ไหว้เจ้าให้...เป็น เซ่นเจ้าให้...ปัง ประจำปี 2567


หนึ่งในธรรมเนียมปฏิบัติที่ชาวจีนนิยมทำกันในช่วงที่มีการพลัดเปลี่ยนนักษัตรประจำปีก็คือ พิธีการ “教拜”(ก๊าไป่) เป็นคำชี้แนะเรื่องการกราบไหว้องค์เทพเจ้าประจำนักษัตรปีเกิด จากซินแสที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวศรัทธา โดยการนำปี เดือน วัน และเวลาเกิด ของสมาชิกลูกหลานเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์เรือนชะตาดูว่า ในปีนักษัตรใหม่นี้จะมีดาวดี ดาวร้าย หรือดาววิบาก “神煞”(สิ่งสั่วะ) ใดบ้าง ? และต้องกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้า ประจำปีองค์ใด ? เพื่อเสริมส่งพลังชีวิตให้มีแต่ความสุขความเจริญ การงานราบรื่น ประสบแต่ความสำเร็จ อุปสรรคปัญหาน้อยใหญ่ คลี่คลายจากร้ายกลายดี มีโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง ปราศจากโรคร้ายภัยเวร ปกติสุขดีสมดั่งปรารถนาตลอดทั้งปี
 

โดยสามารถคำนวนตามนักษัตรปีเกิดได้ดังนี้

เกิดปีชวด         

มีดาวร้าย “五鬼”(โหงวกุ้ย)
ควรกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้า “文昌帝君”(บุ่งเชียงตี่กุง)

เกิดปีฉลู           

มีดาวดี “太陰”(ไท้อิม) สถิตในเรือนชะตา
ควรกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้า “太陰星君”(ไท้อิมแชกุง)

เกิดปีขาล         

มีดาวร้าย “喪門”(ซึงมึ้ง) สถิตในเรือนชะตา
ควรกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้า “玄天上帝” (เหี่ยงเทียงเสี่ยงตี่)

เกิดปีเถาะ        

มีดาวดี “太陽”(ไท้เอี้ยง) สถิตในเรือนชะตา
ควรกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้า “太陽星君” (ไท้เอี้ยงแชกุง)

เกิดปีมะโรง      

มีดาวร้าย “太歲”(ไท้ส่วย) สถิตในเรือนชะตา
ควรกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้า “太歲爺” ประจำปี 2567 “李誠大軍”(หลีเซ้งไต่แชกุง)

เกิดปีมะเส็ง      

มีดาวร้าย “病符”(แป่ฮู้) สถิตในเรือนชะตา
ควรกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้า “華陀仙師” (หั่วท้อเซียงซือ)

เกิดปีมะเมีย     

มีดาวร้าย “天狗”(เทียงเก้า) สถิตในเรือนชะตา
ควรกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้า “華光大帝” (หั่วกวงไต่ตี่)

เกิดปีมะแม       

มีดาวดี “天德”(เทียงเต็ก) สถิตในเรือนชะตา
ควรกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้า “伯公” (แป๊ะกง)

เกิดปีวอก         

มีดาวร้าย “白虎”(แป๊ะโฮ้ว) สถิตในเรือนชะตา
ควรกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้า “玄天上帝” (เหี่ยงเทียงเสี่ยงตี่)

เกิดปีระกา        

มีดาวดี “龍德”(เหล่งเต็ก) สถิตในเรือนชะตา
ควรกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้า “伯公” (แป๊ะกง) หรือ“องค์เทพเจ้า紫微(จี๋มุ้ย)”

เกิดปีจอ           

มีดาวร้าย “歲破”(ส่วยผั่ว) สถิตในเรือนชะตา
ควรกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้า “太歲爺” (ไท้ส่วยเอี๊ย) ประจำปี 2567 “李誠大軍”(หลีเซ้งไต่แชกุง)

เกิดปีกุน           

มีดาวดี “月德”(หง่วยเต็ก) สถิตในเรือนชะตา
ควรกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้า “觀世音菩薩”(กวนซืออิมผู่สัก) พระโพธิสัตย์เจ้าแม่กวนอิม
           
สำหรับพิธีกรรม “教拜”(ก๊าไป่) ในปีมะโรง 2567 นี้ สามารถกระทำได้หลังวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ เวลา 16:27 น.นี้ เป็นต้นไป
 
และนี่คืออีกหนึ่งเคล็ดที่ไม่ลับตามหลักศาสตร์ฮวงจุ้ยที่ขอนำเสนอ ลองนำหลักการคำนวนดังกล่าวไปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติปรับเสริมเพื่อช่วยในการดำเนินชีวิต
พบ…ความสำเร็จราบรื่น เจอ…แต่สิ่งดีๆตลอดทั้งปีมะโรง 2567 นี้นะครับ

Credit : Credit : sfb.com.tw