เสริม...พัง ส่ง...ปัง ปีเถาะ 2567


ในปีนี้ ชะตาชีวิตของคุณที่เกิดปีเถาะเสมือนฟ้ายังมีตาที่นอกเหนือจากการถูกให้ร้าย 害(ไห่) จากพลังดาวเทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ที่ทำหน้าที่ควบคุมตรวจตราดวงชะตาและยังคอยสอดส่องการกระทำใดๆของมนุษย์โลก เสมือนดั่งเป็นผู้ตรวจการที่ทรงพลานุภาพที่สุดในบรรดาดาวร้าย ดาวอัปมงคลอื่นๆที่จรหมุนเวียนแปรเปลี่ยนเข้ามา คือ ดาวร้าย晦氣(ห้วยขี่) และดาวร้าย天空(เทียนคง) ส่งผลให้เกิดอุปสรรคปัญหาผิดพลาดวุ่นวายอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ ทั้งสาเหตุอันเนื่องจากลูกน้อง บริวาร ตลอดจนหุ้นส่วน ผู้ร่วมงาน คนรอบข้างจะให้ร้ายลับหลัง ใส่ความให้เกิดความวุ่นวาย สร้างอารมณ์ให้หงุดหงิด เบื่อหน่าย และรำคาญใจ ส่วนธุรกิจการงานและผลประโยชน์ต่างๆต้องทุ่มเทและต้องตั้งมั่นบนพื้นฐานความรอบคอบรอบด้านจึงจะได้มา อีกทั้งมีเกณฑ์จะเกิดผลร้ายให้ทรัพย์สินเงินทองเสียหาย ไม่เหลือออมเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินและคราวจำเป็น

แต่เนื่องด้วยอิทธิพลของดาวเทพมงคล太陽(ไท้เอี้ยง)และดาวเทพมงคล板鞍(ปั๋งอัง) ที่ช่วยผ่อนคลายพลังดาวร้ายให้ลดแรงอิทธิฤทธิ์ลง ส่งผลให้ชะตาชีวิตพลิกผัน กิจการงานค้าขายได้ผลประโยชน์กำไรงอกเงยงาม ทำให้ชีวิตรุ่งโรจน์เจริญก้าวหน้า มีโอกาสเดินทาง โยกย้าย ขยับขยายตำแหน่งที่สูงขึ้น มีหน้าที่การงานที่ดีขึ้น ทั้งช่วยเสริมส่งให้มีสัมพันธภาพกับคนรอบข้างและคนทั่วไปให้มีคนอุปถัมภ์ส่งเสริมช่วยเหลือตลอดทั้งปี 2567 นี้
 

การไหว้เทพเจ้าเสริมสิริมงคลสำหรับท่านที่เกิดปีเถาะ ประจำปีพ.ศ.2567

เพื่อนอบน้อมยอมรับพลังดาวเทพมงคล ดาว太陽(ไท้เอี้ยง) ที่ได้เสด็จลงมาสถิตประทับเฉพาะเจาะจงกับคุณที่เกิดปีเถาะเท่านั้น จึงควรน้อมต้อนรับการเวียนมาของดาวเทพมงคล太陽(ไท้เอี้ยง) ด้วยการสักการะองค์เทพเจ้า太陽(ไท้เอี้ยง) หลังวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ เป็นต้นไป ด้วยการเซ่นสรวงกราบไหว้ที่ศาลสถิตเพื่อขอบารมีจากพระองค์ท่านได้รับรู้และเมตตา ช่วยคุ้มครองบันดาลสุขให้กระแสพลังดาวร้ายผ่อนคลายลง จากหนักให้เป็นเบา และปกป้องให้แคล้วคลาด ไป พบแต่ความร่มเย็นราบรื่นตลอดทั้งปี 2567 นี้
 

โดยกล่าวคำอธิษฐานดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอน้อมกราบสักการะบูชาต่อ “องค์เทพเจ้า 太陽 (ไท้เอี้ยง)” ที่ได้จรมาสถิตในดวงชะตาของข้าพเจ้า (ชื่อ และนามสกุล) ในปีนี้ ด้วยความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถวายผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้า ได้สร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ถวายแด่ “องค์เทพเจ้า 太陽 (ไท้เอี้ยง)”

ขอพระองค์ทรงประทานพรให้ข้าพเจ้าจงหมดทุกข์หมดโศก หมดโรคพ้นภัยเวร คลาดแคล้วจากภยันตราย อุปสรรค ปัญหาน้อยใหญ่คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี มั่งมีศรีสุข พบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่ำรวยมั่งคั่ง อายุยืนยาว สุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ คู่แข่งศัตรูร้ายพ่ายแพ้ พบแต่ความสิริมงคลทั้งข้าพเจ้าและครอบครัวทุกประการ ตลอดทั้งปี 2567 นี้ ด้วยเทอญ 

ข้าพเจ้าจะประพฤติแต่กรรมดี สาธุ สาธุ สาธุ   
    

สิ่งมงคลเสริมส่งดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดปีเถาะ ประจำปีพ.ศ.2567

ในปีนี้ ชะตาชีวิตของคุณที่เกิดปีเถาะที่ได้รับพลังความสุกสว่างแห่งดาวเทพมงคล太陽(ไท้เอี้ยง) ส่องรัศมีเจิดจรัสมาเสริมส่งดวงชะตา อีกทั้งยังช่วยสลายพลังร้ายของดาวอัปมงคลดวงอื่นที่หม่นหมองให้ผ่อนคลายสลายไป และเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นผลักดันพลังที่ดีนี้ให้เกิดแก่คุณได้อย่างเต็มที่ จึงควรจัดหาโคมไฟสีแดงหรือดอกทานตะวันมาเพื่อพกพาติดตัวตลอดเวลา เพื่อเป็นการแสดงออกพร้อมน้อมระลึกถึงพลังบารมีขององค์เทพท่าน ช่วยคุ้มครองปกปักรักษาให้คุณที่เกิดปีเถาะได้คลาดแคล้วผ่านพ้นความอัปมงคลใดๆทั้งปวง อีกทั้งยังเสริมความสิริมงคลให้บังเกิดขึ้นต่อดวงชะตาจะได้พบแต่ความสำเร็จ  ความก้าวหน้า สมปรารถนาที่ตั้งใจไว้ ด้วยน้ำพระเมตตาบารมีอันสุดแสนประมาณแห่งองค์เทพเจ้า太陽(ไท้เอี้ยง) แผ่รัศมีปกป้องคุณตลอดทั้งปี 2567 นี้

Credits : ​blog.xuite.net
               vecteezy.com