ฮวงจุ้ยธุรกิจ ดีไซน์ชีวิต พิชิตเงินล้าน (ตอนที่ 8)


หากปราศจาก .. "กิ่งฟ้า (ราศีบน)” 天干(เทียงกัง) สื่อสัญลักษณ์แห่งฟ้า เอกลักษณ์เฉพะาะตัวของแต่ละบุคคล สิ่งที่ก่อเกิดจากภายในสู่ภายนอก เสมือนบุคลิก ลักษณะที่ถ่ายทอดออกมา แสดงให้เห็นถึง "แง่มุม อุปนิสัย" 

หากปราศจาก .. "ก้านดิน (ราศีล่าง)” 地支(ตี่กี) รูปลักษณ์ภายนอกที่เห็นได้ชัดเจน และมีอยู่ทั่วไป เปรียบเสมือน "รากของต้นไม้" ที่ช่วยยึด "ลำต้น" ให้แข็งแรง พร้อมทั้งหยั่ง รากลึกลงพื้นดินได้ บทบาทของ "ก้านดิน (ราศีล่าง)” 地支(ตี่กี) ไม่ใช่แค่ "พลังของปี เดือน วัน และเวลา" เท่านั้น แต่ยังแทนถึง "ฤดูกาล" 三會(ซาหวย) และบอกถึง "พลังธาตุทั้ง 5” ด้วย

หากปราศจาก .. สองประสานสำคัญอย่าง "กิ่งฟ้า (ราศีบน)”  天干(เทียงกัง) และ "ก้านดิน (ราศีล่าง)”  地支(ตี่กี) คุณจะไม่สามารถวิเคราะห์เส้นทางแห่งชีวิตบนพื้นฐานของ “สี่เสาแห่งโชคชะตา" (I Destiny DNA) หรือ八字四柱 (โป๊ยหยี่ซี๊เถียว) เมื่อไขความลับแห่งฟ้า รู้ทุกอย่างของชะตาดิน คุณจะสามารถปรับเสริมแก้ไข รักษาโชคชะตาให้เกิดสมดุล ได้

หัวใจของ "สี่เสาแห่งโชคชะตา" (I Destiny DNA) หรือ八字四柱 (โป๊ยหยี่ซี๊เถียว) คือ "ฤดูกาล" 三會 (ซาหวย)

ดังนั้นต้องทำความเข้าใจกับบทบาท หน้าที่ของ "ก้านดิน (ราศีล่าง)” 地支(ตี่กี) ที่ประจำอยู่ตำแหน่ง "เสาเดือนล่าง" โดยจำแนกออกเป็น 4 ฤดูกาล คือ

- หนึ่ง .. ฤดูใบไม้ผลิ -
เดือนกุมภาพันธ์ : ราศีล่าง คือ 寅 (ขาล) และ ราศีแฝง คือ 丙 甲 戊
เดือนมีนาคม : ราศีล่าง คือ 卯 (เถาะ) และ ราศีแฝง คือ 乙
เดือนเมษายน : ราศีล่าง คือ 辰 (มะโรง) และ ราศีแฝง คือ 乙 戊 癸

- สอง .. ฤดูร้อน -
เดือนพฤษภาคม : ราศีล่าง คือ 巳 (มะเส็ง) และ ราศีแฝง คือ 戊 丙 庚
เดือนมิถุนายน : ราศีล่าง คือ 午(มะเมีย) และ ราศีแฝง คือ 丁 己
เดือนกรกฎาคม : ราศีล่าง คือ 未 (มะแม) และ ราศีแฝง คือ 乙 己 丁

- สาม .. ฤดูใบไม้ร่วง -
เดือนสิงหาคม : ราศีล่าง คือ 申 (วอก) และ ราศีแฝง คือ 戊 庚 壬
เดือนกันยายน : ราศีล่าง คือ 酉 (ระกา) และ ราศีแฝง คือ 辛
เดือนตุลาคม : ราศีล่าง คือ 戌 (จอ) และ ราศีแฝง คือ 丁 戊 辛

- สี่ ... ฤดูหนาว -
เดือนพฤศจิกายน : ราศีล่าง คือ 亥 (กุน) และ ราศีแฝง คือ 甲 壬
เดือนธันวาคม : ราศีล่าง 子 (ชวด) และ ราศีแฝง คือ 癸
เดือนมกราคม : ราศีล่าง 丑 (ฉลู) และ ราศีแฝง คือ 辛 己 癸

ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง "ธาตุทั้งห้า" กับ "ฤดูกาล" เป็นส่วนสำคัญในการวิเคราะห์ "สี่เสาแห่งโชคชะตา" (I Destiny DNA) หรือ 八字四柱 (โป๊ยหยี่ซี๊เถียว) อย่างไร ?
หรือส่งผลอย่างไรต่อโชคชะตาเราอย่างไร ? 

หากอยากรู้ "สี่เสาแห่งโชคชะตา" (I Destiny DNA) หรือ 八字四柱 (โป๊ยหยี่ซี๊เถียว) ของตัวคุณให้ติดตามบทความตอนต่อไปได้เลย นอกจากผมจะให้ความรู้ในด้านของ "ศาสตร์" แห่งฮวงจุ้ยโดยละเอียดแล้ว ผมได้ประยุกต์ให้ทุกท่านเข้าถึงศาสตร์ได้โดยใช้ "ศิลป์" แห่งการออกแบบ 

เชื่อว่าทั้งศาสตร์และศิลป์สามารถช่วยเสริมสร้างพลังที่ดี หรือแม้กระทั่งลดทอนพลังที่ไม่ดีได้อย่างแน่นอนครับ ติดตามตอนต่อไปครับ ...