ถอดรหัสธุรกิจ ฮวงจุ้ยพิชิตเงินล้าน (4)


เดินหน้าธุรกิจ สร้างความมั่งคงอย่างมั่นใจได้อย่างไร ?
"ฮวงจุ้ย" ช่วยออกแบบได้ครับ ..

เพราะไม่เพียงแต่ใช้ ลิขิตฟ้าในการออกแบบเท่านั้น 
สิ่งที่เราทำ คือการจัดสมดุลของวัฏจักรพลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติ ส่งเสริมสิ่งที่อ่อนแอ ถ่ายเทสิ่งที่แข็งเกินจำเป็นให้พอเหมาะพอดี และเข้ากับธรรมชาติของตัวบุคคลแต่ละคน ส่งเสริม "ธุรกิจ" ได้อย่างมั่นคงและมั่นใจ