอยู่ร่วมกันกับกระแสพลังธรรมชาติ ที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ความเจริญรุ่งเรืองที่มีการพัฒนารุดหน้าอย่างหาขอบเขตสิ้นสุดมิได้ โดยปราศจากการ วางผังเมืองที่เป็นระบบ ตลอดจนมิได้คำนึงถึงพลังความสมดุลยแห่งฟ้า 天 (ที) และดิน 地 (ตี่) หรือกระแสพลัง 陽 (เอี้ยง) และ 陰 (อิม) แม้แต่เพียงนิดเดียว จึงเป็นมหันตภัยร้ายแรงอีกรูปแบบหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงได้

เหตุเพราะโครงสร้างรูปทรง สัณฐานของสิ่งปลูกสร้าง อาคารสูงใหญ่ คอนโดมิเนียม ฯลฯ สามารถแปรความหมายถึงภูเขา 山 (ซัว) หรือพลังมังกร 龍 (เล้ง) ได้ทั้งสิ้น

ดุจดั่งกระแสพลังเบญจธาตุทั้ง 5 ธาตุน้ำ ธาตุไม้ ธาตุไฟ ธาตุดิน และธาตุทอง ส่วนถนน หนทางทั่วทุกมุมเมืองเปรียบเสมือนสายน้ำที่มีนัยความหมายถึงโชคลาภ เมื่อกระแสน้ำถูกยกระดับปรับตัวให้สูงขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อกระแสพลังอานุภาพให้สูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน

เปรียบเสมือนกับสภาวะของสายน้ำหลากที่พร้อมจะทำลายล้างสิ่งกีดขวางทั้งหลายทั้งปวง รวมทั้งผู้อยู่อาศัยที่อยู่เบื้องล่างย่อมได้รับผลกระทบกระเทือนอย่างแน่นอน

จนท้ายสุดต้องเกิดการละทิ้งถิ่นฐานหลีกหนีอพยพไปที่อื่น หรือไม่ก็หากรู้จักปรับตัว ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยรอบด้วยการหาสิ่งกีดขวางลดทอนกระแสพลังน้ำนั้น ให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุดเท่าที่จะกระทำได้

หรือแม้แต่การใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส อาศัยกระแสน้ำที่เชี่ยว และสูงขึ้นนั้น เปลี่ยนเป็นที่ประกอบการไปในตัว ดั่งทำเลร้านค้าที่เห็นอยู่กันดาษดื่นตามแนว ริมฟุตบาท หากอยู่ในกระแสที่สมดุลยพอเหมาะก็จะยังพอไปได้ตามวิถีเฉกเช่นทุกวันนี้

วิบากกรรมจากกระแสพลัง 陰(อิม)-陽(เอี้ยง) ที่ผิดพลาดจะมีอะไรน่าสนใจอีกนั้น .. ติดตามตอนที่ 2 เร็วๆ นี้ครับ