ฮวงจุ้ยธุรกิจ .. ดีไซน์ชีวิต พิชิตเงินล้าน (ตอนที่ 10)


กระแสพลังธาตุทั้ง 5 ย่อมส่งผลกระทบต่อทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ โดยมี “วงจรก่อเกิด” คือ ดินก่อเกิดทอง ทองก่อเกิดน้ำ น้ำก่อเกิดไม้ ไม้ก่อเกิดไฟ ไฟก่อเกิดดิน และยังมี “วงจรพิฆาต” คือ ทองพิฆาตไม้ ไม้พิฆาตดิน ดินพิฆาตน้ำ น้ำพิฆาตไฟ ไฟพิฆาตทอง .. ซึ่งผมเคยอธิบายเบื้องต้นไว้ในตอนที่ 4 มาแล้ว

เมื่อนำธาตุทั้ง 5 มาแปรเป็นตัวอักษรจีนกลายเป็น “กิ่งฟ้า(ราศีบน)” 天干 (เทียงกัง) และ “ก้านดิน(ราศีล่าง)” 地支 (ตี่กี) เพื่อช่วยไขความลับแห่งฟ้า ถอดรหัสชะตาดิน ตั้งเป็นเสาหลักเข้าสู่ “สี่เสาแห่งโชคชะตา” Chinese 4 Pillars หรือ 八字四柱 (โป๊ยหยี่ซี๊เถียว) เพื่อค้นหา I Destiny DNA โดยใช้กระแสพลังธาตุของปี เดือน วัน และเวลา ที่เจาะจงเฉพาะตัวตนของแต่ละบุคคล ซึ่งมีความแตกต่างกัน ไม่ซ้ำ ไม่มีใครเหมือน และไม่เหมือนใคร

สี่เสาแห่งโชคชะตา "Chinese 4 Pillars หรือ 八字四柱 (โป๊ยหยี่ซี๊เถียว) ประกอบด้วย เสาปี เสาวัน เสาเดือน เสาวัน และเสาเวลา

หนึ่ง .. เสาปี
ราศีบน : บ่งบอกถึง ผู้ใหญ่เพศชาย เช่น ปู่ ตา พ่อ หัวหน้า กรรมพันธุ์ ชีวิตในวัยเด็ก
ราศีล่าง : บ่งบอกถึง ผู้ใหญ่เพศหญิง เช่น ย่า ยาย แม่ ทรัพย์สมบัติ ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์

สอง .. เสาเดือน
ราศีบน : บ่งบอกถึง สังคม เพื่อนฝูง การติดต่อ เจรจา ข่าวสาร ตอบรับ การเดินทาง
ราศีล่าง : บ่งบอกถึง พี่น้อง ผู้ร่วมงาน เจ้านาย อาชีพ ธุรกิจ อุปนิสัย

สาม .. เสาวัน 
ราศีบน : บ่งบอกถึง เจ้าชะตา (ดิถี)
ราศีล่าง : บ่งบอกถึง คู่ครอง การเงิน โชคลาภ สุขภาพ บ้านที่อาศัย

สี่ .. เสาเวลา 
ราศีบน : บ่งบอกถึง ลูกน้อง บริวาร ความหวัง กำลังใจ สมบัติที่เก็บไว้ ชีวิตในวัยชรา 
ราศีล่าง : บ่งบอกถึง บุตร บริวาร ความหวัง กำลังใจ การเดินทางไกล

การวิเคราะห์โชคชะตาชีวิตมนุษย์โดยการหา “ดุลยอัตลักษณ์” Identity Balancing ด้วยศาสตร์ 堪天輿地 (คำทีอื๋อตี่) นั่นก็เพื่อปรับเสริม แก้ไข รักษาโรคโชคชะตาให้เกิดความสมดุล ขึ้น ช่วยให้ “รอดพ้นจากอุปสรรค คลาดแคล้วจากเคราะห์ร้าย หลบหลีกจากภัยเวร แสวงหาโชคลาภ” และสามารถ “กำหนดเส้นทางชีวิต” ได้ด้วยตัวของตนเอง

ตอนต่อไปผมจะพูดถึง “สี่เสาแห่งโชคชะตา” Chinese 4 Pillars หรือ 八字四柱 (โป๊ยหยี่ซี๊เถียว) ว่าสี่เสาใน 8 ช่องอักษรจีนโบราณนั้นมีผลเกี่ยวพันกับ “สุขภาพร่างกาย” ของมนุษย์เราอย่างไร ? .. อย่าลืมติดตามครับ