ฮวงจุ้ยออกแบบร้านให้ได้ล้าน


  ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราว “ฮวงจุ้ยออกแบบร้านให้ได้ล้าน” จำเป็นจะต้องไขปริศนาหาคำตอบกับคำจีน 2 พยางค์ คือ  風水 ซึ่งเป็น Key Word ที่คนส่วนใหญ่รับรู้แต่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้โดยแท้ ด้วยการจำแนกแยกแยะคำ 風 (เฟิงหรือฮวง) หมายถึงลมอากาศธาตุพลังปราณ 氣 (ขี่) ที่หล่อเลี้ยงพลังชีวิตของสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ ส่วน  水(สุ่ยหรือจุ้ย) หมายถึงน้ำกระแสพลังธาตุน้ำที่เป็นตัวชะลอยับยั้งกระแสพลังปราณ 氣(ขี่)  อีกทั้งกักเก็บสะสมพลังปราณ 氣 (ขี่) ไว้
ดังนั้นหากต้องการไขปริศนาหาความมั่งคั่งกับฮวงจุ้ยออกแบบร้านให้ได้ล้าน” จึงจำเป็นต้องอาศัยศาสตร์แห่งการบริหารจัดการพลังปราณ 氣 (ขี่) ที่ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมานานนับพันปี โดยมีทั้งลมและทั้งน้ำเป็นองค์ประกอบหลักร่วมกับการไขปริศนาเพื่อหาคำตอบพฤติกรรมของผู้ซื้อในครั้งนี้


ประการแรก…..ควรกำหนดทิศทางลม 風 (ฮวง) และน้ำ 水(จุ้ย) ภายในร้าน
ด้วยการกำหนดกระแสลมเข้าทางด้านหน้าในตำแหน่งที่รุ่งเรืองและพลักดันระบายออกทางด้านหลัง โดยควบคุมกระแสลมให้พัดได้อย่างสะดวกราบเรียบไม่ติดขัดผ่านออกตลอดเวลาเพื่อให้ภายในร้านก่อเกิดพลังปราณ 氣 (ขี่) ที่ลื่นไหลไม่สะดุด เปรียบเสมือนพลังชีพที่ราบรื่นตามความเชื่อของศาสตร์วิชาที่เชื่อว่าที่ใดมีพลังปราณ 氣 (ขี่) ที่แห่งนั่นย่อมมีโชคลาภ พร้อมทั้งจัดวางตำแหน่งน้ำเพื่อชะลอยับยั้งและกักเก็บกระแสพลังปราณ 氣 (ขี่) ไว้

ประการที่สอง…..สร้างบรรยากาศด้วยระบบเบญจธาตุ 五行 (โหงวเฮ้ง)
กระตุ้นระบบประสาทสัมผัส สร้างความผ่อนคลาย ล่อใจให้แก่ผู้ซื้อด้วยการจัดการบริหารระบบ 5 ธาตุสร้างมิติแสงสว่างธาตุไฟให้โดดเด่นเน้นเป็นบางจุดเพื่อดึงดูดความสนใจ ผสมผสานไอเย็นธาตุทองแผ่วเบา ปลุกเร้าอารมณ์ด้วยกลิ่นหอมพร้อมเสียงเพลงจากธาตุไม้และกระแสธาตุน้ำ เคล้าคลอเคลียให้เคลิบเคลิ้มเพื่อยืดเวลาเดินช้อปได้มั่นคงธาตุดินอย่างสบายใจ
อีกทั้งเปิดวิสัยทัศน์ในการจับจ่ายด้วยการออกแบบจัดการจราจรช่องทางการเดินให้ขนาดสัดส่วนพอเหมาะกับความสูงของชั้นวางสินค้าเปิดมุมมององศาระดับสายตาให้ง่ายต่อการเลือกซื้อสินค้าเพื่อกระตุ้นให้เกิดความต้องการก่อนที่จะตัดสินใจในการเลือกซื้อ

ประการที่สาม…..จัดวางสินค้าตามหลักสี่สัตว์ 四獸 (ซี๊ซิ่ว)
เทคนิคการจัดวางตำแหน่งสินค้าแบบง่ายๆ ที่ห้างร้านใดๆ ก็สามารถจัดวางได้ควรจัดวางตำแหน่งตามกระแสพลังมังกร 龍 (เล้ง)โดยใช้ตำแหน่งสี่สัตว์ 四獸 (ซี๊ซิ่ว) เป็นตัวกำหนดตำแหน่งในการจัดวางสินค้าตามความสำคัญก่อนหลังเพื่อหวังผลลัพธ์ให้สัมพันธ์กับการไขรหัสพฤติกรรมของผู้ซื้อเป็นองค์ประกอบหลักดังนี้
1. เต่าดำ 玄武 (เหี่ยงบู้)
2. มังกรเขียว 青龍 (แชเล้ง)
3. เสือขาว 白虎 (แปะโฮ้ว)
4. หงส์แดง 朱雀 (จูเฉียก)

ด้วยการยืนอยู่ที่ตำแหน่งจุดศูนย์กลางภายในร้าน (หันหน้าออก) จะได้ตำแหน่งสี่สัตว์ 四獸 (ซี๊ซิ่ว) วางทอดตลอดแนวร้านทั้งจากเบื้องหน้าหงส์แดง 朱雀  (จูเฉียก) สู่ด้านหลังเต่าดำ 玄武 (เหี่ยงบู้) ทั้งจากด้านข้างซ้ายมังกรเขียว 青龍 (แชเล้ง) สู่ด้านขวาเสือขาว 白虎 (แปะโฮ้ว) โดยตำแหน่งสี่สัตว์ 四獸 (ซี๊ซิ่ว) จะสัมพันธ์กับการจัดวางสินค้า ซึ่งตรงกับผลงานการวิจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้ซื้อของมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริการที่ว่าตำแหน่งส่วนหน้าฝั่งซ้ายของร้านจะเป็นตำแหน่งที่สามารถจะเพิ่มยอดขายระบายสินค้าได้สูงที่สุดแต่เมื่อขยับลึกลงไปยอดขายจะถูกลดทอนรองลงมา
โดยสามารถกำหนดตำแหน่งการจัดวางสินค้าให้ขายดีตามหลักสี่สัตว์ 四獸 (ซี๊ซิ่ว) ดังนี้อันดับที่ 1 คือตำแหน่งมังกรเขียว 青龍 (แชเล้ง) ส่วนหน้าร้านฝั่งซ้ายอันดับที่2 คือตำแหน่งหงส์แดง 朱雀 (จูเฉียก) ส่วนกลางหน้าร้านและตำแหน่งมังกรเขียว 青龍 (แชเล้ง) ส่วนกลางร้านฝั่งซ้ายอันดับที่ 3 คือตำแหน่งเสือขาว 白虎 (แปะโฮ้ว) ส่วนกลางร้านฝั่งขวา

ดังนั้นหากต้องการเพิ่มยอดขายหรือต้องการโปรโมทสินค้าที่ออกใหม่ควรจัดวางสินค้าที่ตำแหน่งส่วนหัวของมังกรเขียว 青龍 (แชเล้ง) เสมือนเป็นตำแหน่งหัวใจของร่างกายเป็นตำแหน่งที่สามารถสร้างพลังการซื้อได้อย่างมากที่สุด เพราะตามหลักจิตวิทยา ด้านขวามือสื่อความหมายถึงความมั่นใจ ผังร้านจึงควรจัดวางเพื่อบังคับกำหนดทิศทางให้ผู้ซื้อเมื่อเดินเข้าร้านแล้วให้เวียนขวามาสู่ตำแหน่งส่วนหัวของมังกรเขียว 青龍 (แชเล้ง) เป็นลำดับแรก โดยเฉพาะผู้ซื้อที่ขี้รำคาญไม่ชอบการเซ้าซี้จากพนักงานเป็นการปรับความคิดเปลี่ยนทัศนคติให้แก่ผู้ซื้อเกิดความเพลิดเพลินต่อการจับจ่ายสินค้าอื่นๆ ตามลำดับความสำคัญที่ได้จัดวางไว้ในหลักสี่สัตว์ 四獸 (ซี๊ซิ่ว) ต่อไป

อีกทั้งส่วนกลางหน้าร้านในตำแหน่งหงส์แดง 朱雀 (จูเฉียก) ควรปล่อยให้เป็นลานโล่งโปร่งไม่ควรปิดกั้นอั้นพลังปราณ 氣 (ขี่) ที่เปรียบเสมือนพลังชีพหล่อเลี้ยงสถานที่ตั้งนั้นๆ โดยออกแบบกำหนดตำแหน่งด้านหลังเต่าดำ 玄武 (เหี่ยงบู้) ให้เป็นส่วนแน่นทึบเสมือนภูเขาอยู่เบื้องหลังแทนและยังสอดคล้องตรงกับหลักศาสตร์แห่งความสมดุล 陰陽 (อิมเอี๊ยง) อีกด้วย

ประการที่สี่…...มีคู่เปรียบเป็นคู่เทียบ 陰陽 (อิมเอี๊ยง) สมดุล
นอกเหนือจากการรู้กลยุทธ์ในการจัดวางสินค้าแล้วจะต้องรู้ซึ้งถึงหลัก 陰陽 (อิมเอี๊ยง) หาความสมดุลของสินค้าว่าสินค้าตัวไหนคือตัวเด่นสินค้าตัวไหนคือตัวรองจัดวางคู่สินค้าที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันแต่มีระดับราคาต่างกันหรือสินค้าที่ด้อยคุณภาพประกบคู่กับสินค้าที่มากคุณภาพเพื่อเป็นคู่เปรียบและเป็นคู่เทียบ โดยวางให้เต็มชั้นในผลิตภัณฑ์เดียวกันเพื่อเป็นปัจจัยกระตุ้นผลักดันสินค้าให้เกิดหรือเพิ่มยอดขายให้มากยิ่งขึ้น

กลยุทธจาก“ฮวงจุ้ยออกแบบร้านให้ได้ล้าน” ย่อมเกิดขึ้นจากการไขปริศนาหาความมั่งคั่งจากการผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลป์ อิงหลักภูมิโหราศาสตร์เข้ากับหลักศาสตร์จิตวิทยา โดยต้องสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นหลักเพื่อให้ผู้ซื้อเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

แต่ละสถานที่ย่อมมีองศาพลังที่แตกต่างกัน ดังนั้นการกำหนดแต่ละตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งการเปิดประตู กำหนดทิศทางลมประสมตำแหน่งน้ำ ติดตั้งแสงสีเสียงและกลิ่นหอม ควรปรึกษากูรูผู้รู้ทางศาสตร์วิชาฮวงจุ้ยที่มากความรู้และแจ้งเห็นจริง เพื่อเป็นการวางรากฐานธุรกิจอย่างมั่นคงด้วยความมั่นใจ เพราะฮวงจุ้ยออกแบบได้จริง