"ทำเล & รูปทรง" ปัจจัยสำคัญในการเลือก "ชัยภูมิ" (ตอนที่ 1)


ที่ตั้งทำเลชัยภูมิ คือ ฐานที่มั่นของอาคารบ้านเรือน สำนักงาน ตลอดจนโรงงานต่างๆ เป็นหลัก ปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในศาสตร์วิชาฮวงจุ้ย ที่จำเป็นจะต้องนำมาพิจารณา เพื่อใช้ในการ ตัดสินใจเลือกหาทำเลที่ตั้งก่อนดำเนินการก่อสร้างขึ้น 

เหตุเพราะฐานที่มั่นเปรียบเสมือน หลักรากฐานที่ตรึงติดอยู่กับที่ ที่สามารถจะส่งผลกระทบทั้งดีและทั้งร้ายต่อผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณ ที่ตั้งทำเลนั้นๆ 

ดังนั้นจึงควรทราบรับรู้ถึงข้อจำกัดและข้อควรปฏิบัติก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อ

- ลักษณะที่ตั้งทำเลชัยภูมิ -

ในห้วงช่วงชีวิตของคนเราสักคน กว่าจะได้บ้านหรืออาคารที่อยู่อาศัยสักหลัง เป็นเรื่องที่ช่างยาก เย็นแสนเข็ญจริงๆ ร้อยทั้งร้อยคงไม่มีใครมั่นใจได้เลยว่า บ้านหรืออาคารที่ตกลงปลงใจเลือกซื้อ หลังนั้นๆ จะดี หรือ จะถูกโฉลก หรือจะสามารถเสริมส่งต่อพื้นชะตาของคุณได้จริงหรือไม่ อีกทั้งเป็นเรื่องที่ยากและมีโอกาสน้อยที่จะเลือกให้ได้ตามที่ตนต้องการทั้งหมดก็ตาม การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ด้วยการตกแต่งแก้ไขข้อบกพร่องเพียงบางส่วนบางอย่างให้เหมาะสมกับพื้นชะตา ของคุณ ก็สามารถกระทำในภายหลังได้เช่นกัน แต่ถ้าหากสามารถพิจารณาเลือกซื้อก่อนการ ตัดสินใจในเบื้องต้นได้แล้ว 

สิ่งสำคัญอันดับแรก ที่จำเป็นจะต้องคำนึงตั้งแต่ต้นก่อนการเลือกซื้อ คือ ที่ดิน ว่าควรจะเลือกทำเลที่ดินแบบใด ด้วยการสืบประวัติที่มาที่ไปของที่ดินแห่งนั่นเสียก่อน ซึ่งมีหลักในการพิจารณา ดังต่อไปนี้

1. ควรหลีกเลี่ยงที่ดินที่เคยเป็นสุสาน หรือที่ๆเคยฝังศพมาก่อน เพราะหากนำที่แบบนี้มา สร้างบ้านอยู่อาศัยย่อมไม่เจริญแน่นอน

2. ควรหลีกเลี่ยงที่ดินที่เคยเป็นที่ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล ไม่ควรนำที่ดินนั้นๆมาปลูก สร้างบ้านเรือนและอาคาร หรือแม้แต่ที่ดินที่มีกองขยะอยู่ด้านหน้าที่ดินก็ตาม เพราะจะส่ง ผลให้เกิดโรคภัยแปลกๆแก่ผู้ที่อยู่อาศัย

3. ไม่ควรนำที่ดินที่ใช้เป็นถนนหนทางหรือเป็นทางเดินที่ใช้กันบ่อยๆมานานแล้ว หากนำมา สร้างบ้านสร้างเรือนแล้ว จะทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยวุ่นวาย ไม่สงบ ไม่เจริญก้าวหน้าได้เช่นกัน อีกทั้งยังจะเกิดโรคภัยแปลกๆขึ้นได้อีกด้วย

4. ไม่ควรนำที่ดินที่เป็นคลองหรือริมคลอง แล้วถมเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ลักษณะที่ดินแบบนี้ จะส่งผลให้ผู้ที่อยู่อาศัยอยู่อย่างไม่สงบ วุ่นวาย ไม่เจริญก้าวหน้าได้เช่นกัน

5. ไม่ควรนำที่ดินที่มีตอไม้ใหญ่ที่ถูกตัดทิ้งไว้ แต่ไม่ได้ถอนรากขุดโคนต้นออกให้หมด แล้ว ปล่อยรากทิ้งไว้ใต้พื้นดิน อย่านำมาสร้างบ้านหรืออาคารคร่อมอยู่ด้านบนเป็นอันขาด เพราะจะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยเป็นโรค หรือมีลักษณะเพี้ยนไม่ปกติ

6. ที่ดิน สวน ไร่ นา ที่เคยทำการเพาะปลูกมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นพืชผลชนิดใดก็ตาม ก่อนการ ปลูกสร้าง ควรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อน ประเภทที่เอาดินมาไถ่กลบ ไม่รอการเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จ เมื่อเข้าไปอยู่อาศัยแล้ว จะถดถอย ล้มเหลว ไม่มีความ เจริญ 

7. ที่ดินที่เป็นสถานที่ศึกษาหรือโรงเรียน จะต้องปล่อยให้นักเรียนรุ่นสุดท้าย จบสำเร็จการ ศึกษาก่อน จึงจะนำมาปลูกสร้างได้ หาไม่จะล้มเหลวถดถอยได้เช่นกัน

8. ที่ดินที่เคยเป็นโรงฆ่าสัตว์ ไม่เหมาะที่จะนำมาปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนเช่นกัน

9. ที่ดินที่เคยเป็นสมรภูมิรบ หรือบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยถูกฆาตกรรม ซึ่งแตกต่างจากการตาย โดยธรรมชาติ ก็จัดว่าเป็นบ้านอัปมงคลอีกเช่นกัน

ก่อนจะลงหลักปักฐาน ปลูกสร้างอาคาร บ้านเรือน สำนักงาน ควรตรวจตราให้รอบคอบนำหลัก "ฮวงจุ้ย" ช่วยพินิจพิจารณาประกอบการตัดสินใจ ก่อนตกลงทำการซื้อขายที่ดิน ที่ตั้งบริเวณนั้นๆ หากสำรวจพื้นที่พร้อมวิเคราะห์ชัยภูมิแล้ว หลังจากนั้นควรพิจารณาอะไรเป็นปัจจัยต่อไป .. ติดตามตอนต่อไปครับ