พลิกร้าย...ฟื้นดี...ปีเถาะ 2566


ในปี 2566 นี้ ชะตาชีวิคของคุณที่เกิดปีเถาะได้ถูกกระแสพลังดาวเทพเจ้า太歲(ไท้ส่วย) ที่ทรงพระนามว่า “皮時大星軍” (ผ่วยซี้ไต่แชกุง) ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ตรวจการเฝ้าควบคุมสอดส่องดูการกระทำของมนุษย์โลกที่ทรงพลานุภาพ พร้อมที่จะเพ่งเล็งตรวจสอบความประพฤติดีหรือร้าย เสมือนดั่งมีเจ้านายผู้เข้มงวดเสด็จลงมาประทับนั่งตรึงตำแหน่งซ้อนทับผู้ที่เกิดปีเถาะอยู่คลอดเวลา ส่งผลให้ต้องระแวดระวังตัวมากขึ้น อกสั่น ขวัญแขวนไม่สงบผ่อนคลาย และยิ่งไม่ควรประมาทที่จะกระทำการใดๆโดยขาดการไตร่ตรอง ทั้งยังมีพลังดาวอัปมงคลร่วมจรกระหน่ำซ้ำด้วยดาวร้าย 劍鋒(เกี้ยมฮง) ดาวร้าย 伏屍(ฮกซี) ส่งผลให้เกิดความเกียจคร้านเอาแต่สนุกสนานเที่ยวเตร่เสเพลไปวันๆ ขาดสมาธิไม่มีจิตไม่มีใจในการปฏิบัติหน้าที่การงาน การคิดอ่านหรือการคาดคะเนจึงหละหลวมไร้ความละเอียดรอบคอบ การงานจึงเกิดความผิดพลาด มากอุปสรรคปัญหาให้ไม่ราบรื่น ไม่เพียงแต่กระทบถึงการเงินจะรั่วไหลทรัพย์สินจะเสียหายแล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาพร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วย ต้องพักฟื้นนอนซมให้ระบมไปทั้งตัว ท้ายสุดต้องระมัดระวังในการเดินทางไกลเพราะมีเกณฑ์จะเกิดอุบัติเหตุเภทภัยหนักถึงขั้นเลือดตกยางออกต้องรับการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บเลยทีเดียว ด้วยอิทธิพลของดาวร้ายที่ยังจรมาพร้อมกับดาวเทพมงคล 將星(เจี้ยงแช) ทำให้สติปัญญาการเรียนรู้ที่ฉับไวแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน จนได้รับข่าวดีๆจากการปรับขั้นเลื่อนตำแหน่งได้อย่างสมใจ 
 
เพื่อนอบน้อมยอมรับพลังดาวเทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “皮時大星軍” (ผ่วยซี้ไต่แชกุง) ผู้เป็นใหญ่ประจำปีนี้ที่ได้เสด็จมาสอดส่องดูแลมวลมนุษย์และได้ทรงประทับเพ่งเล็งตรงเฉพาะหน้ากับคนที่เกิดปีเถาะ ยังผลให้เกิดกระแสปะทะอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ คนที่เกิดปีเถาะจึงควรรีบเข้าน้อมกราบคารวะต้อนรับการเวียนมาของพระองค์ท่านโดยไว หลังวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:42 น.นี้เป็นต้นไป เสมือนผู้น้อยที่พร้อมน้อมรับการมาถึงของผู้ใหญ่ที่ทรงอำนาจก่อนที่ท่านจะเรียกหาเจอ ด้วยการนำตนพร้อมเครื่องบรรณาการเซ่นสรวงไปกราบไหว้ที่ศาลสถิตที่มีพิธีกรรมอัญเชิญพระองค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “皮時大星軍” (ผ่วยซี้ไต่แชกุง) ท่าน เพื่อผู้คนจะได้กราบสักการะฝากดวงชะตาและขอบารมีต่อองค์เทพท่านให้ได้รับรู้และเมตตา ช่วยคุ้มครองบันดาลสุขผ่อนกระแสพลังปะทะให้คลายลง ผ่อนหนักให้เป็นเบา และปกป้องสยบพลังดาวร้ายให้แคล้วคลาดไป เพื่อพบแต่ความร่มเย็นราบรื่น ตลอดทั้งปี 2566
 

โดยกล่าวคำอธิษฐานดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอน้อมกราบสักการะบูชาต่อองค์ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “皮時大星軍” (ผ่วยซี้ไต่แชกุง) ที่ได้จรมาสถิตในดวงชะตาของข้าพเจ้า (ชื่อ และนามสกุล) ในปีนี้ ด้วยความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถวายผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ถวายแด่ องค์ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “皮時大星軍” (ผ่วยซี้ไต่แชกุง)

ขอพระองค์ทรงประทานพรให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์หมดโศก หมดโรคพ้นภัยเวร คลาดแคล้วจากภยันตราย อุปสรรค ปัญหาน้อยใหญ่คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี มั่งมีศรีสุข พบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่ำรวยมั่งคั่ง อายุยืนยาว สุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ คู่แข่งศัตรูร้ายพ่ายแพ้ พบแต่ความสิริมงคลทั้งข้าพเจ้าและครอบครัวทุกประการ ตลอดทั้งปี 2566 นี้ ด้วยเทอญ 

ข้าพเจ้าจะประพฤติแต่กรรมดี สาธุ สาธุ สาธุ
 

สิ่งมงคลเสริมส่งดวงชะตาของคุณที่เกิดปีเถาะ ประจำปี พ.ศ.2566

เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) คือ เทพผู้มีอำนาจคุ้มครองดูแลดวงชะตาของมวลมนุษย์ ทรงรับรู้และสอดส่องดูแลพฤติกรรมความดีชั่วต่างๆ ที่บุคคลคนนั้นสะสมผลตามแต่กระแสกรรมที่เคยกระทำไว้ให้เกิดขึ้นในภายภาคหน้า องค์เทพ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) รวมมีทั้งหมด 60 พระองค์ ประจำรอบนักษัตรปีเกิดทุกธาตุรวมเป็นหนึ่งวัฏจักร และเป็นประจำทุกปีที่เปลี่ยนก็จะถึงวาระหน้าที่ใหม่ขององค์เทพ太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ประจำปีนั้นได้เสด็จลงมาดูแลมวลมนุษย์โลกแทนองค์เทพประจำปีก่อน ขณะเดียวกันเมื่อมนุษย์นอบน้อมยอมรับในความดีงามและการมีอยู่จริงของพระองค์ท่าน ด้วยการสร้างแต่ความดีกับจิตสำนึกที่เป็นกุศลพร้อมกับการนมัสการกราบไหว้ในคุณของพระองค์ท่านก็เพื่ออธิษฐานขอพรให้ผู้นั้นได้พบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขสมหวังตลอดไป

ดังนี้แล้ว คุณที่เกิดปีเถาะจึงควรพกยันต์เทพ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “皮時大星軍” (ผ่วยซี้ไต่แชกุง) ประจำปี 2566 นี้ ติดตัวไว้ตลอดทั้งปี เพื่อทำให้จิตใจได้น้อมระลึกถึงพระองค์ท่านและขอบารมีคุ้มครอง เปรียบดังท่านได้สถิตอยู่กับคุณที่เกิดปีเถาะในทุกเวลานาที จะได้แผ่รัศมีปกป้องปัดเป่าภยันตรายและความเลวร้ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ทันท่วงที และด้วยความเมตตาที่จะทำให้คุณได้พบแต่ความสุขตลอดทั้งปี 2566 นี้

Credits : ​http://www.sages9.com/index.php/chinesedeity
               vecteezy.com