ฮวงจุ้ยธุรกิจ ดีไซน์ชีวิต พิชิตเงินล้าน (ตอนที่ 9)


เมื่อโลกหมุน โชคชะตาเปลี่ยน .. มนุษย์ก็ต้องปรับ 
โลกหมุนหนึ่งรอบ เท่ากับ หนึ่งปี และในหนึ่งปี ผลัดเปลี่ยน 4 ฤดูกาล นั่นคือความสัมพันธ์ระหว่าง "ธาตุทั้งห้า" และ "ฤดูกาล" 


เริ่มต้นจาก ..

1. ธาตุไม้ : 

ธาตุไม้ในฤดูใบไม้ผลิ เดือนกุมภาพันธ์ 寅 อากาศหนาวต้องเสริมด้วย "ไฟ" เพิ่มความอบอุ่น และถ้าพลังไม้อ่อนจะกลัวทองทำร้าย เดือนมีนาคม 卯 ต้องใช้ดินมาเป็นปุ๋ย เดือนเมษายน 辰 อากาศเริ่มมีความร้อนใช้น้ำมาเสริม 

ธาตุไม้ในฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 巳 午 未 ไฟมาก ไม้จะแห้งต้องใช้น้ำ ถ้าน้ำไม่มีกำลังให้เสริมด้วยทอง

ธาตุไม้ในฤดูใบไม้ร่วง เดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม 申 酉戌 ทองมาก ใช้ไฟมาเผาทอง หรือน้ำถ่ายเททองเสริมไม้ 

ธาตุไม้ในฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน ถึง มกราคม 亥子 丑 ใช้ดินปิดกั้นน้ำ


2. ธาตุไฟ : 

ธาตุไฟในฤดูใบไม้ผลิ เดือนกุมภาพันธ์ 寅 อากาศยังคงหนาวอยู่ต้องการไม้และ ไฟเข้ามาเสริม เดือนมีนาคม 卯 และเดือนเมษายน 辰 อากาศเริ่มอบอุ่นใช้ดินและทอง 

ธาตุไฟในฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 巳 午 未 ต้องการดินและทอง มาถ่ายเทพลัง จะมีน้ำก็ได้ 

ธาตุไฟในฤดูใบไม้ร่วง เดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม 申 酉戌 กลัวน้ำต้องเอาไม้มา เสริมไฟให้มีกำลัง 

ธาตุไฟในฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน ถึง มกราคม 亥子 丑 ต้องเอาไม้มาเสริม ไฟ หากน้ำมากต้องใช้ดินปิดกั้น


3. ธาตุดิน :

ธาตุดินในฤดูใบไม้ผลิ เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน 寅卯辰 ใช้ไฟมาช่วย 

ธาตุดินในฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 巳 午 未 ดินแห้งมาก ต้องใช้น้ำ หรือทองมาเกิดน้ำ 

ธาตุดินในฤดูใบไม้ร่วง เดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม 申 酉戌 ทองมากดินอ่อน กำลัง ต้องมีไฟมาควบคุมทอง

ธาตุดินในฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน ถึง มกราคม 亥子 丑 ต้องใช้ไฟมาเสริม ใช้ไม้มาเกิดไฟและไฟมาเกิดดินก็จะดี


4. ธาตุทอง :

ธาตุทองในฤดูใบไม้ผลิ เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน 寅卯辰 เสริมด้วยดิน แต่ทองในเดือนเมษายน 辰 ดินมากต้องใช้ไม้แทงดิน  

ธาตุทองในฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 巳 午 未 ไฟมากใช้น้ำ มาควบคุมไฟ และมีทองกับดินชื้นก็จะดีขึ้น 

ธาตุทองในฤดูใบไม้ร่วง เดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม 申 酉戌 ต้องนำไฟกับ น้ำมาใช้ โดยเฉพาะเดือนตุลาคม 戌 ต้องมีไม้กับไฟเล็กน้อย

ธาตุทองในฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน ถึง มกราคม 亥子 丑 น้ำมาก ใช้ดินมาเสริมทองและปิดกั้นน้ำ ต้องมีไฟมาปรับอากาศหนาวด้วย


5. ธาตุน้ำ :

ธาตุน้ำในฤดูใบไม้ผลิ เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน 寅卯辰 ใช้ทองมาเสริมน้ำ เดือนมีนาคม 卯 เริ่มร้อน ต้องใช้ทั้งน้ำและทอง เดือนเมษายน 辰 ดินแน่นใช้ไม้มาเขี่ยดิน 

ธาตุน้ำในฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 巳 午 未 ต้องใช้ทองกับน้ำ 

ธาตุน้ำในฤดูใบไม้ร่วง เดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม 申 酉戌 ทองก่อเกิดน้ำมาก ต้องใช้ไม้ถ่ายเทและใช้ไฟควบคุมทอง โดยเฉพาะเดือนตุลาคม 戌 ดินมากต้องใช้ไม้ ควบคุมดิน หรือนำทองมาเพิ่มน้ำ

ธาตุน้ำในฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน ถึง มกราคม 亥子 丑 ต้องถ่ายเทด้วย ไม้กับไฟ ถ้าน้ำมากไปต้องใช้ดินมาควบคุมน้ำ โดยเฉพาะเดือนมกราคม 丑 ต้องใช้ไม้ และไฟเป็นธาตุสำคัญ


ระบบเบญจธาตุทั้งห้านั้น มีส่วนสัมพันธ์กันกับฤดูกาลที่สามารถส่งเสริม ลดทอน เกื้อกูลกันได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ..
นั่นคือ ฮวงจุ้ย มิใช่ศาสตร์ที่เป็นเพียงเรื่อง "งมงาย" แต่แท้จริงแล้วเป็นเรื่องที่มีเกี่ยวข้องกับมนุษย์อย่างยากที่จะปฎิเสธ 

ดังนั้นจึงตรงกับประโยคที่ว่า โลกหมุน โชคชะตาเปลี่ยน มนุษย์ก็ต้องปรับ

เมื่อรู้ตัวตน “สี่เสาแห่งโชคชะตา" (I Destiny DNA) หรือ八字四柱 (โป๊ยหยี่ซี๊เถียว) โดยใช้พลังของเวลา วัน เดือน ปี ซึ่งในตัวของแต่ละบุคคลจะแตกต่าง กันไป ไม่เหมือนกัน และนั่นเปรียบเสมือน "เส้นทางแห่งโชคชะตา" ที่เมื่อเรารู้แล้ว สิ่งที่ควรปฎิบัติ คือ ปรับ เปลี่ยน ลด เสริม โดยใช้ "ฮวงจุ้ย" เข้าช่วยนั่นเองครับ ..

รอติดตามต่อไปครับ