เริ่มสร้างแล้ว !!


เมื่อเร็วๆนี้ – ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
.
และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด (กลาง) ดร. ณัฐ อธิวิทวัส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด
.
และกรรมการบริษัท อินโนบิก นูทริชั่น จำกัด (ที่ 2 จากขวา)
.
พร้อมด้วยนายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (NRF)
 และประธานกรรมการบริษัท โนฟ ฟู๊ดส์ จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย)
.
ร่วมพิธีเปิดหน้าดินเพื่อเดินหน้าเริ่มก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารโปรตีนจากพืชครบวงจร Plant & Bean (Thailand)
ด้วยกำลังการผลิต 3,000 ตันต่อปี ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
.
พร้อมรองรับมาตรฐานฮาลาลและมาตรฐานความปลอดภัยอาหารสากลจากสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร
(The British Retail Consortium : BRC)
.
โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในมิถุนายน ปี 2566 พร้อมวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ในปีเดียวกัน
.
ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
.
โทรศัพท์ 0 2537 2297
.