ฮวงจุ้ยธุรกิจ ดีไซน์ชีวิต พิชิตเงินล้าน (ตอนที่ 6)


เมื่อตอนที่แล้ว .. เราได้รู้แล้วว่าทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ ถูกสร้างมาเพื่อให้เกิดความสมดุล หรือจากหลักศาสตร์ฮวงจุ้ยจีนโบราณนั้นได้เปรียบ “陽(เอี๊ยง)” กับ “陰(อิม)” เป็น “ด้านสว่าง” และ “ด้านมืด” หรือสิ่งที่เป็น “คู่ตรงข้ามกัน” แต่ในขณะเดียวกันก็ต้อง “พึ่งพาอาศัย” ซึ่งกันและกัน เพื่อช่วยรักษา “ความสมดุล” ให้ดำรงสืบไป

วันนี้จึงจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ “กิ่งฟ้า(ราศีบน)” 天干 (เทียงกัง) เป็น “สื่อสัญลักษณ์แห่งฟ้า” ที่ปรากฏหรือแสดงออกมาภายนอก บ่งบอก สื่อถึงเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล ซึ่งสามารถถ่ายทอดออกมาในแง่มุมที่แตกต่างกันออกไป หรือให้คำจำกัดความง่ายๆ คือ “บุคลิก อุปนิสัย” 

โดยในระบบธาตุทั้ง 5 (ธาตุไม้ ธาตุไฟ ธาตุดิน ธาตุทอง และธาตุน้ำ) สามารถแยกจำแนกได้ทั้งหมด 10 กิ่งฟ้า ตามเพศ 陽(เอี๊ยง) และเพศ 陰(อิม) 

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นครับ .. 

แต่ละธาตุ แต่ละเพศ แต่ละตัวบุคคล ย่อมมีความแตกต่างกัน แต่ตามหลักฮวงจุ้ยแล้วนั้น เราแบ่งเป็น “กิ่งฟ้า(ราศีบน)” 天干 (เทียงกัง) ออกเป็น 10 ลักษณะ ดังนี้

1. ธาตุไม้甲(กะ) / เพศ 陽 (เอี๊ยง) 
ต้นไม้ใหญ่ : รักการพัฒนา กระตือรือร้น จิตใจเข้มแข็ง ดื้อ ซื่อตรง รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม ตัดสินใจเร็ว ชอบช่วยเหลือผู้อ่อนแอ เป็นที่พึ่งของผู้อื่น แต่ไม่ผ่อนปรน ขี้ระแวง

2. ธาตุไม้ 乙(อิก) / เพศ 陰 (อิม)
ไม้ดอก ไม้ลู่ลม : อุปนิสัย อ่อนน้อมถ่อมตน อ่อนโยน อดทน ซื่อตรง สติปัญญา ไหวพริบดี เก่งการแสดงออก ชอบศิลปะ รูปร่างหน้าตาดี รักสวยรักงาม ชอบแต่งตัว

3. ธาตุไฟ 丙 (เปี้ย) / เพศ 陽(เอี๊ยง)
แสงอาทิตย์ : ใจร้อน โกรธง่ายหายเร็ว เปิดเผย ตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม พูดไว คิดเร็ว มีทิฐิ เอาความคิดของตนเป็นใหญ่ ยึดมั่น ถือมั่นในเกียรติและศักดิ์ศรี

4. ธาตุไฟ 丁(เต็ง) / เพศ 陰 (อิม)
แสงตะเกียง : อบอุ่น มีมารยาท รอบคอบ มีน้ำใจ ยอมเสียสละ พร้อมที่จะดูแลคนอื่นมากกว่าตนเอง ไม่ไว้ใจใคร ขี้ระแวง

5. ธาตุดิน 戊 (โบ่ว) / เพศ 陽 (เอี๊ยง)
หินแกร่ง ดินแข็ง : ดื้อรั้น มีสัจจะ หนักแน่น ยึดมั่นไม่แปรเปลี่ยน ภายนอกอ่อนโยน แต่ภายในแข็งแกร่ง ชอบช่วยเหลือคนอื่นจนตนเองเดือดร้อน เน้นเรื่องชื่อเสียงและเครดิต

6. ธาตุดิน 己 (กี้) / เพศ 陰 (อิม)
ดินเลน ดินนา : สติปัญญาดี มีเมตตา ใจอ่อน ขี้สงสาร ชอบเข้าวัดเข้าวา มีความยืดหยุ่น ชอบของใหม่ๆ เบื่อของเก่าๆ ชอบการเปลี่ยงแปลง

7. ธาตุทอง 庚 (แก) / เพศ 陽 (เอี๊ยง) 
เหล็กโลหะ : เปิดเผย ซื่อตรง เด็ดขาด กล้าตัดสินใจ ชอบเอาชนะ ชอบออกหน้า ไม่ยอมเสียเปรียบให้ใคร ขาดความผ่อนปรน พูดจาขวายผ่าซาก หงุดหงิดง่าย

8. ธาตุทอง 辛 (ซิง) / เพศ 陰 (อิม)
ทองเครื่องประดับ : ชอบแต่งตัว รักสวยรักงาม สติปัญญาดี อารมณ์สุนทรีย์ อารมณ์ดี มีศิลปะ ใฝ่สูง อ่อนโยน ไม่แข็งกระด้าง ยึดถือหน้าตา ชอบมีเกียรติ ตัดสินใจเด็ดเดี่ยว

9. ธาตุน้ำ 壬 (หยิม) / เพศ 陽 (เอี๊ยง)
น้ำทะเล น้ำมหาสมุทร : ชอบการเปลี่ยนแปลง ชอบออกสังคม ติดต่อ เดินทาง ฉลาด สติปัญญาดี รับรู้เร็ว รู้สึกไว ไหวพริบดี ใจร้อน โกรธง่ายหายเร็ว ชอบใช้ความคิด รู้จักฉกฉวยโอกาส อารมณ์ทางเพศสูง

10. ธาตุน้ำ 癸 (กุ่ย) / เพศ 陰 (อิม)
น้ำฝน ลำธาร : อดทน นิ่ง สงบเสงี่ยม เก็บตัว นุ่มนวล โรแมนติก จินตนาการสูง จิตใจไม่กล้า ชอบศึกษาเรื่องลี้ลับ ชอบค้นคว้าในเรื่องที่ยากๆ ยึดมั่นในกฏเกณฑ์

แต่ในการที่จะ “รู้จักตัวตน” (I Destiny DNA) ของในแต่ละบุคคลเพื่อใช้ประกอบเป็น “สี่เสาแห่งโชคชะตา” 八字四柱 (โป๊ยหยี่ซี๊เถียว) ได้นั้น ไม่ใช่รู้เพียงแค่ “กิ่งฟ้า (ราศีบน)” 天干 (เทียงกัง) ที่บอกลักษณะนิสัย บุคลิกภายนอกเพียงอย่างเดียวนะครับ 

เพราะนอกจาก “กิ่งฟ้า (ราศีบน)” 天干 (เทียงกัง) แล้ว ยังต้องมี “ก้านดิน (ราศีล่าง)” 地支 (ตี่กี) ประกอบกันจึงจะหล่อหลอมรวมเป็น “สี่เสาแห่งโชคชะตา”八字四柱 (โป๊ยหยี่ซี๊เถียว) ที่แสดงถึงตัวตนของแต่ละบุคคลได้อย่างแท้จริง

แล้ว “ก้านดิน (ราศีล่าง)” 地支 (ตี่กี) คืออะไร ? มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ? 

ติดตามตอนต่อไปครับ ..