เคล็ด...แต่ไม่ลับ... ประจำปี 2567


ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเชื้อสายจีนมีพิธีกรรมบูชาเซ่นสรวงไหว้ส่งองค์ทวยเทพที่ประทานอำนวยพรบารมีแก่สรรพสัตว์บนโลกใบนี้ตลอดปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นองค์เจ้าพ่อเสือ大老爺(ตั่วเหล่าเอี๊ย) องค์本頭公(ปุงเถ่ากง) องค์เจ้าพ่อกวนอู關公(กวนกง) องค์เจ้าแม่ทับทิม天后聖母(เทียงโหวเซี้ยบ้อ) องค์เจ้าพ่อเห่งเจีย大聖佛祖(ไต่เซี้ยฮุกโจ๊ว) องค์เทพสามตา 華光大帝(หั่วกวงไต่ตี่) องค์ท้าวจตุโลกบาล四大天王(ซี๊ไต่เทียงอ๊วง) ฯลฯ หรือแม้แต่องค์เทพเจ้าเตา 定福灶君 (เตี่ยฮกเจากุง) ก่อนการลากลับขึ้นสู่สรวงสวรรค์เพื่อเฝ้าองค์พ่อฟ้าผู้เป็นใหญ่玉皇大天尊高上帝(เง็กอ๊วงไต่เทียงจุงเกาเซี่ยงตี่) ทางประตูสวรรค์ด้านใต้ 南天門(หน่ำเทียนมึ้ง) ยกเว้นเหลือแต่องค์เจ้าที่地主爺(ตี่จู่เอี๊ย) เท่านั้น ที่มิได้กลับขึ้นไปพร้อมๆกับหมู่ทวยเทพเจ้าองค์อื่นๆ เหตุเพราะองค์ท่านจะต้องคอยปกปักรักษาเคหะสถานบ้านเรือนเพื่อป้องกันวิญญาณร้ายหรือสัมภเวสีอื่นๆในช่วงที่หมู่ทวยเทพเจ้ามิได้อยู่บนโลกใบนี้
 
แต่กาลก่อนตามมงคลจีนโบราณในอดีต การไหว้ส่งองค์เทพเจ้าขึ้นสู่สรวงสวรรค์เป็นเพียงแต่การไหว้ส่งองค์เทพเจ้าเตา 灶君 (เจากุง) เท่านั้น โดยปัจจุบันทุกวันนี้กลับมิมีผู้ใดทราบถึงนัยสำคัญความเป็นมาดังแต่ก่อนที่เคยนิยมปฏิบัติกลับไหว้ส่งองค์เทพเจ้าอื่นๆแทน แต่ไม่ว่าจะไหว้ส่งองค์เทพเจ้า หรือ ไหว้ส่งองค์เทพเจ้าเตา 灶君 (เจากุง) ก็ถือได้ว่าเป็นการส่งองค์เทพเจ้าทุกๆพระองค์ขึ้นสู่สรวงสวรรค์ได้เช่นกัน
 
ทุกๆปีตามปฏิทินจันทรคติจีน 十二月廿四日(จับหยี่หงวยยี่สี่ยิ๊ก) เป็นฤกษ์ยามงามวันมงคลที่เหมาะแก่การไหว้ส่งองค์เทพเจ้าเตา 灶君 (เจากุง) หรือ องค์เทพเจ้าต่างๆ ซึ่งในปีพ.ศ.2567 นี้จะตรงกับสากลวันเสาร์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 07:00 เป็นต้นไป

เครื่องสักการะบูชาไหว้ส่งองค์เทพเจ้าขึ้นสู่สรวงสวรรค์ มีดังนี้

1. กระถางธูป บรรจุผงธูป พร้อมแพรแดง 紅綢(อั่งติ๊ว) และหางนกยูงใหม่ 金花(กิมฮวย)
2. ธูป 3 ดอก
3. แจกันใส่ดอกไม้สด หรือพวงมาลัย
4. น้ำชา 茶(แต๊) 5 ถ้วย
5. กระทงใส่คอซี
- กระทงกระดาษ 1 ใบ
- กระดาษเงินกระดาษทอง大銭(ตั่วกิม) พับเป็นคอซีรูปทองร้อยเป็นวงกลม
6. ส้ม 5 ผล
7. ข้าวสาร 1 จาน (ตั้งไว้จนถึงวันไหว้รับองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 財神爺 (ไฉ่สิ่งเอี๊ย) ที่ยามแรกของวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567)
8. แป้งข้าวเหนียวทอด 膠羅錢(กะลอจี๊)
9. กระดาษเขียนชื่อเทพเจ้าเตา 定福灶君 (เตี่ยฮกเจากุง) วางข้างเตา
10. ม้ากระดาษ 紙馬(จั๋วแบ้)
 
            หมายเหตุ ข้อ 9 และข้อ 10 สำหรับการไหว้ส่งองค์เทพเจ้าเตา 灶君 (เจากุง)
 

โดยกล่าวคำอธิษฐานดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอน้อมกราบสักการะบูชาต่อ “องค์เทพเจ้า หรือ องค์เทพเจ้าเตา 灶君 (เจากุง)” ที่ได้มาสถิตประจำในบ้านหลังนี้ ด้วยความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอสักการะบูชาพร้อมนอบน้อมถวายเครื่องสักการะ อันประกอบด้วย (กล่าวถึงเครื่องสักการะบูชาทั้งหมด) อีกทั้งผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ถวายแด่ “องค์เทพเจ้า หรือองค์เทพเจ้าเตา 灶君 (เจากุง)”

ขอพระองค์ทรงรายงานแต่กรรมดีของทุกๆคนในบ้านหลังนี้ต่อองค์เทพผู้เป็นใหญ่บนสรวงสวรรค์ เพื่อประทานพรฝากต่อองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 財神爺 (ไฉ่สิ่งเอี๊ย) มอบแก่ข้าพเจ้าและครอบครัว ให้หมดทุกข์หมดโศก หมดโรคพ้นภัยเวร คลาดแคล้วจากภยันตราย อุปสรรค ปัญหาน้อยใหญ่คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี มั่งมีศรีสุข พบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่ำรวยมั่งคั่ง อายุยืนยาว สุขภาพพลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ คู่แข่งศัตรูร้ายพ่ายแพ้ พบแต่ความสิริมงคลทุกประการ ตลอดทั้งปี 2567 นี้ ด้วยเทอญ

ข้าพเจ้าจะประพฤติแต่กรรมดี สาธุ สาธุ สาธุ
 
จากนั้นนำเครื่องเซ่นบวงสรวงที่เป็นกระดาษทั้งหมดรวมทั้งม้ากระดาษ 紙馬(จั๋วแบ้) และชื่อเทพเจ้าเตา定福灶君 (เตี่ยฮกเจากุง) (กรณีที่ไหว้ส่งองค์เทพเจ้าเตา 灶君 (เจากุง) ที่ได้จัดเตรียมไว้ลาต่อ “องค์เทพเจ้า หรือองค์เทพเจ้าเตา 灶君 (เจากุง)” ท่าน เพื่อนำไปบูชาไฟถวายแด่พระองค์ท่านฯ หลังจากนั้นจัดเก็บเครื่องเซ่นบรวงสรวงที่เหลือส่วนที่รับประทานได้ก็ให้นำมาบริโภคเพื่อความสิริมงคลของทุกๆในบ้าน (เหลือแต่เพียงจานข้าวสารที่ต้องตั้งไว้จวบจนถึงวันไหว้รับองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 財神爺 (ไฉ่สิ่งเอี๊ย) ที่ยามแรกของวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567) จึงจะสำเร็จเสร็จสิ้นพิธีการบวงสรวงครบถ้วนกระบวนในปี พ.ศ.2567 นี้

Credit : thairath.co.th