ฮวงจุ้ยออกแบบร้านให้ได้ล้าน (ตอนที่ 2)


เอาล่ะครับ .. อยากรวยได้เงินล้าน กลยุทธ์อยู่ที่การ “จัดร้าน” แต่จะได้ “เงินล้าน” หรือไม่นั้นต้องไปศึกษากันต่ออีกสักนิดครับ ..
ตำแหน่งจุดศูนย์กลางภายในร้าน (หันหน้าออก) จะได้ตำแหน่งสี่สัตว์ 四獸 (ซี๊ซิ่ว) วางทอดตลอดแนวร้าน

ทั้งจากเบื้องหน้าหงส์แดง 朱雀 (จูเฉียก) 
สู่ด้านหลังเต่าดำ 玄武 (เหี่ยงบู้)
ทั้งจากด้านข้างซ้ายมังกรเขียว 青龍 (แชเล้ง) 
สู่ด้านขวาเสือขาว 白虎 (แปะโฮ้ว)

โดยตำแหน่งสี่สัตว์ 四獸 (ซี๊ซิ่ว) จะสัมพันธ์กับการจัดวางสินค้า ซึ่งตรงกับผลงานการวิจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้ซื้อของมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ว่า ตำแหน่งส่วนหน้าฝั่งซ้ายของร้าน จะเป็นตำแหน่งที่สามารถเพิ่มยอดขาย ระบายสินค้าได้สูงที่สุด แต่เมื่อขยับลึกลงไปยอดขายจะถูกลดทอนรองลงมา

โดยสามารถกำหนดตำแหน่งการจัดวางสินค้าให้ขายดี ตามหลักสี่สัตว์ 四獸 (ซี๊ซิ่ว) ดังนี้

อันดับที่ 1 คือ ตำแหน่งมังกรเขียว青龍 (แชเล้ง) ส่วนหน้าร้านฝั่งซ้าย 
 อันดับที่ 2 คือ ตำแหน่งหงส์แดง 朱雀 (จูเฉียก) ส่วนกลางหน้าร้าน และตำแหน่งมังกรเขียว青龍 (แชเล้ง) ส่วนกลางร้านฝั่งซ้าย 
 อันดับที่ 3 คือ ตำแหน่งเสือขาว白虎 (แปะโฮ้ว) ส่วนกลางร้านฝั่งขวา

ดังนั้นหากต้องการเพิ่มยอดขาย หรือต้องการโปรโมทสินค้าที่ออกใหม่ ควรจัดวางสินค้าที่ตำแหน่งส่วนหัวของมังกรเขียว 青龍 (แชเล้ง) เสมือนเป็นตำแหน่งหัวใจของร่างกาย เป็นตำแหน่งที่สามารถสร้างพลังการซื้อได้อย่างมากที่สุด เพราะตามหลักจิตวิทยาด้านขวามือสื่อความหมายถึง “ความมั่นใจ”

ผังร้านจึงควรจัดวางเพื่อบังคับกำหนดทิศทางให้ผู้ซื้อเมื่อเดินเข้าร้านแล้วให้เวียนขวา มาสู่ตำแหน่งส่วนหัวของมังกรเขียว 青龍 (แชเล้ง) เป็นลำดับแรก โดยเฉพาะผู้ซื้อที่ขี้รำคาญ ไม่ชอบการเซ้าซี้จากพนักงาน เป็นการปรับความคิดเปลี่ยนทัศนคติให้แก่ผู้ซื้อเกิดความเพลิด เพลินต่อการจับจ่ายสินค้าอื่นๆตามลำดับความสำคัญที่ได้จัดวางไว้ในหลักสี่สัตว์ 四獸 (ซี๊ซิ่ว) ต่อไป

อีกทั้งส่วนกลางหน้าร้านในตำแหน่งหงส์แดง 朱雀 (จูเฉียก) ควรปล่อยให้เป็นลานโล่งโปร่ง ไม่ควรปิดกั้นอั้นพลังปราณ氣 (ขี่) ที่เปรียบเสมือนพลังชีพหล่อเลี้ยงสถานที่ตั้งนั้นๆ โดยออกแบบ กำหนดตำแหน่งด้านหลังเต่าดำ 玄武 (เหี่ยงบู้) ให้เป็นส่วนแน่นทึบเสมือนภูเขาอยู่เบื้องหลังแทน และยังสอดคล้องตรงกับหลักศาสตร์แห่งความสมดุล 陰陽 (อิมเอี๊ยง) อีกด้วย

ประการที่สี่…

มีคู่เปรียบเป็นคู่เทียบ 陰陽 (อิมเอี๊ยง) สมดุล นอกเหนือจากการรู้กลยุทธ์ในการจัดวางสินค้าแล้ว จะต้องรู้ซึ้งถึงหลัก 陰陽 (อิมเอี๊ยง) หาความสมดุลของสินค้าว่า สินค้าตัวไหนคือตัวเด่น สินค้าตัวไหนคือตัวรอง จัดวางคู่สินค้าที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันแต่มีระดับราคาต่างกัน หรือสินค้าที่ด้อยคุณภาพประกบคู่กับสินค้าที่มากคุณภาพ เพื่อเป็นคู่เปรียบและเป็นคู่เทียบ โดยวางให้เต็มชั้นในผลิตภัณฑ์เดียวกัน เพื่อเป็นปัจจัยกระตุ้นผลักดันสินค้าให้เกิดหรือเพิ่มยอดขายให้มากยิ่งขึ้น

กลยุทธจาก “ฮวงจุ้ยออกแบบร้านให้ได้ล้าน” ย่อมเกิดขึ้นจากการไขปริศนาหาความมั่งคั่ง จากการผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลป์ อิงหลักภูมิโหราศาสตร์เข้ากับหลักศาสตร์จิตวิทยา โดยต้องสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ซื้อเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

แต่ละสถานที่ย่อมมีองศาพลังที่แตกต่างกัน ดังนั้นการกำหนดแต่ละตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งการเปิดประตู กำหนดทิศทางลม ประสมตำแหน่งน้ำ ติดตั้งแสง สี เสียง และกลิ่นหอม ควรปรึกษากูรูผู้รู้ทางศาสตร์วิชาฮวงจุ้ยที่มากความรู้และแจ้งเห็นจริงในการออกแบบ

เพราะฮวงจุ้ยออกแบบให้เป็นเงินล้านได้