สร้างแบรนด์ให้สำเร็จ เคล็ดลับอยู่ที่ I Destiny DNA (ตอนที่ 4)


หลังจากได้ยกตัวอย่างการวิเคราะห์เส้นทางโชคชะตาธุรกิจของ “แจ็ค หม่า” เจ้าพ่อธุรกิจอี-คอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในจีนไปแล้ว เรามาต่อกันเรื่อง “การสร้างแบรนด์” กันต่อครับ 

ผมได้พูดเกี่ยวกับ .. 1. หาโครงสร้างชะตาฟ้า (I Destiny DNA) 2. การสร้างแบรนด์ (Build the Brand) และ 3. การออกแบบโลโก้ (Logo Design) ไปแล้ว ต่อไปก็คือ ..

4. การรับรู้ (Brand Awareness) 

ด้วยการนำแบรนด์ (Brand) ที่ได้จากโครงสร้างชะตาฟ้า (I Destiny DNA) มาสร้างให้ผู้บริโภค หรือกลุ่มเป้าหมายได้รู้จักมักคุ้นจนเกิดความเชื่อมั่นและผูกพัน ไม่ว่าจะปรากฏเป็นชื่อ ตราสัญลักษณ์ คำขวัญสโลแกน หรือการสร้างสรรค์เรื่องราว เพื่อสื่อสะท้อนอัตลักษณ์ถึง คุณลักษณะของสินค้าหรืองานบริการ 

โดยมีเป้าหมายหลักว่า จะทำอย่างไรให้กลุ่มผู้บริโภคหรือ กลุ่มเป้าหมายนึกถึงแบรนด์ (Brand) ของเรา เมื่อพบสินค้าหรืองานบริการที่เป็นหมวดประเภท เดียวกัน

5.ความภักดี (Brand Royality) 

จากการสร้างการรับรู้ (Brand Awareness) ให้กลุ่มผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายได้เกิดความ เชื่อมั่นและผูกพันกับสินค้าหรืองานบริการของเราแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือ การสร้างความศรัทธา และความจงรักภักดี (Brand Royality) โดยใช้ธาตุสำคัญในโครงสร้างชะตาฟ้า (I Destiny DNA) ให้เกิดกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือรับบริการจากแบรนด์ (Brand) ของเราซ้ำๆในครั้งต่อๆไป 

ทั้งนี้ต้องคงมาตรฐานคุณภาพเดิมไว้ไม่ให้ด้อยลง ตามคุณลักษณะธาตุดินที่ซื่อสัตย์ หนักแน่น มั่นคง เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มพูนลูกค้าหน้าใหม่ๆ โดยมีปัจจัยร่วมด้วยกับการบริการ ผสานความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า พร้อมกับการสร้างสาธารณะประโยชน์ตอบแทนสังคม ให้เกิดความรู้สึกที่ดีจนมีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ (Brand) 

6. ความสัมพันธ์ (Keep Relationship) 

ด้วยการสอบถามสำรวจตรวจวัดความพึงพอใจ พร้อมทั้งนำข้อมูลข้อร้องเรียนที่ได้ไปปรับปรุง พัฒนาสินค้าและการบริการ ตามคุณลักษณะของธาตุไม้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ รักพัฒนา ไม่หยุดนิ่ง ทันสมัย เพื่อเป็นการปิดจุดอ่อนลดจุดแข็งของคู่แข่งที่จะนำมาโจมตีเราได้ 

อีกทั้งเพื่อให้กลุ่มผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายยังคงอยู่กับแบรนด์ (Brand) นี้ต่อๆไป โดยไม่ใช้ความรู้สึกของเรา แต่ใช้ความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายร่วมกับธาตุสำคัญในโครงสร้างชะตาฟ้า (I Destiny DNA) เป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ 

7. ผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Line of Products) 

เพื่อให้เกิดความตื่นตาตื่นใจยิ่งๆขึ้นกว่าเดิม ด้วยคุณลักษณะธาตุน้ำและธาตุไม้ ที่ฉลาด คล่องแคล้ว รู้จักพลิกแพลง อยู่ไม่นิ่ง คิดสร้างสรรค์ รักพัฒนา ไม่หยุดนิ่ง ทันสมัย ในโครงสร้าง ชะตาฟ้า (I Destiny DNA) การสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ภายใต้แบรนด์เดิม จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้เกิดความสนใจในผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายได้ แต่ต้องไม่สร้าง ความสับสนที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์หรืองานบริการเดิม 

รวมทั้งการเปิดตลาดใหม่ๆ โดยคง รักษาฐานตลาดเดิมก็สามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ (Brand) 

“การบริหารจัดการพลังธรรมชาติให้เกิดความสมดุลตามศาสตร์แห่งดุลยอัตลักษณ์ (Identity Balancing) ระหว่าง “ลิขิตฟ้า ชะตาดิน และวิถีชีวิตของคน รวมเป็น “ความเก่งและความเฮง” ไว้เป็นข้อเฉลยคำตอบต่อสมมติฐานแห่งความสำเร็จทางเชิงธุรกิจที่ว่า 30 ลิขิตฟ้า 70 ต้องฝ่าฟัน”

ทั้งหมดเป็นเพียงบทวิเคราะห์ส่วนหนึ่งด้วยศาสตร์แห่งการบริหารความสมดุลของวัฏจักรพลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติ ผนวกรวมเข้ากับอัตลักษณ์ในการสร้างแบรนด์ เพื่อวางรากฐานธุรกิจที่มั่นคง ด้วยความมั่นใจ