ฮวงจุ้ยธุรกิจ ดีไซน์ชีวิต พิชิตเงินล้าน (ตอนที่ 4)


ท่านที่สนใจศาสตร์ฮวงจุ้ย คงเคยได้ยินเรื่อง "ระบบเบญจธาตุทั้ง 5 ” กันมาบ้างแล้ว

... ธาตุดิน ธาตุทอง ธาตุน้ำ ธาตุไม้ และธาตุไฟ ...

ผมจะอธิบายถึง "วัฎจักร" ของธาตุทั้ง 5 โดยการวิเคราะห์จากรูปแบบและหลักการของ "กฏแห่งธรรมชาติ" ให้ได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น 

"ดิน" เปรียบเสมือน "แหล่งก่อกำเนิด" ทุกสรรพสิ่งบนโลกทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตล้วนแล้วแต่อาศัยบนผืนดินทั้งนั้น 
เมื่อดินทับถมกันเป็นเวลานาน จึงก่อให้เกิด "แร่ธาตุ" กลายเป็น "โลหะ" นั่นคือ "ธาตุทอง" 
หากนำโลหะทิ้งไว้ในที่โล่งแจ้งบวกกับความชื้นและความเย็นจะเกิดการควบแน่นเป็น "หยดน้ำ" นั่นคือ "ธาตุน้ำ" 
น้ำเป็นปัจจัยหลักที่เปรียบเหมือนท่อหล่อเลี้ยงให้ "ต้นไม้" เจริญเติบโต นั่นคือ "ธาตุไม้" 
และเมื่อต้นไม้ผลัดเปลี่ยนใบไม้แห้งร่วงหล่นพร้อมเกิดการเสียดสี จนก่อให้เกิด "ประกายไฟ" นั่นคือ "ธาตุไฟ" 
และท้ายที่สุดเมื่อไฟมอดดับกลายเป็น "เถ้าถ่าน" แล้วทับถมกันจนกลายเป็น "ธาตุดิน" 

ธาตุดิน เกิด ธาตุทอง 
ธาตุทอง เกิด ธาตุน้ำ
ธาตุน้ำ เกิด ธาตุไม้
ธาตุไม้ เกิด ธาตุไฟ
และสุดท้าย 
ธาตุไฟ จะวนกลับมาเกิด ธาตุดิน


... นี่คือ "วัฎจักร" แห่งการ "ก่อเกิด" ของธาตุทั้งห้า

ธาตุทั้งห้า .. ไม่ได้เป็นวัฎจักรแห่งการก่อเกิดเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถแปรสภาพเป็น "วัฎจักรแห่งการทำลาย" หรือ "พิฆาต" กันได้อีกเช่นเดียวกัน

ผมขอยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายขึ้น นั่นคือ .. “ดิน" ควบคุมน้ำได้โดยการโอบอุ้มน้ำเอาไว้ หรือเมื่อนำดินไปใส่ในน้ำ "น้ำ" คุณลักษณะจะปรับเปลี่ยนจากใสกลับกลายเป็นขุ่นมัว ขณะที่ "ไฟ" กำลังลุกโชติช่วงอยู่แต่พอถูก "น้ำ" ราดไฟกลับดับ และ "ไฟ" สามารถเผาไหม้หลอมละลายโลหะ หรือ "ทอง" ตกแต่งให้เป็นเครื่องประดับได้ และโลหะ(เลื่อย) สามารถตัด "ไม้" เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้ ส่วนไม้ก็มีรากที่จะยึดชอนไชดินเพื่อดูดซับสารอาหารจาก "ดิน" 

ธาตุดิน พิฆาต ธาตุน้ำ
ธาตุน้ำ พิฆาต ธาตุไฟ
ธาตุไฟ พิฆาต ธาตุทอง
ธาตุทอง พิฆาต ธาตุไม้
และ ธาตุไม้ พิฆาต ธาตุดิน


... นี่คือ "วัฏจักร" แห่งการ "พิฆาต" ของธาตุทั้งห้า

ธาตุทั้งห้า .. กับวัฎจักรแห่งการ “ก่อเกิด" และ "ทำลาย" สามารถช่วยปรับระดับความสมดุล "สี่เสาแห่งโชคชะตา" ให้สอดคล้องกับดุลยลักษณ์ "หยินและหยาง" 

แต่เราควรจะรู้กันก่อนว่า ลักษณะของธาตุทั้งห้าเป็นอย่างไร 
หนึ่ง .. ธาตุดิน มีลักษณะ นิ่ง สุขุม หนักแน่น รอบคอบ ซื่อสัตย์ มีเครดิต
สอง .. ธาตุทอง มีลักษณะ เที่ยงตรง ยุติธรรม ยกย่อง ดื้อ แข็ง กระด้าง แตกหัก 
สาม .. ธาตุน้ำ มีลักษณะ ไม่หยุดนิ่ง คล่องแคล่ว ฉลาด ชอบออกสังคม ชอบเดินทาง 
สี่ .. ธาตุไม้ มีลักษณะ พัฒนา กระตือรือร้น ไม่หยุดนิ่ง ทันสมัย ชอบแต่งตัว ใจบุญกุศล 
ห้า .. ธาตุไฟ มีลักษณะ อบอุ่น เปิดเผย มีมารยาท เคารพผู้ใหญ่ ไม่รังแกผู้น้อย ใจร้อน มีทิฐิ 

ยังไม่จบเรื่อง “ระบบเบญจธาตุทั้งห้า" เพียงเท่านี้แน่นอน 
ตอนหน้าเชิญติดตาม ธาตุทั้งห้าภาคต่อไป เพราะจะพาไปล้วงลึก วิเคราะห์เรื่องธาตุให้แตกฉาน ก่อนจะเข้าสู่ .. โลกของฮวงจุ้ย