พลิกร้าย...ฟื้นดี...ปีวอก 2566


ในปี 2566 นี้ พลังชะตาชีวิตของคุณที่เกิดปีวอกจะถูกอิทธิพลของกระแสพลังดาวร้าย ดาวอัปมงคลที่จรเข้ามาในดวงชะตาถึง 2 ดวงด้วยกัน คือ ดาวร้าย暴敗(ป่าวไป่) และดาวร้าย息神(เซ็กซิ้ง) ที่ได้หมุนเวียนเปลี่ยนมารวมตัวกันเพ่งเล็งโดยตรงต่อชะตาชีวิตของคุณที่เกิดปีวอกทุกๆคน ยังผลให้สุขภาพร่างกายย่ำแย่ โรคเก่าจะกำเริบ โรคใหม่ก็ยังซ้ำรุมล้อม จะเจ็บแบบป่วยกะทันหันอย่างไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัว อาการมีแต่คงทรงๆทรุดๆ เจ็บๆป่วยๆเรื้อรัง ซ้ำร้ายอาจจะหนักถึงขั้นอัมพาต สร้างความวิตกกังวลรบกวนกายใจเป็นประจำ ดังนั้นควรใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายนอนหลับพักผ่อน ออกกำลังกายให้เพียงพอ หากพบอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์ทันที แต่ยังโชคดีที่ยังมีพลังดาวดีของดาวเทพมงคลร่วมด้วยช่วยเหลือถึง 2 ดวงด้วยกัน คือ ดาวเทพมงคล龍德(เหล่งเต็ก) และดาวเทพมงคล紫微(จี๋มุ้ย) ให้พลังชีพไม่อับจน สิ่งชั่วร้ายหลบหนี้ อุปสรรคคลี่คลาย จะพบคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือให้ตำแหน่งหน้าที่ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง เงินทองรายล้อมพร้อมรับข่าวดีเรื่องมงคลตลอดทั้งปี
 
ดังนั้นเพื่อเป็นการบั่นทอนอิทธิพลกระแสพลังของดาวร้าย暴敗(ป่าวไป่) และดาวร้าย亡神(บ่วงซิ้ง) พลังแห่งดาวร้ายที่จรเข้ามาในดวงชะตา จึงควรนอบน้อมยอมรับพลังแห่งพระเมตตาขององค์เทพ “紫微大帝”(จี๋มุ้ยไต่ตี่) ด้วยการสักการะบูชาต่อพระองค์ท่าน หลังวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:42 น.นี้เป็นต้นไป ด้วยการเซ่นสรวงกราบไหว้ที่ศาลสถิตเพื่อขอบารมีจากพระองค์ท่านได้รับรู้และเมตตา ช่วยคุ้มครองบันดาลสุขให้กระแสพลังดาวร้ายให้ผ่อนคลายลง จากหนักให้เป็นเบา และปกป้องให้แคล้วคลาดไป พบแต่ความร่มเย็นราบรื่นตลอดทั้งปี 2566 นี้
 

โดยกล่าวคำอธิษฐานดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอน้อมกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพ “紫微大帝”(จี๋มุ้ยไต่ตี่) ที่ได้จรมาสถิตในดวงชะตาของข้าพเจ้า (ชื่อ และนามสกุล) ในปีนี้ ด้วยความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถวายผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ถวายแด่องค์เทพ “紫微大帝”(จี๋มุ้ยไต่ตี่)

ขอพระองค์ทรงประทานพรให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์หมดโศก หมดโรคพ้นภัยเวร คลาดแคล้วจากภยันตราย อุปสรรค ปัญหาน้อยใหญ่คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี มั่งมีศรีสุข พบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่ำรวยมั่งคั่ง อายุยืนยาว สุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ คู่แข่งศัตรูร้ายพ่ายแพ้ พบแต่ความสิริมงคลทั้งข้าพเจ้าและครอบครัวทุกประการ ตลอดทั้งปี 2566 นี้ ด้วยเทอญ 

ข้าพเจ้าจะประพฤติแต่กรรมดี สาธุ สาธุ สาธุ   
 

สิ่งมงคลเสริมส่งดวงชะตาของคุณที่เกิดปีวอก ประจำปีพ.ศ.2566

ดวงชะตาของคุณที่เกิดปีวอกในปีนี้ ที่ได้รับพลังดาวร้ายอิทธิพลแห่งกระแสดาวอัปมงคลจรเข้ามากระทบในดวงชะตา จึงควรจัดหาเครื่องรางวัตถุมงคลยันต์紫微(จี๋มุ้ย) ที่เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์แสดงถึงองค์เทพ“紫微大帝”(จี๋มุ้ยไต่ตี่) มาเพื่อพกพาติดตัวตลอดเวลา เป็นการแสดงออกพร้อมน้อมระลึกถึงพลังบารมีของพระองค์ท่าน ช่วยคุ้มครองปกปักรักษาให้คุณที่เกิดปีวอกได้คลาดแคล้วผ่านพ้นจากความอัปมงคลใดๆทั้งปวง อีกทั้งยังช่วยสลายพลังร้ายของดาวอัปมงคลดวงอื่นๆที่หม่นหมองให้ผ่อนคลายสลายไป เพื่อเป็นการกระตุ้นผลักดันพลังที่ดีนี้ให้เกิดแก่คุณได้อย่างเต็มที่ เสริมสิริมงคลให้บังเกิดขึ้นต่อดวงชะตาจักได้พบแต่ความสำเร็จเจริญก้าวหน้าให้สมดังปรารถนาที่ตั้งใจไว้ ด้วยน้ำพระเมตตาบารมีอันสุดแสนประมาณแผ่รัศมีปกป้องคุณตลอดทั้งปี 2566 นี้

Credits : ​ alpha536599.pixnet.net
               vecteezy.com