Tips & Tricks : หน้าต่างรับโชค 


หน้าต่าง คือ "หน้าตา" ของบ้าน
หน้าต่าง จะเปิดรับ "โชคลาภ"


อันดับแรก ต้องคำนึงถึง "ตำแหน่งทิศที่ตั้งของหน้าต่าง” วิเคราะห์ให้ได้ว่าทิศทางใดเป็นทิศที่เหมาะกับธาตุสำคัญของเจ้าชะตาและเป็นตำแหน่งที่สามารถรับกระแสพลังที่ดีได้ อีกทั้งเป็นจุดนำโชคลาภมาสู่คนในบ้าน 

อันดับสอง ต้องคำนึงถึง “หลักความสมดุล" ระหว่างกระแสพลังหยินและหยาง ด้านหลังบ้านควรมีลักษณะมืด ทึบ เป็นกระแสพลัง “หยิน” ส่วนด้านหน้าบ้านควรมีลักษณะสว่าง โล่ง เช่นหน้าต่าง เป็นกระแสพลัง “หยาง” เปิดรับโชคลาภที่เข้ามาทางด้านหน้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรคำนึงถึง "ปริมาณ" ให้เหมาะสมกับตัวบ้านเพื่อความสมดุล

อันดับสาม ต้องคำนึงถึง "การใช้งาน" นั่นก็คือ หน้าต่างที่ดีควรติดตั้งให้เปิดออกสู่ด้านนอก และสามารถเปิดกว้างได้อย่างเต็มที่ ไม่ควรมีสิ่งบดบังหรือสิ่งกีดกั้นกระแสพลังให้ติดขัด เพื่อเปิดต้อนรับโชคลาภเข้าสู่ตัวบ้าน