เสริม...พัง ส่ง...ปัง ปีระกา 2567


ในปีนี้ พลังชะตาชีวิตของคุณที่เกิดปีระกาจะถูกอิทธิพลของกระแสพลังดาวร้าย กระแสพลังดาวอัปมงคลที่จรเข้ามาในดวงชะตาถึง 2 ดวงด้วยกัน คือ ดาวร้าย暴敗(ป่าวไป่) และดาวร้าย天煞(เทียงสั่วะ) ที่ได้หมุนเวียนปรับเปลี่ยนมารวมตัวกันเพ่งเล็งโดยตรง ยังผลให้สุขภาพย่ำแย่จะเจ็บป่วยแบบกะทันหันอย่างไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัว โรคเก่าจะกำเริบ โรคใหม่ซ้ำรุมล้อม อาการมีแต่คงทรงๆทรุดๆเจ็บๆป่วยๆเรื้อรังอาจจะหนักถึงขั้นอัมพาตได้ ซ้ำร้ายอาจพบประสบภัยที่ไม่คาดคิด ภัยธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุเภทภัยต่างๆ อีกสิ่งที่ควรใส่ใจให้มากอีกประการคือ การยุ่งเรื่องของคนอื่นจนต้องถูกใส่ร้ายป้ายสีลับหลังให้เดือดร้อนเสียหายได้ สร้างความวิตกกังวลรบกวนกายใจตลอดเวลา

แต่ยังโชคดีที่มีพลังดาวดี ดาวเทพมงคลร่วมด้วยช่วยกันถึง 3 ดวง คือ ดาวเทพมงคล 龍德(เหล่งเต็ก) ดาวเทพมงคล紫微(จี๋มุ้ย) และดาวเทพมงคล六合(หลักฮะ) ได้ดาวคู่มิตรช่วยส่งเสริมให้พลังชีวิตไม่อับจน สิ่งชั่วร้ายหลบหนี้ อุปสรรคปัญหาคลี่คลาย ส่งผลให้การพบปะติดต่อผู้คนจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลืออุปถัมภ์ให้พบประสบความสำเร็จสมหวังตามใจหมาย ได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น ธุรกิจการงานก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง ที่ตั้งหน้าตั้งตารอตำแหน่งมานานก็จะได้ปรับเลื่อนก้าวสู่ความสำเร็จอย่างสมหวัง ทั้งทำธุรกิจค้าขาย ทั้งข้าราชการ ตลอดจนมนุษย์เงินเดือนก็จะได้รับทรัพย์สมบูรณ์พูนสุข เงินทองรายล้อม พร้อมรับข่าวดีมีเรื่องมงคลกับการเกิดสมาชิกใหม่ในครอบครัว ตลอดทั้งปี 2567 นี้ 
 

การไหว้เทพเจ้าเสริมสิริมงคลสำหรับท่านที่เกิดปีระกา ประจำปีพ.ศ.2567

ดังนั้นเพื่อเป็นการบั่นทอนอิทธิพลกระแสพลังของดาวร้าย暴敗(ป่าวไป่) และดาวร้าย天煞(เทียงสั่วะ) พลังแห่งดาวอัปมงคลที่จรเข้ามาในดวงชะตา จึงควรนอบน้อมยอมรับพลังแห่งพระเมตตาขององค์เทพ伯公(แป๊ะกง) หรือองค์เทพ紫微(จี๋มุ้ย) โดยการสักการะบูชาต่อพระองค์ท่านหลังวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ด้วยการเซ่นสรวงกราบไหว้ที่ศาลสถิตเพื่อขอบารมีจากพระองค์ท่านได้รับรู้และเมตตา ช่วยคุ้มครองบันดาลสุขให้กระแสพลังดาวร้ายผ่อนคลายลง จากหนักให้เป็นเบา และปกป้องให้แคล้วคลาดไป พบแต่ความร่มเย็นราบรื่น ตลอดทั้งปี 2567 นี้
 

โดยกล่าวคำอธิษฐานดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอน้อมกราบสักการะบูชาต่อ “องค์เทพ伯公 (แป๊ะกง)” หรือ“องค์เทพ紫微(จี๋มุ้ย)” ที่ได้จรมาสถิตในดวงชะตาของข้าพเจ้า (ชื่อ และนามสกุล) ในปีนี้
ด้วยความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถวายผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ถวายแด่ “องค์เทพ 伯公 (แป๊ะกง)”หรือ“องค์เทพ紫微(จี๋มุ้ย)”

ขอพระองค์ทรงประทานพรให้ข้าพเจ้าจงหมดทุกข์หมดโศก หมดโรคพ้นภัยเวร คลาดแคล้วจากภยันตราย อุปสรรค ปัญหาน้อยใหญ่คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี มั่งมีศรีสุข พบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่ำรวยมั่งคั่ง อายุยืนยาว สุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ คู่แข่งศัตรูร้ายพ่ายแพ้ พบแต่ความสิริมงคลทั้งข้าพเจ้าและครอบครัวทุกประการ ตลอดทั้งปี 2567 นี้ ด้วยเทอญ 

ข้าพเจ้าจะประพฤติแต่กรรมดี สาธุ สาธุ สาธุ   
 

สิ่งมงคลเสริมส่งดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดปีระกา ประจำปีพ.ศ.2567

ในปีนี้ ชะตาชีวิตของคุณที่เกิดปีระกาที่ได้รับพลังดาวร้ายอิทธิพลแห่งกระแสดาวอัปมงคลจรเข้ามากระทบในดวงชะตา จึงควรจัดหาเครื่องรางวัตถุมงคล ยันต์“紫微(จี๋มุ้ย)” ที่เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์แสดงถึง“องค์เทพ紫微(จี๋มุ้ย)” มาเพื่อพกพาติดตัวตลอดเวลา เป็นการแสดงออกพร้อมน้อมระลึกถึงพลังบารมีของพระองค์ท่านช่วยคุ้มครอง ปกปักรักษาให้คลาดแคล้วผ่านพ้นความอัปมงคลใดๆทั้งปวง อีกทั้งยังช่วยสลายพลังร้ายของดาวอัปมงคลดวงอื่นๆที่หม่นหมองให้ผ่อนคลายสลายไป เพื่อเป็นการกระตุ้นผลักดันพลังที่ดีนี้ให้เกิดแก่คุณได้อย่างเต็มที่ เสริมสิริมงคลให้บังเกิดขึ้นต่อดวงชะตา จักได้พบแต่ความสำเร็จเจริญก้าวหน้าให้สมดังปรารถนาที่ตั้งใจไว้ ด้วยน้ำพระเมตตาบารมีอันสุดแสนประมาณแผ่รัศมีปกป้อง ตลอดทั้งปี 2567 นี้

Credits : palungjit.com
              vecteezy.com