ประชาสัมพันธ์


INFLUENCER TRIP BY PTT ก้าวผ่าน….สู่อนาคต
ปตท.กับการขับเคลื่อนประเทศ ก้าวสู่อนาคตด้วยพลังงานทางเลือกใหม่ แก้ปัญหามลภาวะ และให้ความสำคัญกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions) โดยจัดตั้งกิจกรรม วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ปตท. สำนักงานใหญ่ โดยเรียนเชิญเหล่าบรรดา INFLUENCER มากมายหลายสื่อ มาพบปะภายในงาน พูดคุยจัดการพากันก้าวผ่านสู่อนาคต
.
.
ซึ่งกลุ่ม ปตท. ให้ความสำคัญกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions) จึงเน้นให้
มีการดำเนินธุรกิจด้วยการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ตามเทรนด์หลักที่สำคัญของโลก 2 ด้าน คือ Go Green และ
Go Electic ผ่านการปรับวิสัยทัศน์เป็น "Poweiing Life with Future Energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิต
"ด้วยพลังแห่งอนาคต" มุ่งสู่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร รวมถึงต่อยอดนวัตกรรมและ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และในด้านธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังได้รับความสนใจในระดับสากล กลุ่ม ปตท. เล็งเห็นแนวโน้มการใช้งานที่
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศและภูมิภาค จึงมุ่งวางรากฐานขยายธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร (EV Value Chain)
ให้ครอบคลุมในทุกมิติเพื่อสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าที่สมบูรณ์ให้กับประเทศไทย โครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการแบบครบวงจรของยานยนต์ไฟฟ้า สนับสนุนให้คนไทยใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) บรรลุเป้าหมายความเป็นกลาง ทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG
Emissions) ในปี 2065
.
.
ปตท. จึงได้จัดตั้ง บริษัท อรุณ พลัส จำกัด (ARUN PLUS) ขึ้น เพื่อรองรับการขยายฐานธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า
และเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา EV Ecosystem ทั้งของ ปตท. และของประเทศไทยให้ครบวงจร
ทำหน้าที่ประสานการลงทุนกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ รวมถึงร่วมลงทุนกับพันธมิตรชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ ช่วยสนับสนุนให้เกิดการใช้ EV อย่างแพร่หลายในประเทศไทย ขับเคลื่อนไทยเป็นฐานการผลิต
.
.
.
บริษัท ฮอริษอน พลัส จำกัด (HORIZON PLUS) บริษัทร่วมทุนระหว่าง อรุณ พลัส และบริษัท หลินยิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสเมนท์ (Foxconn Technology Group) ที่ได้มีการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท JV ARUN PLUS ถือหุ้น 60% Foxconn 40% เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและประกอบรถย
นต์แบบ ครบวงจรรูปแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยี MIH Platform หรือ Open Ev Platforn ซึ่งเป็นโครงข่วงล่างของตัวรถยนต์ ไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่นสููง สามารถปรับแต่งให้เข้ากับรถยนต์ได้หลายประเภท สามารถช่วยแบรนด์รถยนต์ลดค่าใช้จ่าย
ลดระยะเวลาในการพัฒนาและผลิตรถยนต์แต่ละรุ่นได้ ราคาที่จับต้องได้ โรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของ HORIZON PLUS จะตั้งบนพื้นที่ 313 ไร่ ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ อำเภอหนองใหญ่
จังหวัด ชลบุรี เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (คาดว่าแล้วเสร็จในปี 2024) เฟสแรกจะดำเนินการด้วยงบลงทุน
ประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับการก่อสร้างโรงงานคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมผลิต EV สู่ตลาดภายในปี
2567 ในระยะแรกมีกำลังการผลิตที่ 50,000 คัน/
.
.
ออน-ไอออน (on-ion) ผู้ให้บริการธุรกิจสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) ภายใต้ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด มุ่งขยายเครือข่ายไปยังพื้นที่ทำเลศักยภาพ อาทิ ศูนย์การค้า โรงแรม อาคาร
สำนักงาน ร้านอาหาร เป็นต้น ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยเครื่องอัดประจุไฟฟ้าชนิดกระแสสลับ (AC Charger) รองรับรถยนต์ปลั๊ก- อิน ไฮบริด
(Plug in Hybrid) และรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV Battery Electic Vehicle) ทุกรุ่น ทุกแบรนด์ที่มี หัวชาร์จ Type 2 โดยใช้งานผ่าน on-ion Mobile Application รองรับทั้งระบบ Android
และ IOS ในการค้นหาสถานี ปัจจุบัน on ion EV Charging Station เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วที่
1. Energy Complex (Enco)
2 EECi วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง
3ศูนย์การค้า 6 แห่งของ กองทรัสต์อัลไล ได้แก่ คริสตัล ดีใชน์ เซ็นเตอร์ / เดอะคริสตัล เอกมัย-รามอินทรา / เดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ / เดอะคริสตัล ชัยพฤกษ์ / เพลินนารี่ มอลล์ วัชรพล / สัมมากร เพลส
รามคำแหง
4. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 37 สาขา ใน 18 จังหวัดที่ทั่วประเทศ โดยพร้อมให้บริการอย่างเป็นทางการ
สถานีแรกที่ศูนย์การค้า CentralWorld กรุงเทพฯ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 และจะทยอยเปิดให้บริการครบทั้ง
37 สาขา ได้ในช่วงต้นปี 2566
.
.
อีวี มี (EVme) แพลตฟอร์มที่พร้อมมอบประสบการณ์การเป็นเจ้าของ EV แบบครบวงจร ด้วยบริการ
Subscription รายแรกในประเทศไทยโดย บริษัท วี มี พลัส จำกัด (EVME PLUS) ผ่าน Application
Evme ที่จะทำให้การใช้งาน :V เป็นเรื่องง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส
.
.
บริษัท นูออโว พลัส จำกัด (NUOVO PLUS) บริษัทร่วมทุนระหว่าง อรุณ พลัส และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้าและพลังงงานอัจฉริยะของกลุ่ม
ปตท. ในสัดส่วนร้อยละ 51 และ 49 เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายแบตเตอรี่ประเภทลิเทียมไอออนฟอสเฟต ด้วยนวัตกรรมการผลิตแบตเตอรี่ SemiSolid แห่งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ที่มีจุดเด่นในเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานสูง มีอายุการใช้งานที่ ยาวนานกว่า
.
.
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันว่า กลุ่ม ปดท. ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อรักษาความมั่นคง
พลังงานของประเทศ และพร้อมเป็นส่วนสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนการสร้างระบบนิเวศ EV ครบวงจร และผลักดัน
ประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการผลิต EV ของภูมิภาคอาเซียนได้ต่อไป