TIPS & TRICKS : บันได สำคัญอย่างไร ?


บันได .. ก็เปรียบเสมือนตัวเชื่อมโยงจากชั้นหนึ่งไปอีกชั้นหนึ่ง หรือเรียกง่ายๆว่า เป็นตัวเชื่อมโยง "พลังชี่" สร้างความเคลื่อนไหวทำให้เกิด "พลังงาน" ขึ้น

อยากช่วยเสริมโชคลาภไม่ว่าจะที่บ้านหรือที่ทำงาน "บันได" ก็เป็นอีกจุดนึงที่ไม่ควรละเลย เพราะหากวางผิดตำแหน่งจะส่งเสียต่อผู้อยู่อาศัยอย่างแน่นอน แต่หากวางอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง จะช่วยเสริมโชคลาภได้ 

อันดับแรกคือ "บันไดต้องวนขวา" หรือ "วนตามเข็มนาฬิกา" 

เปรียบ "ชีวิต" เป็น "นาฬิกา" ที่เคลื่อนไหวไปข้างหน้าเสมอ เช่นเดียวกับ บันไดที่จำเป็นต้องวนขวา จะทำให้เราเจริญก้าวหน้าไปในทิศทางที่มุ่งหวังไว้ 

และบันไดควรมีจำนวนขั้นตรงกับ “เลขคี่” ซึ่งหมายถึง “คนเป็น” ไม่ควรให้ตรงกับ “เลขคู่” หมายถึง “คนตาย” ซึ่งเป็นอัปมงคล วิธีแก้ไข คือ นำพรมเช็ดเท้ามาวางเพื่อแก้เคล็ด

ข้อห้ามในการวางตำแหน่งบันไดมีอีกหลายข้อ เช่น 

บันได “ที่ดี” ไม่ควรอยู่ตำแหน่งตรงกับประตูทางเข้า-ออกบ้าน
บันได “ที่ดี” ไม่ควรอยู่ตรงกลางบ้าน ควรอยู่ด้านข้างไม่ซ้ายก็ขวา
บันได “ที่ดี” ไม่ควรชันหรือแคบเกินไป
บันได “ที่ดี” ไม่ควรปล่อยโล่งหรือเป็นช่อง ควรทำให้ทึบ
บันได “ที่ดี” ควรมีราวจับบันได
บันได “ที่ดี” ไม่ควรมีลักษณะเป็นบันไดวนเหมือนดอกสว่าน
บันได “ที่ดี” ไม่ควรอยู่นอกอาคาร
บันได “ที่ดี” ไม่ควรมี 2 ข้าง ในลักษณะเดินขึ้นข้างหนึ่ง แล้วไปลงอีกข้างหนึ่ง เปรียบเหมือน “บันไดเมรุเผาศพ” คนโบราณถือว่า “อัปมงคล”

รู้อย่างนี้แล้ว .. อย่าลืมสำรวจบันไดที่บ้านและที่ทำงานของคุณด้วยนะครับ