10 รอบอายุปีชงถูกกระทบตรงในปี 2560


ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ต่างมีความเชื่อว่า วันขึ้นปีใหม่เปรียบเสมือนเป็นวันเริ่มต้นชีวิตใหม่ หากได้ริเริ่มกระทำสิ่งมงคลใดให้แก่ชีวิตย่อมเสริมส่งดวงชะตาของตนตลอดทั้งปี ดั่งเช่นคนที่ราศีปีเกิดชงต่อปีจรในปีนั้นๆ โดยหวังว่าการไหว้แก้ชงในช่วงต้นปีจะสามารถช่วยปัดเป่าเคราะห์ร้ายภัยเวรกรรม อีกทั้งยังช่วยประทานพรความสุขสิริมงคลแก่ชะตาชีวิตให้ไม่ตกต่ำ ย่ำแย่ สาหัสจนเกินไปในปีใหม่ โดยไม่เคยรับรู้เลยว่า วันเริ่มต้นปีใหม่ทางโหราศาสตร์จีนที่แท้จริงนั้นคือวันใด บ้างก็เข้าใจว่า คือวันที่ 1 มกราคมของทุกปี บ้างก็คิดว่าเป็นวัน 初一 (ชิวอิก) ในเทศกาลตรุษจีน ซึ่งความเข้าใจเหล่านั้นค่อนข้างจะคลาดเคลื่อนเป็นอันมาก เพราะหากผิดช่วงห้วงเวลาย่อมส่งผลกระทบต่อการไหว้แก้ชงให้ถูกต้องถูกองค์ต่อองค์เทพ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ประจำปีใหม่นั้นๆด้วย

ในหนึ่งปีตามหลักโหราศาสตร์จีนโบราณ สามารถแบ่งฤดูกาลออกเป็น 4 ฤดูด้วยกัน คือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว โดยจะเริ่มฤดูใบไม้ผลิเป็นต้นแห่งฤดูกาล ซึ่งจะอยู่ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆปี หรือที่ชาวจีนเรียกสาร์ทนี้ว่า สาร์ท 立春 (หลิบชุน) เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการผลัดเปลี่ยนราศีประจำปีในแต่ละปี เหตุเพราะประเทศจีนเป็นประเทศเกษตรกรรมมาแต่เก่าก่อน ช่วงฤดูใบไม้ผลิเปรียบเสมือนเป็นธาตุไม้ที่เป็นตัวแทนแห่งการก่อเกิดของมวลสรรพสิ่ง ด้วยสภาพอากาศที่เหมาะแก่การเพาะปลูกจะส่งผลให้เกิดผลิตผลเป็นจำนวนมาก ญาติพี่น้องลูกหลานที่อยู่ต่างถิ่นก็จะเดินทางกลับมาช่วยกันหว่านไถเพาะปลูกในช่วงเวลานี้ ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการรวมญาติพี่น้อง อีกทั้งยังใช้โอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการผลัดเปลี่ยนราศีประจำปีในแต่ละปีทางโหราศาสตร์จีนนี้ด้วย ซึ่งในปี พ.ศ.2560 นี้ จะตรงกับวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ เวลา 23:34 น. ถึงนับได้ว่าเข้าสู่ปีระกาเต็มตัวแล้วอย่างแท้จริง

หลักธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ ทุกๆปีตามความเชื่อทางด้านโหราศาสตร์จีนโบราณ จะทำการฝากดวงชะตาต่อองค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ผู้ซึ่งคุ้มครองดวงชะตาประจำในแต่ละปีจร จะสลับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนลงมายังโลกมนุษย์โดยจะมี 60 องค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ตามหลักวัฎจักรวงจร 六十甲子 (หลักจับกะจื้อ) ประจำในแต่ละปีจนครบ 1 รอบ 60 ปี ทำหน้าที่เฝ้าดูแลชะตาชีวิตมวลสรรพสัตว์ ด้วยแห่งอำนาจบารมีของพระองค์ท่านจะสามารถดลบันดาลให้คุณหรือให้โทษต่อผู้หนึ่งผู้ใด หรือจะช่วยปัดเป่าเคราะห์ร้ายเภทภัย หรือจะประทานความสุขสิริมงคลมากหรือน้อยประการใด ก็ขึ้นอยู่กับพระกรุณาและพระเมตตาของพระองค์ท่าน ซึ่งในปี พ.ศ.2560 นี้ จะตรงกับรอบปีขององค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ที่ทรงพระนามว่า “唐傑大將軍” (ถั่งเกี๊ยะไต่เจียงกุง) ย่อมจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ 4 ปีราศีเกิด ดังต่อไปนี้

1. ปีเถาะ 卯 (เบ้า) กระทบเต็ม 100%

เกิดปีเถาะ 卯 (เบ้า) 冲 (ชง) ปะทะต่อองค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย)  “唐傑大將軍” (ถั่งเกี๊ยะไต่เจียงกุง) โดยตรง ทำให้ได้รับบาปเคราะห์เต็มๆ หากชะตาตกอาจถึงชีวิต มีเกณฑ์ ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บถึงเลือดตกยางออก ร่างกายจะเจ็บป่วย ถูกคนปองร้าย จิตใจว้าวุ่นกลุ้มวุ่นวาย ธุรกิจมีอุปสรรค เสียทรัพย์อย่างไม่จำเป็น

2. ปีระกา 酉 (อิ้ว) กระทบ 75%

เกิดปีระกา 酉 (อิ้ว) 刑 (เฮ้ง) ทับต่อองค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย)  “唐傑大將軍” (ถั่งเกี๊ยะไต่เจียงกุง) ส่งผลให้มีเกณฑ์จะพบประสบภัย ได้ทุกขลาภ เสียทรัพย์ เงินทองรั่วไหลเพื่อนฝูงคนสนิทจะเอารัดเอาเปรียบ ไม่ควรเดินทางไกล

3. ปีชวด 子 (จื้อ) กระทบ 50%

เกิดปีชวด 子 (จื้อ) 破 (ผั่ว) แตกหักต่อองค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย)  “唐傑大將軍” (ถั่งเกี๊ยะไต่เจียงกุง) ส่งผลให้มีแต่คนคอยกลั่นแกล้งจนเกิดการแตกหัก ทำให้ชีวิตพบแต่เรื่องวุ่นวายรำคาญใจ

4. ปีมะเมีย 午 (โง้ว) กระทบ 25%

เกิดปีมะเมีย 午 (โง้ว) ร่วม 冲 (ชง) ต่อองค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย)  “唐傑大將軍” (ถั่งเกี๊ยะไต่เจียงกุง) ส่งผลให้ยากที่จะก้าวข้ามอุปสรรคปัญหา พาลให้ความมั่นคงในชีวิต เริ่มมีความเปราะบางเพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 10 รอบอายุปีเกิดที่มีผลกระทบโดยตรงในปี พ.ศ.2560 นี้ คือ

1.   ท่านที่มีอายุ 93 ปี เกิดปี พ.ศ.2467    甲子   (ปีชวด ราศีบนธาตุไม้)

2.   ท่านที่มีอายุ 84 ปี เกิดปี พ.ศ.2476   癸酉   (ปีระกา ราศีบนธาตุน้ำ)

3.   ท่านที่มีอายุ 75 ปี เกิดปี พ.ศ.2485   壬午   (ปีมะเมีย ราศีบนธาตุน้ำ)

4.   ท่านที่มีอายุ 66 ปี เกิดปี พ.ศ.2494    辛卯   (ปีเถาะ ราศีบนธาตุทอง)

5.   ท่านที่มีอายุ 57 ปี เกิดปี พ.ศ.2503    庚子   (ปีชวด ราศีบนธาตุทอง)

6.   ท่านที่มีอายุ 48 ปี เกิดปี พ.ศ.2512    己酉   (ปีระกา ราศีบนธาตุดิน)

7.   ท่านที่มีอายุ 39 ปี เกิดปี พ.ศ.2521   戊午   (ปีมะเมีย ราศีบนธาตุดิน)

8.   ท่านที่มีอายุ 33 ปี เกิดปี พ.ศ.2527   甲子   (ปีชวด ราศีบนธาตุไม้)

9.   ท่านที่มีอายุ 24 ปี เกิดปี พ.ศ.2536    癸酉   (ปีระกา ราศีบนธาตุน้ำ)

10.   ท่านที่มีอายุ 15 ปี เกิดปี พ.ศ.2545   壬午   (ปีมะเมีย ราศีบนธาตุน้ำ)

ท่านที่มีรอบอายุใน 10 ปีเกิดดังที่กล่าวมาข้างต้น ในปี พ.ศ.2560 นี้ เป็นปีที่องค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “唐傑大將軍”(ถั่งเกี๊ยะไต่เจียงกุง) ตรงกับเจ้าพิธี หรือที่ชาวจีนเรียกขานกันว่า 太歲壓祭主 (ไท้ส่วยเฮี๊ยบจี่จู้) ดังนั้นจึงควรจะหลีกเลี่ยงการเป็นเจ้าภาพ เจ้าพิธี หรือเข้าร่วมพิธีงานศพ หากไม่สามารถละเว้นได้ก็ควรงดการส่งศพ หรือห้ามดูพิธีฝังศพ เพราะจะนำพาซึ่งความอัปมงคลทั้งหลายทั้งปวงมาสู่แล้ว อีกทั้งยังเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นต่อองค์เทพเจ้า “唐傑大將軍”(ถั่งเกี๊ยะไต่เจียงกุง) 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ประจำปีนี้อีกด้วย

นอกเหนือจาก 10 รอบปีเกิดข้างต้นนี้แล้ว ท่านที่เกิดปีเถาะ 卯 (เบ้า)  ปีระกา 酉 (อิ้ว) ปีชวด 子 (จื้อ) และปีมะเมีย 午 (โง้ว) รอบอายุอื่นๆก็ควรนอบน้อมกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ประจำปีนี้ด้วยเช่นกัน เหตุเพราะพระองค์ท่านเปรียบเสมือนดั่งผู้ดูแลชะตาอันเป็นมงคลแห่งชีวิต หากได้ถวายความน้อมนอบเคารพบูชาก็จะสามารถรอดพ้นจากความโชคร้ายภัยเวรต่างๆตลอดทั้งปีพ.ศ.2560 นี้

ด้วยการนำตนพร้อมชุดแก้ชงที่ศาลเจ้าสถิตขององค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ท่าน ที่มีการจัดเตรียมไว้เพื่อเซ่นสรวงกราบไหว้ อันเป็นพิธีกรรมอัญเชิญองค์เทพเจ้าท่านฯ เพื่อขอฝากดวงชะตาและขอบารมีพระองค์ท่านได้รับรู้และเมตตา ช่วยคุ้มครองบันดาลสุข ผ่อนกระแสแรงพลังปะทะให้คลายลง (กรณีที่ไม่สะดวกไปเซ่นสรวงที่ศาลเจ้าก็ให้ประกอบพิธีกรรมที่บ้าน ด้วยเครื่องสักการะบูชาตามรายละเอียดด้านล่างนี้) โดยควรเริ่มสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “唐傑大將軍”(ถั่งเกี๊ยะไต่เจียงกุง) ท่าน หลังจากวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ เวลา 23:34 น. นี้เป็นต้นไป ส่วนฤกษ์ยามวันและเวลาในการไหว้แก้ชงให้ดูตามปฏิทินฤกษ์ยามประจำวันที่ www.fengshuiguru-th.com ว่าฤกษ์ยามวันและเวลาใด เหมาะกับราศีปีเกิดสมควรไหว้ขอพรในแต่ละวันนั้นๆ

เครื่องสักการะบูชาองค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) มีดังนี้

1. ธูปหอม 3 ดอก              13. น้ำชา 5 ถ้วย

2. แจกัน 1 คู่                      14. ข้าวสวย 5 ถ้วย

3. ดอกไม้สด 2 กำ            15. น้ำชา 5 ถ้วย

4. เทียนแดง 1 คู่               16. ข้าวสวย 5 ถ้วย

5. เทียงเถ่าจี้ 1 ชุด            17. อั่งจ้อ 25 เม็ด

6. กิมหงิ่งเต้า 1 คู่             18. แปะกอ 5 ก้อน

7. หงิ่งเตี๋ย 12 ชุด              19. ถั่งลิสง 25 เม็ด

8. ทุกหลั่ง 12 แผ่น            20. เจไฉ่ 5 อย่าง

9. ปออุ่ง 12 แผ่น               21. สิ่วท้อ 5 ลูก

10. กุ้ยนั๊ง 12 แผ่น             22. ส้ม 5 ผล หรือ ผลไม้ 5 อย่าง

11. ขิ่วไช้ 12 แผ่น               23. ขนมจันอับ 1 จาน

12. เผ่งอัง 12 แผ่น             24. เทียบแดง 1 แผ่น

นำเทียบแดงพร้อมเขียนชื่อสกุล ตลอดจน ปี เดือน วัน และเวลาเกิด กับชุดไหว้สะเดาะห์แก้ชง ซึ่งประกอบด้วย ทุกหลั่ง ปออุ่ง กุ้ยนั๊ง ขิ่วไช้ โหงวกุ้ย และหงิ่งเตี๋ย ทั้งหมดอย่างละ 13 ชุด เข้าชุดรวมกันไว้เป็นชุดเดียวกัน จากนั้นตั้งเครื่องสักการะบูชาทั้งหมดให้แล้วเสร็จ จุดธูป เทียน บูชาต่อองค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ประจำปี 2560 ที่ทรงพระนามว่า “唐傑大將軍”(ถั่งเกี๊ยะไต่เจียงกุง) โดยกล่าวคำอธิษฐานอัญเชิญด้วยการเปล่งวาจาออกมาว่า

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “唐傑大將軍”(ถั่งเกี๊ยะต่เจียงกุง) ที่ได้จรมาสถิตในดวงชะตาของข้าพเจ้า (ชื่อ และนามสกุล) ในปีพ.ศ.2560 นี้ และด้วยความเคารพศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถวายเครื่องเซ่นสรวงสักการะบูชาอันประกอบด้วย (กล่าวถึงเครื่องสักการะบูชาทั้งหมด) อีกทั้งผลบุญกุศลอันใด ที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อนก็ดี หรือชาตินี้ก็ดี ขอถวายแด่องค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “唐傑大將軍”(ถั่งเกี๊ยะ​ไต่เจียงกุง)

ขอพระองค์ทรงประทานพรให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์หมดโศก หมดโรคพ้นภัยเวร คลาดแคล้วจากภยันตราย อุปสรรคปัญหาน้อยใหญ่คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี มั่งมีศรีสุข พบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่ำรวยมั่งคั่ง อายุยืนยาว สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ศัตรูร้ายพ่าย คู่แข่งแพ้ พบแต่ความสิริมงคลทั้งข้าพเจ้าและครอบครัวทุกประการ ตลอดทั้งปี พ.ศ.2560 นี้ ด้วยเทอญ

ข้าพเจ้าจะประพฤติแต่กรรมดี สาธุ สาธุ สาธุ

จากนั้นนำชุดสะเดาะเคราะห์แก้ชงที่รวมเป็นชุดมาปัดตัวออกจากศีรษะจรดปลายเท้า (ไม่ควรมีใครปัดตัวซ้อนหลังเรา) พร้อมกับกล่าวคำอธิษฐานว่า ขอให้เดือนที่หนึ่ง "สื่งอัปมงคลออกไป สิ่งมงคลเข้ามา" เรื่อยไปจนครบ 13 ครั้งการปัดตัว และ 13 คำกล่าวอธิษฐานจนแล้วเสร็จ นำชุดสะเดาะเคราะห์แก้ชงดังกล่าวพร้อมเครื่องเซ่นสรวงสักการะบูชาที่เป็นกระดาษทั้งหมดไปบูชาไฟเพื่อถวายแด่องค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “唐傑大將軍”(ถั่งเกี๊ยะไต่เจียงกุง) ส่วนเครื่องเซ่นสรวงที่เหลือสามารถนำมาบริโภคเพื่อความสิริมงคลให้บังเกิดตลอดทั้งปีพ.ศ.2560 นี้ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี