ไหว้แก้ชง...ถูกเวลา...ถูกองค์ 2566


ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ต่างเชื่อว่า วันขึ้นปีใหม่เปรียบเสมือนเป็นวันเริ่มต้นชีวิตใหม่ หากได้ริเริ่มกระทำสิ่งมงคลแก่ชีวิตย่อมเสริมส่งชะตาของตนได้ตลอดทั้งปี ดั่งเช่น การไหว้แก้ชงในช่วงต้นปีจะช่วยปัดเป่าเคราะห์ร้ายภัยเวรของตนได้ อีกทั้งยังช่วยประทานพรความสุขสิริมงคลแก่ชีวิตให้ไม่ตกต่ำย่ำแย่สาหัสจนเกินไป โดยไม่เคยรับรู้เลยว่า วันเริ่มต้นปีใหม่ทางโหราศาสตร์จีนที่แท้จริงนั้นคือวันใด บ้างก็เข้าใจว่าเป็นวันที่ 1 มกราคมของทุกปี บ้างก็คิดว่าเป็นวัน 初一 (ชิวอิก) ในเทศกาลตรุษจีน ซึ่งความเข้าใจเหล่านั้นค่อนข้างจะคลาดเคลื่อนเป็นอันมาก เพราะหากแก้ชงผิดช่วงห้วงเวลาย่อมส่งผลกระทบต่อการไหว้ให้ถูกต้องถูกองค์ต่อองค์เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ประจำปีใหม่นั้นๆไปด้วย 
 
โหราศาสตร์จีนโบราณจะประกอบด้วยฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว โดยจะเริ่มฤดูใบไม้ผลิเป็นต้นแห่งฤดูกาลประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆปี ตามที่ชาวจีนเรียกสาร์ทๆนี้ว่า สาร์ท 立春 (หลิบชุน) เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการผลัดเปลี่ยนนักษัตรประจำปีในแต่ละปี
 
 ประเทศจีนเป็นประเทศเกษตรกรรมมาแต่เก่าก่อน ฤดูใบไม้ผลิจึงเปรียบเสมือนธาตุไม้ที่เป็นตัวแทนแห่งการก่อเกิดของมวลสรรพสิ่ง ด้วยสภาพอากาศที่เหมาะแก่การเพาะปลูกส่งผลให้เกิดผลิตผลเป็นจำนวนมาก ญาติพี่น้องลูกหลานที่อยู่ต่างถิ่นจะเดินทางกลับมาช่วยกันหว่านไถเพาะปลูก จึงถือโอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการผลัดเปลี่ยนนักษัตรประจำปี ซึ่งในปีพ.ศ.2566 นี้ จะตรงกับวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ เวลา 10:42 น. ถึงจะนับได้ว่าเข้าสู่ปี 癸卯(กุ้ยเบ้า) นักษัตรเถาะน้ำ ธาตุทอง เต็มตัวอย่างแท้จริง
 
สำหรับท่านที่แก้ชงก่อนหน้าสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วควรกลับไปแก้ชงอีกครั้งหลังวันและเวลาดังกล่าว เพื่อแสดงตนเป็นลูกหลานพร้อมขอขมาและกราบสักการะบูชาต่อองค์太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาประจำปีเถาะน้ำ 2566 นี้ จึงจะแก้ชงได้ถูกต้องถูกองค์

credit : sfb.com.tw