เสริม...พัง ส่ง...ปัง ปีจอ 2567


ในปีนี้ ชะตาชีวิตของคุณที่เกิดปีจอได้ปะทะกับกระแสพลังดาว歲破(ส่วยผั่ว) กระแสพลังดาวเทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ที่รับหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ และสอดส่องการกระทำใดๆของมนุษย์โลก เสมือนดั่งผู้ตรวจการที่ทรงพลานุภาพที่สุดในบรรดาดาวร้ายอื่นๆ อันได้แก่ ดาวร้าย大耗(ตั่วห่อ) ดาวร้าย欄杆(หลั่งกัง) ดาวร้าย地煞(ตี่สั่วะ) ที่รวมตัวกันเวียนมาเพ่งเล็งโดยตรงต่อชะตาของคนดวงตกที่เกิดปีจอทุกๆคน ยังผลให้ความวุ่นวายปะทุขึ้นอย่างยากจะหลีกเลี่ยงได้ อย่างเช่นการกระทำอันใดที่ไปกระทบต่อดิน ไม่ว่าจะเป็นการทุบเจาะพื้นหรือขุดปลูกย้ายต้นไม้ใหญ่ก็จะส่งผลกระทบให้เกิดปัญหามากยิ่งขึ้น ทั้งการเดินทางก็ต้องตั้งสติในการป้องกันอุบัติเหตุก่อนที่จะเกิดขึ้น หมั้นตรวจสภาพยานพาหนะที่จะโดยสาร หรือแม้แต่สิ่งรอบข้างรอบตัวที่มีโอกาสจะทำร้ายทิ่มแทงได้ ตลอดจนการระแวกระวังเหตุเภทภัยพิบัติอันจะเกิดขึ้นได้จากดิน ส่วนสุขภาพร่างกายก็ต้องคอยประคับประคองดูแลเอาใจใส่จะได้ไม่ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ทั้งมีเกณฑ์ที่จะเสียทรัพย์สินเงินทองจำนวนมากน้อยทั้งจำเป็นและหลงลืม พร้อมทั้งการพัวพันคดีความให้ต้องขึ้นโรงถึงศาลบานปลายจนต้องนอนคุกติดตะรางให้หวั่นใจ กับสิ่งร้ายต่างๆอย่างไม่คาดฝันให้คุณได้พบเจอะเจอเพื่อแก้ไขตลอดทั้งปี 
 

การไหว้เทพเจ้าเสริมสิริมงคลสำหรับท่านที่เกิดปีจอ ประจำปีพ.ศ.2567

เพื่อนอบน้อมยอมรับพลังดาวเทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ที่ทรงพระนามว่า “李誠大星軍”(หลีเซ้งไต่แชกุง) ผู้เป็นใหญ่ประจำปีนี้ ที่ได้เสด็จมาสอดส่องดูแลมวลมนุษย์และได้ทรงประทับเพ่งเล็งตรงเฉพาะหน้ากับคนที่เกิดปีจอ ยังผลให้เกิดกระแสปะทะอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก จึงควรรีบเข้าน้อมกราบคารวะต้อนรับการเวียนมาของพระองค์ท่านโดยไว หลังวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 นี้เป็นต้นไป เสมือนผู้น้อยที่พร้อมรับการมาถึงของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทรงอำนาจก่อนที่ท่านจะเรียกหาเจอะเจอ ด้วยการนำตนพร้อมเครื่องบรรณาการเซ่นสรวงไปกราบไหว้ที่ศาลสถิตที่มีพิธีกรรมอัญเชิญพระองค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “李誠大星軍”(หลีเซ้งไต่แชกุง) ท่าน เพื่อผู้คนจะได้กราบสักการะและเป็นการฝากดวงชะตา พร้อมทั้งขอบารมีจากองค์ท่านได้รับรู้และเมตตาช่วยคุ้มครองบันดาลสุขผ่อนกระแสพลังปะทะให้คลายลง ผ่อนหนักเป็นเบา และปกป้องสยบพลังดาวร้ายให้แคล้วคลาดไป เพื่อพบแต่ความร่มเย็นราบรื่นตลอดทั้งปี 2567 นี้
 

โดยกล่าวคำอธิษฐานดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอน้อมกราบสักการะบูชาต่อองค์ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “李誠大星軍” (หลีเซ้งไต่แชกุง) ที่ได้จรมาสถิตในดวงชะตาของข้าพเจ้า (ชื่อ และนามสกุล) ในปีนี้
ด้วยความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถวายผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ถวายแด่องค์ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “李誠大星軍”(หลีเซ้งไต่แชกุง)

ขอพระองค์ทรงประทานพรให้ข้าพเจ้าจงหมดทุกข์หมดโศก หมดโรคพ้นภัยเวร คลาดแคล้วจากภยันตราย อุปสรรค ปัญหาน้อยใหญ่คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี มั่งมีศรีสุข พบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่ำรวยมั่งคั่ง อายุยืนยาว สุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ คู่แข่งศัตรูร้ายพ่ายแพ้ พบแต่ความสิริมงคลทั้งข้าพเจ้าและครอบครัวทุกประการ ตลอดทั้งปี 2567 นี้ ด้วยเทอญ 

ข้าพเจ้าจะประพฤติแต่กรรมดี สาธุ สาธุ สาธุ   
 

สิ่งมงคลเสริมส่งดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดปีจอ ประจำปีพ.ศ.2567

เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) คือ เทพผู้มีอำนาจคุ้มครองดูแลดวงชะตาของมวลมนุษย์ ทรงรับรู้และสอดส่องดูแลพฤติกรรมความดีชั่วต่างๆที่บุคคลสะสมไว้ ซึ่งย่อมจะส่งผลตามแต่กระแสกรรมที่บุคคลนั้นเคยทำไว้ให้เกิดขึ้นในภายภาคหน้า องค์เทพ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) รวมมีทั้งหมด 60 พระองค์ ประจำรอบนักษัตรปีเกิดทุกธาตุรวมเป็นหนึ่งวัฏจักร และเป็นประจำทุกปีที่เปลี่ยนก็จะถึงวาระหน้าที่ใหม่ขององค์เทพ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ประจำปีนั้นได้เสด็จลงมาดูแลมวลมนุษย์โลกแทนองค์เทพประจำปีก่อน ขณะเดียวกันเมื่อมนุษย์นอบน้อมยอมรับในความดีงามและการมีอยู่จริงของพระองค์ท่าน ด้วยการสร้างแต่ความดีกับจิตสำนึกที่เป็นกุศล พร้อมกับการนมัสการกราบไหว้ในคุณของพระองค์ท่านก็เพื่ออธิษฐานขอพรให้ผู้นั้นได้พบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขสมหวังตลอดไป

ดังนี้แล้ว คุณที่เกิดปีจอจึงควรพกยันต์เทพ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “李誠大星軍” (หลีเซ้งไต่แชกุง) ประจำปี 2567 นี้ติดตัวไว้ตลอดทั้งปี เพื่อทำให้จิตใจได้น้อมระลึกและขอบารมีคุ้มครองต่อพระองค์ท่าน เปรียบดังท่านได้สถิตอยู่กับคุณในทุกๆสถานที่ทุกๆเวลา จะได้แผ่รัศมีปกป้องปัดเป่าภยันตรายความเลวร้ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ทันท่วงที และด้วยความเมตตาที่จะทำให้คุณได้พบแต่ความสุขตลอดไป

Credits : ​http://www.sages9.com/index.php/chinesedeity
               vecteezy.com