ถอดรหัสธุรกิจ ฮวงจุ้ยพิชิตเงินล้าน (3)


“ฮวงจุ้ย" กับ "ธุรกิจ" 

สองสิ่งนี้ถูกใช้ควบคู่กันมายาวนาน นักธุรกิจหลายคนให้ความสำคัญนำศาสตร์แห่ง "ฮวงจุ้ย" มาเกื้อหนุน "ธุรกิจ" แต่ไม่ใช่แค่นักธุรกิจรุ่นเก่าเท่านั้น แต่นักธุรกิจรุ่นใหม่ๆ ไม่ว่าจะธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ ล้วนแล้วแต่ให้ความสนใจในศาสตร์ฮวงจุ้ยมิใช่น้อย เพราะฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์ที่เป็นเหตุเป็นผล ช่วยสร้างทั้งความ "มั่นคง" และ "มั่นใจ" ให้กับตัวเจ้าของกิจการ รวมไปถึงบุคลากรอีกด้วย

“การรู้จักตัวตน" หรือ Idestiny DNA .. คือ ขั้นแรกเริ่ม

รู้จักตัวเอง รู้โอกาส รู้จังหวะ รู้เวลา 

นี่คือสิ่งที่ "คนรู้ฮวงจุ้ย" ได้เปรียบ "คนไม่รู้ฮวงจุ้ย" เราจะก้าวนำคนอื่นเสมอ

ธุรกิจ .. ก็เช่นเดียวกัน หากคุณรู้ว่าเส้นทางธุรกิจกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ "รุ่งเรือง" หรือ "รุ่งริ่ง" คุณก็จะรู้ลู่ทางเตรียมพร้อม วางแผน เผชิญหน้ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้น และหาทางพัฒนาธุรกิจของคุณได้อย่าง "มั่นคง" และ "มั่นใจ"

เพราะฮวงจุ้ยออกแบบได้ครับ