ออกแบบบ้าน & อาคารให้ถูก “ทิศ” ถูก “ทาง” (ตอนที่ 1)


สร้างบ้านทั้งที .. เริ่มจากการวางรากฐานบ้านให้ดี สิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิต 

เริ่มจากแนวทางความคิดทางศาสตร์วิชา 風水 (ฮวงจุ้ย) ไม่ว่าจะเป็นระดับพื้นฐานหรือระดับสูงเพียงใด ล้วนคำนึงถึงเรื่องหลักความสัมพันธ์ระหว่าง “รูปทรงสัณฐาน” กับ “ระบบเบญจธาตุ” เป็นลำดับสำคัญ เหตุเพราะรูปทรงลักษณะต่างๆ สามารถถ่ายทอดสื่อความหมายได้ต่างกันตามรูปทรงนั้นๆ 

อาทิเช่น รูปลักษณะทรงกลม สื่อแทนความหมายถึง “ท้องฟ้า” รูปลักษณะทรงสี่เหลี่ยม สื่อแทนความหมายถึง “พื้นดิน” แสดงถึงความรู้สึกที่นิ่ง สงบสุข ไม่ต้องการความเคลื่อนไหวที่วุ่นวาย 

ซึ่งหากพิจารณาบ้านอยู่อาศัยทั่วไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านชั้นเดียวหรือสองชั้นก็ตาม “รูปทรง ลักษณะ” ของอาคารส่วนใหญ่ ล้วนมี “รูปทรงสี่เหลี่ยม” ซึ่งมีนัยแฝงความหมายถึง ”ธาตุดิน” เกือบทั้งสิ้น 

และด้วยเหตุผลในหลักแห่งความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงสัณฐานกับระบบเบญจธาตุต่างๆเหล่านี้ การออกแบบรูปทรงลักษณะอาคาร จึงควรใช้รูปทรงแบบ “ธาตุดิน” เป็นเกณฑ์ในการกำหนดแบบ เป็นหลักสำคัญ 

หรือแม้แต่ลักษณะรูปทรงของ “ห้องนอน” ก็เช่นเดียวกัน รูปแบบลักษณะที่ดีควรเป็น “รูปทรงสี่เหลี่ยม” ไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยม “ผืนผ้า” หรือสี่เหลี่ยม “จัตุรัส” ก็ได้ ที่แสดงถึงความสงบนิ่ง มั่นคง 

อีกทั้งงานออกแบบชิ้นงานตกแต่งทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็น “ประตู หน้าต่าง เตียงนอน เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ” ควรมีรูปทรงเป็นลักษณะ “สี่เหลี่ยม” ด้วยเช่นกัน ซึ่งสามารถใช้แบบรูปทรงลักษณะ อื่นๆที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็น “ทรงกลม ทรงสามเหลี่ยม ฯลฯ” เพื่อเป็นเพียงส่วนประกอบร่วมผสมผสาน เข้าด้วยกันก็ย่อมจะกระทำได้ เพียงแต่ให้ฐานเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเท่านั้นก็พอ 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบน พื้นฐานที่ว่า ต้องการให้อาคารสถานที่ออกมาในลักษณะใด หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใด เป็นต้น 

อาทิ เช่น หากเป็นแหล่งสถานบันเทิงเริงรมย์ ที่ต้องการบรรยากาศเพื่อให้ความรู้สึกที่คึกคัก เคลื่อนไหว รูปทรงที่ออกแบบไม่จำเป็นต้องใช้รูปทรงสี่เหลี่ยมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่จะใช้ลักษณะรูป ทรงที่เป็นลูกคลื่น “ธาตุน้ำ” หรือทรงกลม “ธาตุทอง” ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของรูปแบบที่จะ นำไปใช้ 

การออกแบบโดยใช้ “ฮวงจุ้ย” เข้ามาช่วยเสริมเติมแต่งอาคารบ้านเรือนนั้น ไม่เพียงแต่จะได้ “ความสวยงาม” เท่านั้น คุณจะได้การออกแบบที่มีตำแหน่งที่เหมาะสมและมั่นคงอย่างแน่นอน