ฮวงจุ้ยธุรกิจ ดีไซน์ชีวิต พิชิตเงินล้าน (ตอนที่ 3)


" ยินดีต้อนรับ.. สู่โลกของฮวงจุ้ยธุรกิจครับ "
... ประโยคทิ้งท้ายของผมเมื่อตอนที่แล้ว

ในโลกของธุรกิจ ..
รู้ฮวงจุ้ยไปทำไม ? รู้แล้วได้อะไร ? รู้แล้วดีอย่างไร ?
ผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ เปรียบการรู้ฮวงจุ้ยเป็น "8 ได้เปรียบ"

หนึ่ง .. "รู้ตัวเอง"
ทุกสิ่งเริ่มต้นจากตัวเรา ก่อนอื่นต้องรู้สี่เสาแห่งโชคชะตา หรือ I Destiny DNA เปรียบเสมือนเป็น “เข็มทิศแห่งชีวิต" เริ่มจากตัวเจ้าของธุรกิจก่อนเป็นอันดับแรก จะทำให้รู้ว่าธุรกิจอะไรที่เหมาะสม ทำธุรกิจแบบไหนถึงจะรุ่ง การบริหารจัดการควรเป็นอย่างไร 

สอง .. “รู้โอกาส"
ส่งผลต่อเนื่องมาจากการรู้ตัวเอง เมื่อรู้ตัวเองก็จะสามารถรู้จังหวะการดำเนินชีวิต รู้ว่าช่องทางไหน ช่วงเวลาไหนที่เหมาะสม ถึงจะมีโอกาสหรือมีความเป็นไปได้ในการประสบความสำเร็จ

สาม .. “รู้ทิศทาง รู้สถานที่"
ชัยภูมิที่ตั้งคือปัจจัยสำคัญ เช่น ธาตุสำคัญเป็นธาตุทอง ควรผูกพันธ์กับทิศตะวันตก ธาตุสำคัญเป็นธาตุไม้ ควรผูกพันธ์กับทิศตะวันออก หากอยู่ในตำแหน่งทิศทางที่เหมาะสม ก็จะสามารถเปิดรับพลังงานที่ดีได้ ส่งผลให้ธุรกิจรุ่งเรือง ราบรื่น ไร้ปัญหาอุปสรรค

สี่ .. “รู้อาชีพ"
คนในแต่ละธาตุจะเหมาะกับอาชีพในแต่ละแขนงที่แตกต่างกัน เช่น คนธาตุไฟ ต้องการธาตุสำคัญที่เป็นธาตุทอง อาชีพที่เหมาะคือ ค้าจิวเวอรี่ เพชร พลอย ทอง ร้านทอง ร้านเหล็ก อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเหล็ก เครื่องจักร ขายรถยนต์ ธนาคาร เงินทุน ไฟแนนซ์ ฯลฯ  

ห้า .. “รู้เป้าหมายชีวิต"
การมีเป้าหมายในชีวิต เสมือนเห็น "เส้นชัย" แล้วจะทำให้เราก้าวไปด้วยความมั่นใจและมั่นคง เพราะฮวงจุ้ยเปรียบเสมือน “เข็มทิศแห่งชีวิต” ที่จะนำเราไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงได้ ซึ่งธุรกิจก็ต้องการ "เข็มทิศทางธุรกิจ” เช่นเดียวกัน

หก .. “รู้หุ้นส่วน"
หุ้นส่วนในธุรกิจเปรียบเสมือน "ลงเรือในลำเดียวกัน" สามารถรู้ถนนชีวิตของหุ้นส่วน เพื่อใช้ในการบริหารองค์กรได้ เช่น ช่วงนี้ถนนชีวิตของเราไม่ดี สามารถอาศัยหุ้นส่วนขึ้นบริหารแทน เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปอย่างราบรื่น 

เจ็ด .. “รู้เพื่อนและผู้ร่วมงาน"
เป็นส่วนหนึ่งในองค์กรที่สำคัญ หลายองค์กรใช้ฮวงจุ้ยคัดเลือกพนักงาน เพื่อช่วยส่งเสริมงาน เหมาะกับงานหรือไม่ ทำงานร่วมกันได้หรือเปล่า  

แปด .. “รู้คำตอบ"
คำตอบของชีวิต เนื่องจากเรามีโจทย์ คือ "โชคชะตา" และ "ฮวงจุ้ย" จะช่วยหาคำตอบมาแก้โจทย์เหล่านั้น

8 ได้เปรียบ .. ใช้ "ฮวงจุ้ย" ประยุกต์เข้ากับ "ธุรกิจ" รู้ก่อน ลงมือก่อน สำเร็จก่อน