ไหว้เจ้าให้เป็น...เซ่นเจ้าให้ปัง ประจำปี 2566


หนึ่งในธรรมเนียมปฏิบัติที่ชาวจีนนิยมทำกันในช่วงที่มีการพลัดเปลี่ยนนักษัตรประจำปีก็คือ พิธีกรรม “教拜”(ก๊าไป่) เป็นคำชี้แนะเรื่องการกราบไหว้องค์เทพเจ้าประจำนักษัตรปีเกิด จากซินแสที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวศรัทธา โดยการนำปี เดือน วัน และเวลาเกิด ของสมาชิกลูกหลานเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์เรือนชะตาดูว่า ในปีนักษัตรใหม่นี้จะมีดาวดี ดาวร้าย หรือดาววิบาก “神煞”(สิ่งสั่วะ) ใดบ้าง ? และต้องกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้าประจำปีองค์ใด ? เพื่อเสริมส่งพลังชีวิตให้มีแต่ความสุขความเจริญ การงานราบรื่น ประสบแต่ความสำเร็จ อุปสรรคปัญหาน้อยใหญ่ คลี่คลายจากร้ายกลายดี มีโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง ปราศจากโรคร้ายภัยเวร ปกติสุขดีสมดั่งปรารถนาตลอดทั้งปี
 

โดยสามารถคำนวนตามนักษัตรปีเกิดได้ดังนี้ 

ปีชวด 

มีดาวดี “太陰”(ไท้อิม) 
ควรกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้า “太陰星君”(ไท้อิมแชกุง) 

ปีฉลู 

มีดาวร้าย “喪門”(ซึงมึ้ง) 
ควรกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้า “玄天上帝” (เหี่ยงเทียงเสี่ยงตี่)

ปีขาล

มีดาวดี “太陽”(ไท้เอี้ยง)
ควรกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้า “太陽星君” (ไท้เอี้ยงแชกุง)

ปีเถาะ 

มีดาวร้าย “太歲”(ไท้ส่วย)
ควรกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้า “太歲爺” (ไท้ส่วยเอี๊ย) 
“皮時大星軍” (ผ่วยซี้ไต่แชกุง) 

ปีมะโรง 

มีดาวร้าย “病符”(แป่ฮู้)
ควรกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้า “華陀仙師” (หั่วท้อเซียงซือ) 

ปีมะเส็ง 

มีดาวร้าย “天狗”(เทียงเก้า)
ควรกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้า “華光大帝” (หั่วกวงไต่ตี่)

ปีมะเมีย 

มีดาวดี “天德”(เทียงเต็ก)
ควรกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้า “伯公” (แป๊ะกง)

ปีมะแม 

มีดาวร้าย “白虎”(แป๊ะโฮ้ว)
ควรกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้า “玄天上帝” (เหี่ยงเทียงเสี่ยงตี่)

ปีวอก 

มีดาวดี “龍德”(เหล่งเต็ก)
ควรกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้า “伯公” (แป๊ะกง)

ปีระกา

มีดาวร้าย “歲破”(ส่วยผั่ว)
ควรกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้า “太歲爺” (ไท้ส่วยเอี๊ย)
“皮時大星軍” (ผ่วยซี้ไต่แชกุง)

ปีจอ 

มีดาวดี “月德”(หง่วยเต็ก)
ควรกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้า “觀世音菩薩”(กวนซืออิมผู่สัก) พระโพธิสัตย์เจ้าแม่กวนอิม

ปีกุน 

มีดาวร้าย “五鬼”(โหงวกุ้ย) 
ควรกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้า “文昌帝君”(บุ่งเชียงตี่กุง)

            
สำหรับพิธีกรรม “教拜”(ก๊าไป่) ในปีเถาะ 2566 นี้ สามารถกระทำได้หลังวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ เวลา 10:42 น.นี้ เป็นต้นไป
 
และนี่คืออีกหนึ่งเคล็ดที่ไม่ลับตามหลักศาสตร์ฮวงจุ้ยที่ขอนำเสนอ ลองนำหลักการคำนวนดังกล่าวไปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติปรับเสริมเพื่อช่วยในการดำเนินชีวิต พบ…ความสำเร็จราบรื่น เจอ…แต่สิ่งดีๆตลอดทั้งปีเถาะ 2566 นี้นะครับ

Credit : sfb.com.tw