พลิกร้าย...ฟื้นดี...ปีฉลู 2566


ในปี 2566 นี้ ชะตาชีวิตของคุณที่เกิดปีฉลูได้ถูกบดบังความรุ่งโรจน์สดใสด้วยพลังดาวแห่งความเศร้าพลังดาวร้าย喪門(ซึงมึ้ง) ที่มีกำลังอำนาจมากที่สุดในบรรดาดาวทั้งหลายที่ได้จรมาเพื่อผลักดันด้านลบให้พบกับ ความสูญเสีย การร่ำไห้กับการจากไปของสมาชิกภายในครอบครัวหรือวงศาคณาญาติ ความหม่นมัวพาลให้สุขภาพร่างกายทรุดโทรมอย่างน่าเป็นห่วง ทั้งมีเกณฑ์โรคเก่าที่เรื้อรังก็อาจกำเริบหรือโรคใหม่ๆก็แวะเวียนมาหาให้ต้องนอนซม ส่งผลให้การเงินเสียหาย รายรับไม่เข้าแถมรายจ่ายเป็นเงาตามตัว ทั้งยังมีพลังจากดาวร้าย災煞(ใจสั่วะ) และดาวร้าย披頭(พีเท้า) ร่วมด้วยช่วยกันจรมากระหน่ำซ้ำ ยังผลให้ความวุ่นวายปะทุขึ้นอย่างยากจะหลีกเลี่ยง โดยเฉพาะสุขภาพร่างกายที่จักต้องคอยประคับประคอง แม้แต่อาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เป็นอยู่ก็ต้องดูแลเอาใจใส่ อีกทั้งอุบัติเหตุก็ต้องระมัดระวังอย่างตั้งจิตตั้งใจ ที่สำคัญที่สุดก็คือ ควรหลีกเลี่ยงการไปเยี่ยมคนป่วยไข้ ไปดูหน้าศพ หรือไปส่งศพอีกด้วย
 
เพื่อเป็นการสะกดพลังร้ายของดาวอัปมงคล จึงควรไปน้อมสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้าพ่อเสือ大老爺(ตั่วเหล่าเอี๊ย) หรือที่ชนชาวจีนขนานนามว่า องค์เทพ玄天上帝(เหี่ยงเทียงเสี่ยงตี่) เทพเจ้าอันทรงฤทธานุภาพแห่งสรวงสวรรค์ ทรงคอยสอดส่องปราบปรามกำราบเภทภัย ทั้งเหล่าภูตผีปีศาจร้าย ตลอดจนความเศร้าหมองดำมืดใดที่แอบแฝงเกาะกินจากบาปกรรมชั่วช้าต่างๆ ด้วยพลังที่ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอย่างองอาจแสนยานุภาพในกาย หลังวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ เวลา 10:42 น.นี้ เป็นต้น ไป ณ ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์เทพท่านสถิตอยู่ โดยการนอบน้อมกราบบูชาอธิษฐานฝากดวงชะตา ขอบารมีแห่งองค์เทพท่านได้สดับรับฟังและโปรดเมตตาคุ้มครองปกป้องให้แคล้วคลาดรอดพ้นจากความมืดมนชั่วร้ายที่จะมาเกาะกินจิตใจให้เกิดความทุกข์ยากใดๆ และน้อมรับพรให้มีสุขภาพที่แข็งแรง พบกับความก้าวหน้าในทุกด้าน ของชีวิตด้วยพลังใจที่เต็มร้อย ตลอดทั้งปี 2566 นี้
 

โดยกล่าวคำอธิษฐานดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอน้อมกราบสักการะบูชาต่อ “องค์ 大老爺(ตั่วเหล่าเอี๊ย)” หรือ “องค์ 玄天上帝(เหี่ยงเทียงเสี่ยงตี่)” ที่ได้จรมาสถิตในดวงชะตาของข้าพเจ้า (ชื่อ และนามสกุล) ในปีนี้ ด้วยความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถวายผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ถวายแด่ “องค์ 大老爺 (ตั่วเหล่าเอี๊ย)” หรือ “องค์ 玄天上帝(เหี่ยงเทียงเสี่ยงตี่)”

ขอพระองค์ทรงประทานพรให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์หมดโศก หมดโรคพ้นภัยเวร คลาดแคล้วจากภยันตราย อุปสรรค ปัญหาน้อยใหญ่คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี มั่งมีศรีสุข พบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่ำรวยมั่งคั่ง อายุยืนยาว สุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ คู่แข่งศัตรูร้ายพ่ายแพ้ พบแต่ความสิริมงคลทั้งข้าพเจ้าและครอบครัวทุกประการ ตลอดทั้งปี 2566 นี้ ด้วยเทอญ 

ข้าพเจ้าจะประพฤติแต่กรรมดี สาธุ สาธุ สาธุ   
 

สิ่งมงคลเสริมส่งดวงชะตาของคุณที่เกิดปีฉลู ประจำปี พ.ศ.2566

ในปี 2566 นี้ ชะตาชีวิตของคุณที่เกิดปีฉลูได้ตกอยู่ภายใต้พลังดาวร้าย喪門(ซึงมึ้ง) ผลักดันชีวิตให้พบกับความเศร้าหมอง สูญเสีย เหนื่อยล้า ด้วยการขาดกำลังใจจะสู้และถูกบดบังพลังสว่างของดาวเทพให้หม่นแสง จึงควรนอบน้อมพร้อมใจบูชาต่อองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม 觀世音菩薩 (กวนซืออิมผู่สัก) พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตามาพกพาร้อยสร้อยห้อยคอติดตัวตลอดเวลา เพื่อขอบารมีพระองค์ท่านปกปักรักษาและประทานพร ด้วยรัศมีแสงสว่างเย็นที่จะขับไล่ความหม่นมัวทุกข์โศกร่ำไห้ให้จางหาย ทั้งความอัปมงคลก็จะไม่กล้ำกลายและเสริมสิริมงคลให้ได้ชุ่มฉ่ำสดชื่น เต็มไปด้วยพลังกายพลังใจที่จะก้าวไปอย่างมั่นคงในทุกช่วงห้วงเวลาจนสมปรารถนา ด้วยน้ำพระเมตตาบุญฤทธิ์อันสุดประมาณแห่งองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม 觀世音菩薩 (กวนซืออิมผู่สัก) จะแผ่รัศมีคุ้มครองตลอดทั้งปี 2566 นี้

Credits : bobee.nownews.com
               vecteezy.com