เสริม...พัง ส่ง...ปัง ปีมะโรง 2567


ในปีนี้ พื้นชะตาชีวิตสำหรับท่านที่เกิดปีมะโรงได้ถูกพลังดาวเทพเจ้า太歲(ไท้ส่วย) ที่รับหน้าที่ควบคุมสอดส่องการกระทำของมวลมนุษย์โลก เป็นผู้ตรวจการที่ทรงพลานุภาพเสด็จลงมาประทับนั่งตรึงตำแหน่งซ้อนทับปีกำเนิด เสมือนดั่งมีเจ้านายผู้เข้มงวดอยู่ในบ้านที่พร้อมเพ่งเล็งตรวจสอบความประพฤติตลอดเวลา ด้วยพลังอานุภาพของดาวเทพเจ้า太歲(ไท้ส่วย) ทำให้ต้องเกิดการระแวดระวังตัวมากขึ้น ต้องอกสั่นขวัญแขวน ไม่สงบผ่อนคลาย และยิ่งไปกว่านั้นไม่ควรประมาทในการที่จะกระทำใดๆโดยขาดการไตร่ตรอง พร้อมยังร่วมจรพร้อมดาวร้าย劍鋒(เกี้ยมฮง) และดาวร้าย伏屍(ฮกซี) ที่ทำให้ต้องเกี่ยวพันกับอุบัติเหตุเภทภัย บางครั้งหนักถึงขั้นต้องรับการผ่าตัดรักษา อีกทั้งยังดลบันดาลให้เกิดความเกียจคร้าน เอาแต่เที่ยวเตร่เสเพล ขาดสมาธิไม่มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ การงานจึงมีโอกาสผิดพลาด การคิดอ่านคาดคะเนจะหละหลวมไร้ความละเอียดรอบคอบ และยังมีดาว華蓋(ฮั่วไก่) ร่วมจรมาด้วย จนบางครั้งรู้สึกจิตตกเกิดแนวคิดที่อยากจะปลีกวิเวก หลีกหนีสังคมทุนรอบข้าง สนใจฝักใฝ่ธรรม และใช้ชีวิตที่สันโดษเก็บตัวอยู่ตามลำพัง
 

การไหว้เทพเจ้าเสริมสิริมงคลสำหรับท่านที่เกิดปีมะโรง ประจำปีพ.ศ.2567

เพื่อเป็นการนอบน้อมยอมรับพลังเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พลังเทพเจ้า太歲(ไท้ส่วย) ที่ทรงพระนามว่า “李誠大星軍”(หลีเซ้งไต่แชกุง) มากระทบถึงเรือนชะตาในปีนี้ จึงควรรีบออกนอบน้อมต้อนรับองค์เทพท่านด้วยความพินอบพิเทาพร้อมการถวายความเคารพบูชาด้วยการแสดงความจริงใจ ดำรงตนด้วยความไม่ประมาท ตั้งใจ และอดทน พร้อมทั้งต้องรอบคอบรอบด้านเพื่อป้องกันความผิดพลาดของตน ที่อันอาจจะสะเพร่าและหลงลืมได้โดยไม่โทษต่อองค์เทพเจ้า เพียงแต่แค่เข้าเสนอหน้าขอพรฝากเนื้อฝากตัวด้วยการไปสักการะบูชาต่อพระองค์ท่านได้ในทุกศาลเจ้าที่มีพิธีกรรม นับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ เป็นต้นไป เป็นการน้อมกราบสักการะขอบารมีต่อองค์เทพท่านให้โปรดเมตตาปกปักรักษาคุ้มครองผองภัยให้ได้มีกำลังที่จะแก้ไขและรับมือกับเรื่องร้ายให้ผ่านได้ตลอดทั้งปี 2567 นี้
 

โดยกล่าวคำอธิษฐานดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอน้อมกราบสักการะบูชาต่อองค์ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “李誠大星軍” (หลีเซ้งไต่แชกุง) ที่ได้จรมาสถิตในดวงชะตาของข้าพเจ้า (ชื่อ และนามสกุล) ในปีนี้ ด้วยความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถวาย ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ถวายแด่องค์ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “李誠大星軍”(หลีเซ้งไต่แชกุง)

ขอพระองค์ทรงประทานพรให้ข้าพเจ้าจงหมดทุกข์หมดโศก หมดโรคพ้นภัยเวร คลาดแคล้วจากภยันตราย อุปสรรค ปัญหาน้อยใหญ่คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี มั่งมีศรีสุข พบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่ำรวยมั่งคั่ง อายุยืนยาว สุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ คู่แข่งศัตรูร้ายพ่ายแพ้ พบแต่ความสิริมงคลทั้งข้าพเจ้าและครอบครัวทุกประการ ตลอดทั้งปี 2567 นี้ ด้วยเทอญ 

ข้าพเจ้าจะประพฤติแต่กรรมดี สาธุ สาธุ สาธุ   
    

สิ่งมงคลเสริมส่งดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดปีมะโรง ประจำปีพ.ศ.2567

เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) คือ เทพผู้มีอำนาจคุ้มครองดูแลดวงชะตาของมวลมนุษย์ ทรงรับรู้และสอดส่องดูแลพฤติกรรมความดีชั่วต่างๆ ที่บุคคลสะสมไว้ซึ่งย่อมจะส่งผลตามแต่กระแสกรรมของบุคคลนั้นเคยทำไว้ให้เกิดขึ้นในภายภาคหน้า องค์เทพ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) รวมมีทั้งหมด 60 พระองค์ ประจำรอบนักษัตรปีเกิดทุกธาตุรวมเป็นหนึ่งวัฏจักร และเป็นประจำทุกปีที่เปลี่ยนก็จะถึงวาระหน้าที่ใหม่ขององค์เทพ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ประจำปีนั้นได้เสด็จลงมาดูแลมวลมนุษย์โลกแทนองค์เทพประจำปีก่อน ขณะเดียวกันเมื่อมนุษย์นอบน้อมยอมรับในความดีงามและการมีอยู่จริงของพระองค์ท่าน ด้วยการสร้างแต่ความดีกับจิตสำนึกที่เป็นกุศล พร้อมกับการนมัสการกราบไหว้ในคุณของพระองค์ท่าน ก็เพื่ออธิษฐานขอพรให้ผู้นั้นได้พบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขสมหวังตลอดไป

ดังนี้แล้ว คุณที่เกิดปีมะโรงจึงควรพกยันต์เทพ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “李誠大星軍” (หลีเซ้งไต่แชกุง)ประจำปี 2567 นี้ ติดตัวไว้ตลอดทั้งปี เพื่อทำให้จิตใจได้น้อมระลึกถึงพระองค์ท่านและขอบารมีคุ้มครอง เปรียบดังท่านได้สถิตอยู่กับคุณในทุกๆสถานที่ทุกๆเวลา จะได้แผ่รัศมีปกป้องปัดเป่าภยันตรายความเลวร้ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ทันท่วงที และด้วยความเมตตาที่จะทำให้คุณได้พบแต่ความสุขตลอดไป

Credits : ​http://www.sages9.com/index.php/chinesedeity
               vecteezy.com