ปี 2560 มะโรงเฮง เฮง เฮง ! (ตอนที่ 2)


จากที่ผมกล่าวไว้ตอนที่แล้ว “ดวงเฮงแห่งปี 2560” คือ “คนที่เกิดปีมะโรง” แต่หากสักการบูชาองค์พระโพธิสัตย์กวนอิม หลังวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
จะเสริมดวงเฮงให้กลายเป็น “เฮง เฮง เฮง” แต่จะมีวิธีการบูชาสักการอย่างไร ? .. ติดตามกันได้เลยครับ


เริ่มด้วยการนำตนพร้อมเครื่องบรรณาการเซ่นสรวงไปกราบไหว้ที่ศาลสถิต เป็นการฝากดวงชะตา และเพื่อขอบารมีจากพระองค์ท่านได้รับรู้และเมตตา ช่วยคุ้มครองบันดาลสุขให้กระแสพลังดาวร้ายผ่อนคลายลง จากหนักให้เป็นเบา และปกป้องให้แคล้วคลาดไป เพื่อพบแต่ความร่มเย็นราบรื่น ตลอดทั้งปี 2560

โดยกล่าวคำอธิษฐานดังต่อไปนี้ ..

ข้าพเจ้าขอน้อมกราบสักการบูชาต่อ “องค์พระโพธิสัตย์กวนอิม หรือ 觀世音菩薩(กวนซืออิมผู่สัก)” ที่ได้จรมาสถิตในดวงชะตาของข้าพเจ้า (ชื่อ และนามสกุล) ในปีนี้ ด้วยความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอนอบน้อม ถวายผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้า ได้สร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ถวายแด่ “องค์พระโพธิสัตย์กวนอิม หรือ 觀世音菩薩(กวนซืออิมผู่สัก)”

ขอพระองค์ทรงประทานพรให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์หมดโศก หมดโรคพ้นภัยเวร คลาดแคล้วจากภยันตราย อุปสรรค ปัญหาน้อยใหญ่คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี มั่งมีศรีสุข พบแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่ำรวยมั่งคั่ง อายุยืนยาว สุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ คู่แข่งศัตรูร้ายพ่ายแพ้ พบแต่ความสิริมงคลทั้งข้าพเจ้าและครอบครัวทุกประการ ตลอดทั้งปี 2560 นี้ ด้วยเทอญ 
ข้าพเจ้าจะประพฤติแต่กรรมดี สาธุ สาธุ สาธุ 

** สิ่งมงคลเสริมดวงชะตาของคุณบุคคลที่เกิดปีมะโรง ประจำปี พ.ศ.2560

และเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นผลักดันพลังที่ดีนี้ให้เกิดแก่คุณได้อย่างเต็มที่ คุณบุคคลที่เกิดปีมะโรง จึงควรจัดหาบูชาองค์พระโพธิสัตย์เจ้าแม่กวนอิม หรือ 觀世音菩薩(กวนซืออิมผู่สัก) องค์เทพแห่งความพระเมตตา จัดหามาเพื่อพกพาร้อยสร้อยห้อยคอติดตัว ตลอดเวลา เพื่อเป็นการแสดงออกพร้อมน้อมระลึกถึงพลังบารมีของพระองค์ท่าน ช่วย คุ้มครองปกปักรักษาให้คุณบุคคลที่เกิดปีมะโรงได้คลาดแคล้วผ่านพ้นความอัปมงคลใดๆทั้งปวง 

อีกทั้งยังเสริมความสิริมงคลให้บังเกิดขึ้นต่อดวงชะตาคุณบุคคลที่เกิดปีมะโรงทุกๆท่าน จะได้พบแต่ความสำเร็จ ความก้าวหน้าสมปรารถนาที่ตั้งใจไว้ ด้วยน้ำพระเมตตาบารมีบุญฤทธิ์ อันสุดแสนประมาณแห่งองค์พระโพธิสัตย์เจ้าแม่กวนอิม หรือ 觀世音菩薩(กวนซืออิมผู่สัก) แผ่รัศมีปกป้องคุณตลอดทั้งปี 2560 นี้

คนเกิดปีมะโรงคงกระหยิ่มยิ้มย่องกันสินะครับ แต่.. ก็ควรใช้ชีวิตตั้งอยู่บน “ความไม่ประมาท” เพราะถึงจะดวงดี ดวงเฮงแค่ไหน หากขาดความระแวดระวัง ความรอบคอบ ก็อาจจะทำให้พบเจอเรื่องเลวร้ายในชีวิตได้ 

ปีนี้มะโรงเฮง .. แต่คนเกิดปีอื่นก็อย่าเพิ่งน้อยใจโชคชะตาไปเลยครับ โอกาสหน้าฟ้าใหม่จังหวะ “ดวงเฮง” อาจจะเป็นของเรา