พลิกร้าย...ฟื้นดี...ปีขาล 2566


ในปี 2566 นี้ ชะตาชีวิตของคุณที่เกิดปีขาลเปรียบเสมือนฟ้ายังมีตา แม้จะถูกพลังดาวร้ายดาวอัปมงคลจรเข้ามาในเรือนชะตามากถึง 3 ดวงด้วยกัน คือ ดาวร้าย 晦氣(ห้วยขี่) ดาวร้าย 天空(เทียนคง) และดาวร้าย 咸池(ห่ำตี๊) ที่ได้หมุนเวียนเปลี่ยนมารวมตัวกันเพ่งเล็งโดยตรงยังผลให้เกิดอุปสรรคปัญหาวุ่นวายอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ ทั้งสาเหตุอันเนื่องจากลูกน้องและบริวาร ทั้งธุรกิจการงาน และผลประโยชน์ต่างๆ ต้องทุ่มเทและรอบคอบรอบด้านจึงจะได้มา อีกทั้งเป็นเพราะความเจ้าชู้ไม่รู้จักประมาณตนจนเป็นเจ้าบุญทุ่มหน้าใหญ่ใจโตสปอตในการใช้จ่าย จนเกิดเป็นผลร้ายให้ทรัพย์สินเงินทองเสียหายให้ไม่มีเหลือเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน แต่เนื่องด้วยอิทธิพลของพลังดาวเทพมงคล太陽(ไท้เอี้ยง) ช่วยผ่อนคลายพลังดาวร้ายให้ลดแรงอิทธิฤทธิ์ลง ส่งผลให้ชะตาชีวิตพลิกผันกิจการงานการค้าขายได้ผลประโยชน์กำไรงอกเงยงาม ทำให้ชีวิตรุ่งโรจน์เจริญก้าวหน้า มีตำแหน่งหน้าที่การงานดี มีคนอุปถัมภ์ส่งเสริมช่วยเหลือ ตลอดทั้งปี
 
เพื่อนอบน้อมยอมรับพลังดาวเทพมงคลดาว太陽(ไท้เอี้ยง) ที่ได้เสด็จลงมาสถิตประทับเฉพาะเจาะจงคุณที่เกิดปีขาลเท่านั้น จึงควรน้อมต้อนรับการเวียนมาของดาว太陽(ไท้เอี้ยง) ด้วยการสักการะบูชาองค์เทพ太陽(ไท้เอี้ยง) องค์เทพพระอาทิตย์ หลังวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ เวลา 10:42 น.นี้ เป็นต้นไป โดยการเซ่นสรวงกราบไหว้ที่ศาลสถิต เพื่อขอบารมีจากพระองค์ท่านได้รับรู้และเมตตา ช่วยคุ้มครองบันดาลสุขให้กระแสพลังดาวร้ายผ่อนคลายลง จากหนักให้เป็นเบา และปกป้องให้แคล้วคลาดปลอดภัย พบแต่ความร่มเย็นราบรื่นตลอดทั้งปี 2566 นี้
 

โดยกล่าวคำอธิษฐานดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอน้อมกราบสักการะบูชาต่อ “องค์เทพ太陽星君(ไท้เอี้ยงแชกุง)” ที่ได้จรมาสถิตในดวงชะตาของข้าพเจ้า (ชื่อ และนามสกุล) ในปีนี้ ด้วยความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถวายผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ถวายแด่ “องค์เทพ太陽星君(ไท้เอี้ยงแชกุง)”

ขอพระองค์ทรงประทานพรให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์หมดโศก หมดโรคพ้นภัยเวร คลาดแคล้วจากภยันตราย อุปสรรค ปัญหาน้อยใหญ่คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี มั่งมีศรีสุข พบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่ำรวยมั่งคั่ง อายุยืนยาว สุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ คู่แข่งศัตรูร้ายพ่ายแพ้ พบแต่ความสิริมงคลทั้งข้าพเจ้าและครอบครัวทุกประการ ตลอดทั้งปี 2566 นี้ ด้วยเทอญ 

ข้าพเจ้าจะประพฤติแต่กรรมดี สาธุ สาธุ สาธุ   
 

สิ่งมงคลเสริมส่งดวงชะตาของคุณที่เกิดปีขาล ประจำปี พ.ศ.2566

ในปี 2566 นี้ ชะตาชีวิตของคุณที่เกิดปีขาลจะได้รับพลังความสุกสว่างแห่งดาวเทพมงคล太陽(ไท้เอี้ยง) ส่องรัศมีเจิดจรัสมาเสริมส่งดวงชะตา อีกทั้งยังช่วยสลายพลังร้ายของดาวอัปมงคลดวงอื่นที่หม่นหมองให้ผ่อนคลายสลายไป และเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นผลักดันพลังที่ดีนี้ให้เกิดแก่คุณได้อย่างเต็มที่ จึงควรนอบน้อมบูชาต่อองค์เทพพระอาทิตย์ องค์เทพมงคล太陽星君(ไท้เอี้ยงแชกุง) จำลอง ด้วยการพกพาติดตัวตลอดเวลา เพื่อเป็นการแสดงออกพร้อมน้อมระลึกถึงพลังบารมีขององค์เทพท่าน ช่วยคุ้มครองปกปักรักษาให้ได้คลาดแคล้วผ่านพ้นความอัปมงคลใดๆทั้งปวง อีกทั้งยังเสริมความสิริมงคลบังเกิดขึ้นต่อเรือนชะตาให้ได้พบแต่ความสำเร็จ ความก้าวหน้า สมปรารถนาที่ตั้งใจไว้ ด้วยน้ำพระเมตตาบารมีอันสุดแสนประมาณแห่งแผ่รัศมีปกป้องคุณตลอดทั้งปี 2566 นี้

Credits : ​blog.xuite.net
               vecteezy.com