พลิกร้าย...ฟื้นดี...ปีมะโรง 2566


ในปี 2566 นี้ ชะตาชีวิตของคนที่เกิดปีมะโรงจะต้องทนต่อกระแสอิทธิพลของพลังดาวร้าย ดาวอัปมงคลจรที่เข้ามาสถิตในดวงชะตาถึง 3 ดวงด้วยกัน คือ ดาวร้าย 病符(แป่ฮู้) ดาวร้าย 息神(เซ็กซิ้ง) และดาวร้าย 六害(หลักไห่) ที่ได้หมุนเวียนเปลี่ยนมารวมตัวกันเพ่งเล็งโดยตรงต่อเรือนชะตา ยังผลให้เกิดปัญหาอุปสรรควุ่นวายทั้งที่ลับและที่แจ้ง ทั้งมีคนจ้องจะใส่ร้ายป้ายสีลับหลังให้เสียหาย บั่นทอนจิตใจให้อ่อนแรงลง จนต้องเสียเวลากับการแก้ไขข่าวอย่างไม่จำเป็น ทั้งยังเหตุเภทภัยที่ไม่ได้คาดคิดหรืออุบัติเหตุที่ไม่ได้คาดฝันอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ ทั้งสาเหตุอันเนื่องจากการประมาทเลินเล่อ ขาดความรอบคอบ ขาดการระมัดระวังตัว ลืมสติยั้งคิดพลั้งผิด เผอเรอจนผิดพลาด ทำให้ได้รับบาดเจ็บเลือดตกยางออกจนต้องเข้ารับการรักษาผ่าตัดทุเลาอาการ อีกทั้งควรใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายพบอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์ทันที เพราะมีเกณฑ์จะเจ็บไข้ได้ป่วยอาการเรื้อรัง เจ็บออดๆแอดๆมีแต่คงทรงๆทรุดๆ ดุจเสมือนมียันต์ป่วยไข้มาติดประจำอยู่ที่หน้าประตูบ้าน สร้างความรำคาญรบกวนกายใจทุกวี่วัน ดังนั้นต้องระวังเรื่องสุขภาพร่างกายเป็นพิเศษ หาเวลาไปตรวจสุขภาพ ทั้งอาหารการกินก็ต้องสะอาดและหมั่นออกกำลังกายเพราะมีเกณฑ์จะเจ็บป่วยได้ ที่สำคัญคือ อย่ากินของในงานศพเพราะพลังอิมจะแฝงเข้าตัวได้ง่าย อีกทั้งควรทำบุญถวายสังฆทานยาแก่พระสงฆ์ที่อาพาธหรือบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ตามกำลังและความเหมาะสม พร้อมทั้งต้องระวังอุบัติเหตุ คดีความ และอาการหลงๆลืมๆจะทำให้การตัดสินใจผิดพลาด ดังนั้นการกระทำการเรื่องใดๆควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีสติรอบคอบทุกครั้ง 
 
เพื่อเป็นการบั่นทอนอิทธิพลกระแสของดาวอัปมงคลทั้งหลายทั้งปวงที่จรเข้ามาในดวงชะตา จึงควรนอบน้อมยอมรับพลังแห่งพระเมตตาขององค์เทพ華陀仙師(หั่วท้อเซียงซือ) ซึ่งเปรียบเสมือนดั่งหมอเทวดาที่ช่วยปกปักรักษาขจัดโรคภัยทั้งปวง โดยการสักการะบูชาต่อองค์เทพ華陀仙師(หั่วท้อเซียงซือ) ท่าน หลังวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ เวลา 10:42 น.นี้ เป็นต้นไป ด้วยการเซ่นสรวงกราบไหว้ที่ศาลสถิต เพื่อขอบารมีจากพระองค์ท่านได้รับรู้และเมตตา ช่วยคุ้มครองบันดาลสุขให้กระแสพลังดาวร้ายผ่อนคลายลง จากหนักให้เป็นเบา และปกป้องให้แคล้วคลาดไป พบแต่ความร่มเย็นราบรื่นตลอดทั้งปี 2566 นี้
 

โดยกล่าวคำอธิษฐานดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอน้อมกราบสักการะบูชาต่อ “องค์เทพ華陀仙師(หั่วท้อเซียงซือ)” ที่ได้จรมาสถิตในดวงชะตาของข้าพเจ้า (ชื่อ และนามสกุล) ในปีนี้ ด้วยความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถวายผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ถวายแด่ “องค์เทพ華陀仙師(หั่วท้อเซียงซือ)”

ขอพระองค์ทรงประทานพรให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์หมดโศก หมดโรคพ้นภัยเวร คลาดแคล้วจากภยันตราย อุปสรรค ปัญหาน้อยใหญ่คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี มั่งมีศรีสุข พบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่ำรวยมั่งคั่ง อายุยืนยาว สุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ คู่แข่งศัตรูร้ายพ่ายแพ้ พบแต่ความสิริมงคลทั้งข้าพเจ้าและครอบครัวทุกประการ ตลอดทั้งปี 2566 นี้ ด้วยเทอญ 

ข้าพเจ้าจะประพฤติแต่กรรมดี สาธุ สาธุ สาธุ  
 

สิ่งมงคลเสริมส่งดวงชะตาของคุณที่เกิดปีมะโรง ประจำปี พ.ศ.2566

ดวงชะตาของคุณที่เกิดปีมะโรงในปีนี้ ที่จะได้รับพลังดาวร้ายอิทธิพลแห่งกระแสดาวอัปมงคลจรเข้ามากระทบในดวงชะตา จึงควรจัดหาเครื่องรางวัตถุมงคลที่เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์แสดงถึงการปัดเป่ารักษาโรคภัย ดั่งเช่น น้ำเต้า หรือองค์เทพจำลอง 華陀仙師(หั่วท้อเซียงซือ) เพื่อพกพาติดตัวตลอดเวลา เป็นการแสดงออกพร้อมน้อมระลึกถึงพลังบารมีขององค์เทพท่าน ช่วยคุ้มครองปกปักรักษาให้กับคุณที่เกิดปีมะโรงคลาดแคล้วผ่านพ้นความอัปมงคลใดๆทั้งปวง อีกทั้งยังช่วยสลายพลังร้ายของดาวอัปมงคลดวงอื่นๆที่หม่นหมองให้ผ่อนคลายสลายไป และเป็นการกระตุ้นผลักดันพลังที่ดีนี้ให้เกิดแก่ดวงชะตาได้อย่างเต็มที่ เพื่อเสริมความสิริมงคลบังเกิดขึ้นต่อพื้นชะตาให้ได้พบแต่ความสำเร็จเจริญ ก้าวหน้าสมดังปรารถนาที่ตั้งใจไว้ ด้วยน้ำพระเมตตาบารมีอันสุดแสนประมาณแห่งองค์เทพ華陀仙師(หั่วท้อเซียงซือ) ได้แผ่รัศมีปกป้องคุณตลอดทั้งปี 2566 นี้

Credits : ​ zh-cn.facebook.com
               vecteezy.com