พลิกร้าย...ฟื้นดี...ปีมะเมีย 2566


ในปี 2566 นี้ คุณที่เกิดปีมะเมียนอกเหนือจากชะตาชีวิตของคุณได้ร่วมปะทะจากพลังดาวเทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ที่ทำหน้าที่เฝ้าสอดส่องการกระทำใดๆโดยเฉพาะควบคุมตรวจตราดวงชะตาของหมู่มวลมนุษย์โลก เสมือนมีผู้ตรวจการที่ทรงพลานุภาพที่สุดในบรรดาดาวร้ายอื่นๆ แต่นับได้ว่ายังมีพลังกุศลผลบุญที่ได้รับจากดาวเทพมงคล天德(เทียงเต็ก) เสด็จจรเข้ามาสู่เรือนชะตาบันดาลให้เกิดความราบรื่นร่มเย็นในชีวิต ไม่ว่าทั้งการงานหรือการเงินก็จะมีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูสนับสนุนจึงเหมาะกับการริเริ่ม ด้วยพลังดาวเทพมงคลหนุนนำ 天德(เทียงเต็ก) ที่เสด็จมาพร้อมกับดาวเทพมงคล天喜(เทียงฮี้) ช่วยส่งเสริมให้พลังชีพไม่อับจน สิ่งชั่วร้ายหลบหนี้ อุปสรรคคลี่คลาย จะพบคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือสนับสนุนให้ตำแหน่งหน้าที่ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง เงินทองรายล้อม พร้อมรับข่าวดีๆมีเรื่องมงคลเกิดขึ้น เสมือนเป็นการเสริมชะตาชีวิตให้ผ่อนคลายเมื่อถูกพลังดาวร้ายโคจรมาเพ่งเล็งให้เกิดความยากลำบากในด้านต่างกันไป ถึงแม้จะยังไม่ได้กล่าวถึงผลกรรมส่วนตัวที่สร้างไว้ที่จะต้องได้รับผลกรรมนั้นอย่างแน่นอน ทั้งยังมีดาวร้ายที่พร้อมจะกระหน้ำซ้ำถึง 2 ดวงคือ ดาวร้าย卷舌(ก๊วงจิ๊) และดาวร้าย咸池(ห่ำตี๊) ส่งผลร้ายในเรื่องการถือตัวตนถืออารมณ์เป็นใหญ่จนเกิดเหตุวุ่นวาย จนมีปากเสียงขัดแย้งกับคนรอบข้างรอบตัว อีกทั้งในเรื่องดาวเสน่ห์กลายเป็นความเจ้าชู้ ขาดสติ หรือเสเพล ด้วยอารมณ์ที่อาจขาดการไตร่ตรองนำมาซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจในภายหลัง
 
เพื่อเป็นการน้อมอัญเชิญกระแสพลังเทพ天德(เทียงเต็ก) ที่โคจรมาแผ่พลังบารมีคุ้มครองเสริมส่งได้อย่างเต็มที่ จึงควรไปกราบนมัสการน้อมสักการะพลังองค์เทพเจ้าที่ “福德正神” (ฮกเต็กเจี๊ยซิ้ง) หรือองค์伯公(แป๊ะกง) ได้ทุกศาลเจ้าศักดิ์สิทธ์ที่มีรูปเคารพองค์เทพท่านสถิตประดิษฐานอยู่ด้านหน้าของศาล หลังวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:42 น.นี้เป็นต้นไป เพื่อน้อมขอพรขอบารมีองค์เทพท่านได้เมตตาคุ้มครองปกป้องรักษา เสมือนบารมีที่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เมตตาช่วยเหลือและอวยพรให้ลูกหลานได้พบแต่สิ่งที่ดีในการดำเนินชีวิตได้อย่างปกติราบรื่นตลอดไปทั้งปี 2566 นี้
 

โดยกล่าวคำอธิษฐานดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอน้อมกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้าที่ “福德正神” (ฮกเต็กเจี๊ยซิ้ง) หรือองค์伯公(แป๊ะกง)  ที่ได้จรมาสถิตในดวงชะตาของข้าพเจ้า (ชื่อ และนามสกุล) ในปีนี้ ด้วยความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถวายผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ถวายแด่องค์เทพเจ้าที่ “福德正神” (ฮกเต็กเจี๊ยซิ้ง) หรือองค์伯公(แป๊ะกง)

ขอพระองค์ทรงประทานพรให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์หมดโศก หมดโรคพ้นภัยเวร คลาดแคล้วจากภยันตราย อุปสรรค ปัญหาน้อยใหญ่คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี มั่งมีศรีสุข พบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่ำรวยมั่งคั่ง อายุยืนยาว สุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ คู่แข่งศัตรูร้ายพ่ายแพ้ พบแต่ความสิริมงคลทั้งข้าพเจ้าและครอบครัวทุกประการ ตลอดทั้งปี 2566 นี้ ด้วยเทอญ 

ข้าพเจ้าจะประพฤติแต่กรรมดี สาธุ สาธุ สาธุ
 

สิ่งมงคลเสริมส่งดวงชะตาของคุณที่เกิดปีมะเมีย ประจำปี พ.ศ.2566

องค์เทพเจ้าที่ “福德正神” (ฮกเต็กเจี๊ยซิ้ง) หรือองค์เทพ “伯公” (แป๊ะกง) เป็นเทพเจ้าที่อยู่ใกล้ชิดมนุษย์โลกมากที่สุดที่เรามักคุ้นเคย ด้วยรูปปั้นองค์เทพท่านเป็นผู้เฒ่าเครายาวสีขาวใบหน้าสีขาวอมชมพู ด้วยอารมณ์ ยิ้มแย้มแสดงถึงความใจดีมีเมตตา นั่งเก้าอี้พร้อมไม้เท้าใหญ่คู่ใจที่ทรงพลังอำนาจเปี่ยมด้วยตำแหน่งยศศักดิ์ในการสอดส่องตรวจตราปกปักรักษาความสงบเรียบร้อยในอาณาบริเวณผืนดินที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ พร้อมพลังฟ้าดินที่มีอำนาจในการขจัดปัดเป่าและกำราบสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้สลายไป ซึ่งท่านก็คือ หนึ่งในพระภูมิเทวาที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี 

ในปีนี้ที่ชะตาชีวิตของคุณที่เกิดปีมะเมียจะได้รับพลังดาวเทพมงคล天德(เทียงเต็ก) ช่วยเสริมส่งและคุ้มครองภัย จึงควรจัดหายันต์ “福德正神” (ฮกเต็กเจี๊ยซิ้ง) หรือองค์เทพ “伯公” (แป๊ะกง) องค์จำลองไว้ติดสร้อยห้อยคอ ด้วยการแสดงความเคารพนอบน้อมต่อองค์เทพด้วยใจจริงตลอดเวลา และทุกครั้งเมื่อระลึกถึงองค์เทพท่านจะได้เป็นสื่ออธิษฐานให้เกิดกระแสพลังบารมีช่วยปกปักรักษาคุ้มครองได้ดียิ่งขึ้นในทุกสถานที่และทุกเวลา เพื่อให้ได้บรรลุถึงความสำเร็จ ก้าวหน้า เจริญรุ่งเรืองไปได้อย่างราบรื่น ตลอดทั้งปี 2566 นี้

Credits : ​ xn--i9q541g.tw
               vecteezy.com