เสริม...พัง ส่ง...ปัง ปีชวด 2567


ในปีนี้ ชะตาชีวิตของคุณที่เกิดปีชวดได้ถูกกระแสพลังดาวร้าย ดาวอัปมงคลเวียนจรมาเพ่งเล็งต่อดวงชะตาถึง 3 ดวง คือ ดาวร้าย五鬼(โหงวกุ้ย) ดาวร้าย官符(กัวฮู้) และดาวร้าย披頭(พีเท้า) ยังผลให้เกิดเรื่องขัดแย้งกับคนรอบข้างให้ไม่ลงรอยต่อกัน จะมีคนปองร้ายแอบกลั่นแกล้งแทงหลัง พบกับอุปสรรคปัญหาต่างๆอย่างเห็นได้ชัด หากประกอบธุรกิจการงานก็จะเสียหาย มีเกณฑ์สูญเสียทรัพย์สินเงินทองและชื่อเสียง จะเกิดโรคเรื้อรังที่รักษายากสร้างความรำคาญให้เบื่อหน่ายและเหนื่อยล้า ทั้งยังมีเกณฑ์ตัองเดินเข้าออกโรงพักเหตุเพราะพัวพันกับคดีความให้ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นว่าเล่น โดยเฉพาะหากทำอาชีพที่ผิดกฏหมายมีโอกาสจะติดตะรางนอนคุกกินข้าวแดงได้ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัวและวงศาคณาญาติให้ต้องเจ็บป่วย หรือล้มหายตายจาก หรือเป็นโรคสมองเสื่อมหลงๆลืมๆความจำเลอะเลือน หรือเกิดอุบัติเหตุที่ศีรษะขึ้นได้ต้องระมัดระวัง

แต่เสมือนฟ้ายังเมตตาที่มีดาวเทพมงคล 2 ดวงมาช่วยผ่อนคลายพลังดาวร้ายให้อ่อนแรงไม่อับจนคือ ดาวเทพมงคล三台(ซาไท้) และดาวเทพมงคล華蓋(ฮั่วไก่) ที่ส่งผลดีในการแข่งขันทั้งหลายจะชนะ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนดี การงานเด่น สังคมให้การยอมรับ ได้รับการปรับเลื่อนขั้นตำแหน่งยศศักดิ์ ส่งผลให้งานที่ใช้ความสามารถพิเศษจะโดดเด่น มีความคิดริเริ่มงานใหม่ๆ ตลอดจนงานค้นคว้างานสร้างสรรค์จะพบกับความสำเร็จจนมีชื่อมีเสียง ขึ้นมาได้  
 

การไหว้เทพเจ้าเสริมสิริมงคลสำหรับท่านที่เกิดปีชวด ประจำปีพ.ศ.2567

เพื่อเป็นการสยบพลังมืดของดาวร้ายและเสริมกระแสน้อมรับพลังมงคล จึงควรน้อมจิตน้อมใจไปกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้า文昌(บุ่งเชียง) ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งสติปัญญาและการเรียนรู้ ทรงบารมีในเรื่องความฉลาดหลักแหลม ด้วยแสงแห่งปัญญาได้หลังวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 นี้เป็นต้นไป ณ ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ทุกศาลที่มีรูปปั้นจำลองพระองค์เทพเจ้า文昌(บุ่งเชียง) ท่านสถิตอยู่ จากพระเมตตาที่รับฟังต่อทุกคำอธิษฐานและยอมรับฝากดวงชะตาเพื่อขอบารมีต่อพระองค์ท่านได้โปรดเมตตาประทานแสงสว่างเพื่อจะขจัดออกซึ่งความมืดของปัญหาความวุ่นวายหม่นทึบให้พินาศ เพื่อเปิดดวงตารับรู้ให้แก้ไขสถานการณ์นั้น สามารถเห็นช่องทางที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคความขัดแย้งอย่างชาญฉลาด ด้วยพรบารมีแห่งแสงของสติปัญญาที่พระองค์เทพท่านเมตตาดลบันดาลประทานให้ตลอดทั้งปี 2567 นี้
 

โดยกล่าวคำอธิษฐานดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอน้อมกราบสักการะบูชาต่อ “องค์เทพเจ้า文昌(บุ่งเชียง)” ที่ได้จรมาสถิตในดวงชะตาของข้าพเจ้า (ชื่อ และนามสกุล) ในปีนี้ ด้วยความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถวายผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ถวายแด่ “องค์เทพเจ้า文昌(บุ่งเชียง)”

ขอพระองค์ทรงประทานพรให้ข้าพเจ้าจงหมดทุกข์หมดโศก หมดโรคพ้นภัยเวร คลาดแคล้วจากภยันตราย อุปสรรค ปัญหาน้อยใหญ่คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี มั่งมีศรีสุข พบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่ำรวยมั่งคั่ง อายุยืนยาว สุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ คู่แข่งศัตรูร้ายพ่ายแพ้ พบแต่ความสิริมงคลทั้งข้าพเจ้าและครอบครัวทุกประการ ตลอดทั้งปี 2567 นี้ ด้วยเทอญ 

ข้าพเจ้าจะประพฤติแต่กรรมดี สาธุ สาธุ สาธุ    
 

สิ่งมงคลเสริมส่งดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดปีชวด ประจำปีพ.ศ.2567

ในปีนี้ ดวงชะตาชีวิตได้ถูกพลังดาวร้ายอัปมงคล五鬼(โหงวกุ้ย) จรมาแผดเผาให้พบแต่ความมืดมิดวุ่นวายและต้องเผชิญในอุปสรรคปัญหาหลายด้าน แม้แต่ต้องถึงโรงถึงศาลเป็นคดีความให้เหนื่อยใจ จึงควรน้อมอัญเชิญองค์เทพเจ้า文昌(บุ่งเชียง) มาสักการะเทิดทูนบูชา ด้วยการพกพาติดสร้อยร้อยคอองค์จำลองหรือรูปถ่ายรูปเคารพองค์เทพท่าน เพื่อตั้งประดิษฐานบูชาตามจุดตำแหน่งต่างๆที่ใช้เป็นประจำ เช่น หน้ารถ มุมโต๊ะทำงาน หัวนอน ฯลฯ เพื่อจะได้ขอพลังบารมีจากองค์เทพท่านได้สถิตคุ้มครองตลอดเวลา ด้วยพลังแห่งปัญญาที่ส่งเสริมพลังเทพที่เมตตาเพื่อให้พบกับทางออกของปัญหาในทุกๆครั้ง ด้วยการตัดสินใจที่พร้อมด้วยปัญญาอันชาญฉลาดแหลมคม ตลอดจนตำแหน่งหน้าที่การงาน ด้วยความเจริญก้าวหน้า ตลอดทั้งปี 2567 นี้


Credits : www.phuketvegetarian.com
               vecteezy.com