"ทำเล & รูปทรง" ปัจจัยสำคัญในการเลือก "ชัยภูมิ" (ตอนที่ 2)


ต่อจากตอนที่แล้ว ผมได้พูดถึง "ลักษณะทำเลที่ตั้งชัยภูมิ" เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ควรคำนึงตั้งแต่ต้นก่อนการเลือกซื้อ คือ "ที่ดิน" 

ปัจจัยต่อมาคือ ควรพิจารณาในการสร้างสิ่งปลูกสร้าง รูปแบบ รวมไปถึงรูปทรงของบ้านและบริเวณโดยรอบ ดังนี้ 

1. แทบจะทุกหมู่บ้าน ทุกโครงการ มักจะพบบ้านหลังใดหลังหนึ่งถูกแนวบ้านตรงข้ามชน ซึ่งจะส่งผลกระทบทางร้ายต่อผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นๆ โดยสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธี การใช้สี และการดัดแปลงรูปทรงรั้ว หรือประตูบ้านก็ได้ 

2. หากหน้าบ้านหันสู่ทิศใต้ ไม่ควรสร้างบ้านให้มีลักษณะของประตูบ้านติ่งยื่นออกไปทาง ทิศใต้ เพราะทิศใต้แสดงถึงธาตุไฟ ไม่ควรออกแบบลักษณะรูปทรงที่ยื่นออกไปเสมือน เป็นการเน้นธาตุไฟที่อยู่หน้าบ้านอีก ควรจะปล่อยเป็นแนวเสมอกันจะดีกว่า

3. หากรูปทรงบ้านเป็นสี่เหลี่ยมที่มีลักษณะเป็นธาตุดิน ถูกบ้านใกล้เรือนเคียงที่มีรูปทรงเป็น ตึกสูงลักษณะธาตุไม้มาข่มอยู่ จะส่งผลกระทบให้เกิดความไม่สงบสุข เพราะด้วยลักษณะ ของรูปทรงเกิดการพิฆาตกัน

4. ก่อนการปลูกสร้างควรพิจารณาถึงบริเวณโดยรอบก่อนด้วยว่า ไม่ควรให้สิ่งปลูกสร้างสูง หรือเตี้ยกว่าเพื่อนบ้าน ควรอยู่ในระดับความสูงที่ไล่เลี้ยใกล้เคียงกัน เหตุเพราะลักษณะ ที่สูงกว่าจะเด่นกว่า ส่งผลกระทบให้ถูกเขม่นหรือเข้ากับคนอื่นได้ยาก แต่หากเตี้ยกว่าจะ ถูกข่มเอาได้ 

5. สิ่งปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ที่อยู่ซอยตัน ไม่ว่าจะเป็นหลังสุดท้ายด้านซ้ายหรือด้านขวา ก็ตาม ล้วนได้รับผลกระทบในทางลบเช่นกัน เพราะซอยตันจะทำให้กระแสหมุนเวียนของ พลัง เกิดการติดขัดถูกกีดกั้นให้ไม่ไหลเวียน แต่ถ้าหากปล่อยให้มีบริเวณเนื้อที่ว่างสุดซอย ระหว่างกำแพงของโครงการกับสิ่งปลูกสร้างหลังท้ายสุดทั้งด้านซ้ายและด้านขวาแล้ว ก็ จะช่วยให้กระแสของพลังหมุนเวียนได้อย่างราบเรียบ

6. ควรเลือกสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ทางโค้งลักษณะโอบอุ้มมากกว่าทางโค้งที่เฉือนออกจะดีกว่า

หลังจากได้ทำเลที่ตั้งและรูปแบบอาคารสิ่งปลูกสร้างที่เหมาะสมแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ควร พิจารณาก็คือ "เรื่องของฤกษ์ยาม" ก่อนการปลูกสร้างหรือเลือกเข้าอยู่ครั้งใดๆ ควรจะต้องวาง ฤกษ์ยามประกอบให้สอดคล้องกับทิศทางประธานบ้านและเจ้าชะตา เพื่อช่วยเสริมความเป็น สิริมงคลแก่เจ้าของบ้านและผู้ร่วมอยู่อาศัย