TIPS & TRICKS : "หม้อแปลงไฟฟ้า" พิฆาต ตั้งหน้าบ้าน​ โชคลาภถดถอย !!!!!


ตามความเชื่อในตำราฮวงจุ้ยจีนโบราณ "หม้อแปลงไฟฟ้า" เป็นแหล่งรวมพลังประจุไฟฟ้าที่ส่งผลกระทบต่อระดับความสมดุลของพลังชีวิตตามระบบเบญจธาตุทั้ง 5 และยังเป็นวิบากแห่ง "ธาตุไฟ" อีกด้วย 

สถานที่ใดไม่ว่าจะเป็น บ้าน ที่อยู่อาศัย อาคาร สำนักงาน ห้างร้าน คอนโดมิเนียม โรงงาน หากมี "หม้อแปลงไฟฟ้า" ติดตั้งอยู่ตำแหน่งทิศใดของตัวอาคารก็ตาม จะพบอุปสรรคปัญหา เงินทองไม่เข้า ติดขัด ไม่คล่องมือ สุขภาพย่ำแย่ อ่อนแอ 

เหตุเพราะ "คลื่นกระแสพลังไฟฟ้า" จากหม้อแปลงไฟฟ้าจะเผาผลาญและขวางกันกระแสพลังเบญจธาตุทั้ง 5 ระหว่างสมาชิกผู้ที่อาศัย กับตัวอาคาร ทำให้ขาด "พลังแห่งความสมดุล" ส่งผลต่อความเป็นอยู่ในการดำรงชีวิตให้ติดขัดอุปสรรค ไม่ราบรื่น อีกทั้งบั่นทอนสุขภาพจิต ทำร้ายสุขภาพกายให้อ่อนแอลง

ความสัมพันธ์ระหว่างทิศทางและบุคคลที่ได้รับผลกระทบจาก "หม้อแปลงไฟฟ้า"  

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ กระทบถึง พ่อ (เพศชายอายุ 48 ปีขึ้นไป)
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ กระทบถึง แม่ (เพศหญิงอายุ 48 ปีขึ้นไป)
ทิศตะวันออก กระทบถึง ลูกชายคนโต (เพศชายอายุ 32 ถึง 48 ปี)
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ กระทบถึง ลูกสาวคนโต (เพศหญิงอายุ 32 ถึง 48 ปี)
ทิศเหนือ กระทบถึง ลูกชายคนกลาง (เพศชายอายุ 16 ถึง 32 ปี) 
ทิศใต้ กระทบถึง ลูกสาวคนกลาง (เพศหญิงอายุ 16 ถึง 32 ปี)
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ กระทบถึง ลูกชายคนเล็ก (เพศชายอายุ 1 ถึง 16 ปี)
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ กระทบถึง ลูกสาวคนเล็ก (เพศหญิงอายุ 1 ถึง 16 ปี)

** วิธีการแก้ไข
นำ "กระจกนูนพร้อมยันต์ 8 ทิศ" ที่ถูกหลักตามฮวงจุ้ย ไปติดบริเวณผนังกำแพงตำแหน่งทิศองศา ที่ได้รับผลกระทบจาก "หม้อแปลงไฟฟ้า" เพื่อสะท้อนและสลายคลายกระแสพลังที่เป็นวิบากออกไป 

** คุณสมบัติดังนี้ 
"กระจกนูน" มีคุณลักษณะพิเศษคือ ช่วยสะท้อนพลังที่เป็นวิบากหรือพลังไม่ดีทั้งหลายทั้งปวง 

"ยันต์ 8 ทิศ" คือ พลังแห่งจักรวาลที่รวมทุกอย่างไว้ในทิศทั้งแปด ช่วยแปรสภาพกระแสพลังที่ไม่ สมดุลให้กลับกลายมาสมดุล 

เมื่อสองสิ่งรวมเข้าด้วยกันผนึกกำลังรวมเป็นหนึ่งเดียว จึงสามารถช่วยขจัดภัยร้ายไม่ให้กล้ำกลาย สมาชิกผู้อาศัยในอาคารนั้นๆได้อย่างแน่นอน …