สร้างแบรนด์ให้สำเร็จ เคล็ดลับอยู่ที่ I Destiny DNA (ตอนที่ 1)


ระหว่าง “เก่ง กับ เฮง” อะไรกันแน่… คือ “ตัวแปร” ที่ทำให้ “นักธุรกิจ” พบกับความสำเร็จในการประกอบธุรกิจหรือการลงทุนได้ 

บ้างก็บอกว่า .. ต้องมีความรู้ ความสามารถ 
บ้างก็บอกว่า .. ต้องเก่ง มีทักษะ และประสบการณ์ 
บ้างก็บอกว่า .. ต้องมีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล 
บ้างก็บอกว่า .. ต้องมีคนสนับสนุนให้เงินทุน 
บ้างก็บอกว่า .. ต้องมาจากความขยันหมั่นเพียร 
บ้างก็บอกว่า .. ต้องมาจากความบากบั่นอดทน 
บ้างก็บอกว่า .. มาจากการประหยัดมัธยัสถ์ 
บ้างก็บอกว่า .. มาจากความซื่อตรงไม่คดโกงใคร ฯลฯ 
และอีกร้อยแปดเหตุผลมากมาย 

แต่จะมีนักธุรกิจสักกี่คนที่คุณสมบัติเพรียบพร้อมหรือมีคุณลักษณะครบตรงตามข้างต้น ประสบความสำเร็จในธุรกิจของตนได้จริง และนักธุรกิจจำนวนไม่น้อยเลยที่ชั่วชีวิตก็ยังคงทำธุรกิจชนิดล้มลุกคลุกคลาน โดยไม่สามารถล่วงรู้ถึง “ถนนชีวิต” ว่าจะราบรื่นหรือขรุขระ จะพบเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง จนเกิดกลายเป็นประโยคที่ได้ยินเป็นประจำว่า “เก่งหรือจะสู้เฮง” 

ในอีกมุมหนึ่ง .. นักธุรกิจน้อยใหญ่ที่เปิดใจน้อมยอมรับศาสตร์แห่งการบริหารจัดการพลังธรรมชาติ ให้เกิดความสมดุลที่เรียกว่า ศาสตร์แห่งดุลยอัตลักษณ์ (Identity Balancing) ร่วมผูกพันกับ 3 องค์ประกอบหลักแห่ง “ลิขิตฟ้า ชะตาดิน และวิถีชีวิตของคน” ด้วยการถอดรหัสไขความลับ จากฟ้า เพื่อล่วงรู้ลิขิตกับช่วงจังหวะชีวิตและโอกาสจากชะตา สัมพันธ์กับดินหรือชัยภูมิที่เป็นที่ตั้ง จัดวางตำแหน่งทั้งบ้าน อาคาร สำนักงาน โดยมีตัวบุคคลเป็นผู้กำหนดบทบาทบริหารชีวิตให้เกิด 

ความสมดุลตามระบบเบญจธาตุทั้ง 5 อันประกอบด้วย ธาตุดิน (Earth) ธาตุทอง (Metal) ธาตุน้ำ (Water) ธาตุไม้ (Wood) และ ธาตุไฟ (Fire) ที่สัมพันธ์และผูกพันกับเจ้าชะตา ไม่ว่าจะเป็นสภาพ ความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม อาชีพ หุ้นส่วน เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนไลฟ์สไตล์ที่ประกอบด้วยวัสดุ สีสัน รูปทรง ทิศทาง หรือแม้แต่ตัวเลข ฯลฯ เช่น

*** ธาตุดิน (Earth) 

ลักษณะ : รอบคอบ ซื่อสัตย์ หนักแน่น มั่นคง มีเครดิต
อาชีพ : อสังหาริมทรัพย์ ค้าดิน ค้าแร่ ค้าหยก ค้าหิน ค้าวัสดุก่อสร้าง งานเกษตร โรงงานเซรามิค นายหน้า ที่ปรึกษา ฯลฯ 
วัสดุ : ดิน เซรามิค แป้ง ครีม
สีสัน : ครีม เหลือง น้ำตาล
รูปทรง : สี่เหลี่ยมจตุรัส
ทิศ : ตะวันออก/เหนือ และตะวันออก/ใต้
เลข : 0 หรือ 5

*** ธาตุทอง (Metal)

ลักษณะ : เด็ดขาด เที่ยงตรง ยุติธรรม ยกย่อง
อาชีพ : ธนาคาร เงินทุนหลักทรัพย์ ค้าเหล็ก ค้าโลหะ ค้าเพชร ค้าพลอย ค้าทองคำ ค้าเครื่องจักร ค้าขายรถยนต์ ฯลฯ
วัสดุ : เหล็ก โลหะ
สีสัน : ขาว ทอง เงิน
รูปทรง : วงกลม
ทิศ : ตะวันตก และตะวันตก/เหนือ
เลข : 4 หรือ 9

*** ธาตุน้ำ (Water)

ลักษณะ : ฉลาด คล่องแคล้ว รู้จักพลิกแพลง อยู่ไม่นิ่ง
อาชีพ : ขนส่ง เดินรถ เดินเรือ นำเข้า ส่งออก ทัวร์ มัคคุเทศน์ ค้าอาหารทะเล ห้องแช่เย็น ค้าเครื่องดื่ม ค้าเหล้า ค้าเบียร์ บาร์ ไนท์คลับ คาราโอเกะ ฯลฯ
วัสดุ : ของเหลว
สีสัน : ฟ้า น้ำเงิน เทา ดำ
รูปทรง : คลื่น 
ทิศ : เหนือ
เลข : 1 หรือ 6

*** ธาตุไม้ (Wood)

ลักษณะ : คิดสร้างสรรค์ รักพัฒนา ไม่หยุดนิ่ง ทันสมัย
อาชีพ : ค้าไม้ ขายเฟอร์นิเจอร์ จัดสวน ค้าดอกไม้ ค้าเครื่องเขียน ขายหนังสือ สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ ค้ากระดาษ ขายยา ขายผ้า ขายใบชา ค้าพลาสติก เป็นนักประพันธ์ อาจารย์ ฯลฯ
วัสดุ : ไม้
สีสัน : เขียว
รูปทรง : สี่เหลี่ยมผืนผ้า ทรงกระบอก
ทิศ : ตะวันออก และตะวันออก/ใต้
เลข : 3 หรือ 8

*** ธาตุไฟ (Fire)

ลักษณะ : เปิดเผย อบอุ่น เคารพผู้อื่น ไม่รังแกใคร
อาชีพ : ค้าพลังงาน ค้าเชื่อเพลิง ค้าน้ำมัน ค้าแก๊ส ช่างเชื่อม ช่างอ๊อก ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า เดินสายไฟ ร้านอาหารปิ้ง-ย่าง ฯลฯ
วัสดุ : แสง พลังงาน
สีสัน : แดง ม่วง ส้ม ชมพู
รูปทรง : สามเหลี่ยม ปลายแหลม
ทิศ : ใต้
เลข : 2 หรือ 7

เมื่อรู้ “ลิขิตฟ้า ชะตาดิน และวิถีชีวิตของคน” ถอดรหัสแห่งโชคชะตาได้ เชื่อว่าธุรกิจในกำมือคุณจะมีช่องทาง โอกาส เพื่อพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป