ถอดรหัสธุรกิจ ฮวงจุ้ยพิชิตเงินล้าน


... ผมพูดเสมอว่า "I Destiny DNA" เปรียบเสมือน “แผนที่ชีวิต" ที่คอยชี้นำทางให้คุณก้าวเดินไปใน “ทิศทาง” ที่เหมาะกับอัตลักษณ์ตัวตนของคุณๆ "เจ้าเรือนชะตา" ทำให้สามารถรู้ลึกถึง “ถนนแห่งชีวิต" ที่จะนำพาคุณไปสู่ "ทางออก" เพื่อพบกับความสำเร็จสูงสุดในชีวิตด้วยศาสตร์วิชา ”ฮวงจุ้ย" 

คุณอาจจะเป็นคนๆหนึ่งที่คิดว่า "ฮวงจุ้ย" เป็นเรื่อง "ไกลตัว" แต่ผมกลับมองว่า "ฮวงจุ้ย" เป็นเรื่อง "ใกล้ตัว" ที่มีผลผูกพันกับการดำรงชีวิตและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับมนุษย์เราๆได้จริง

โดยเฉพาะใน "โลกแห่งธุรกิจ" ที่ต้องอาศัยช่วงจังหวะ เวลา และโอกาส ต้องเผชิญกับความเสี่ยงสูงอยู่เสมอ

จึงไม่แปลกเลยครับที่ "นักธุรกิจ" ทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ "ฮวงจุ้ยธุรกิจ" เพิ่มมากขึ้น ที่จะก้าวนำ "คู่แข่ง" ด้วยการผลักดันธุรกิจของตนโดยอาศัย “แผนที่ชีวิต" หรือ "I Destiny DNA" ช่วยในการหลบเลี่ยงปัญหาและหลีกลี้หนีอุปสรรคขวากหนามที่ติดขัดนานานัปการต่างๆไป .. 

ฮวงจุ้ย(ธุรกิจ) ออกแบบได้ !!!