พลิกร้าย...ฟื้นดี...ปีระกา 2566


ในปี 2566 นี้ ชะตาชีวิตของคุณที่เกิดปีระกาได้ถูกพลังดาวเทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) เสมือนดั่งผู้ตรวจการที่ทรงพลานุภาพที่สุดในบรรดาดาวเทพร้ายอื่นๆที่มีหน้าที่เฝ้าสอดส่อง ตรวจตรา และควบคุมการกระทำใดๆของมนุษย์บนโลกใบนี้ ทั้งยังมีดาวร้าย大耗(ตั่วห่อ) ดาวร้าย災煞(ใจสั่วะ) และดาวร้าย欄杆(หลั่งกัง) ที่จรรวมตัวกันเวียนมาเพ่งเล็งโดยตรงต่อชะตาชีวิตของคุณที่เกิดปีระกาทุกๆคน ยังผลให้ความวุ่นวายปะทุขึ้นอย่างยากจะหลีกเลี่ยง ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพร่างกายที่ต้องหมั่นรักษาดูแลเอาใจใส่ ทั้งอุบัติเหตุเภทภัยที่ต้องคอยระแวดระวังภัยอยู่เสมอ ทั้งเรื่องเสียทรัพย์สินเงินทองจะมากหรือน้อยทั้งจำเป็นและหลงลืม อีกทั้งยังต้องระมัดระวังเรื่องพัวพันกับคดีความให้ขึ้นโรงถึงศาลติดคุกติดตะรางให้หวั่นใจกับสิ่งเลวร้ายอื่นๆอย่างไม่เคยคาดคิดไม่ได้คาดฝันให้ได้พบเจอะเจอและแก้ไขตลอดทั้งปี
 
เพื่อนอบน้อมยอมรับพลังดาวเทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “皮時大星軍” (ผ่วยซี้ไต่แชกุง) ผู้เป็นใหญ่ประจำปีนี้ ที่ได้เสด็จมาสอดส่องดูแลมวลมนุษย์และได้ทรงประทับเพ่งเล็งตรงเฉพาะหน้ากับคุณที่เกิดปีระกา ยังผลให้เกิดกระแสปะทะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คุณที่เกิดปีระกาจึงควรรีบเข้าน้อมกราบคารวะต้อนรับการเวียนมาของพระองค์ท่านโดยไว เสมือนผู้น้อยที่พร้อมน้อมรับการมาถึงของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทรงอำนาจก่อนที่ท่านจะเรียกหาเจอ หลังวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:42 น.นี้เป็นต้นไป ด้วยการนำตนพร้อมเครื่องบรรณาการเซ่นสรวงไปกราบไหว้ที่ศาลสถิตที่มีพิธีกรรมอัญเชิญพระองค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ““皮時大星軍” (ผ่วยซี้ไต่แชกุง) ท่าน เพื่อผู้คนจะได้กราบสักการะฝากดวงชะตาและขอบารมีต่อองค์เทพท่านให้ได้รับรู้และเมตตา ช่วยคุ้มครองบันดาลสุขผ่อนกระแสพลังปะทะให้คลายลง ผ่อนหนักให้เป็นเบา และปกป้องสยบพลังดาวร้ายให้แคล้วคลาดไป เพื่อพบแต่ความร่มเย็นราบรื่น ตลอดทั้งปี 2566
 

โดยกล่าวคำอธิษฐานดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอน้อมกราบสักการะบูชาต่อองค์ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “皮時大星軍” (ผ่วยซี้ไต่แชกุง) ที่ได้จรมาสถิตในดวงชะตาของข้าพเจ้า (ชื่อ และนามสกุล) ในปีนี้ ด้วยความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถวายผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ถวายแด่ องค์ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “皮時大星軍” (ผ่วยซี้ไต่แชกุง)

ขอพระองค์ทรงประทานพรให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์หมดโศก หมดโรคพ้นภัยเวร คลาดแคล้วจากภยันตราย อุปสรรค ปัญหาน้อยใหญ่คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี มั่งมีศรีสุข พบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่ำรวยมั่งคั่ง อายุยืนยาว สุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ คู่แข่งศัตรูร้ายพ่ายแพ้ พบแต่ความสิริมงคลทั้งข้าพเจ้าและครอบครัวทุกประการ ตลอดทั้งปี 2566 นี้ ด้วยเทอญ 

ข้าพเจ้าจะประพฤติแต่กรรมดี สาธุ สาธุ สาธุ
 

สิ่งมงคลเสริมส่งดวงชะตาของคุณที่เกิดปีระกา ประจำปี พ.ศ.2566

เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) คือ เทพผู้มีอำนาจคุ้มครองดูแลดวงชะตาของมวลมนุษย์ ทรงรับรู้และสอดส่องดูแลพฤติกรรมความดีชั่วต่างๆ ที่บุคคลคนนั้นสะสมผลตามแต่กระแสกรรมที่เคยกระทำไว้ให้เกิดขึ้นในภายภาคหน้า องค์เทพ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) รวมมีทั้งหมด 60 พระองค์ ประจำรอบนักษัตรปีเกิดทุกธาตุรวมเป็นหนึ่งวัฏจักร และเป็นประจำทุกปีที่เปลี่ยนก็จะถึงวาระหน้าที่ใหม่ขององค์เทพ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ประจำปีนั้นได้เสด็จลงมาดูแลมวลมนุษย์โลกแทนองค์เทพประจำปีก่อน ขณะเดียวกันเมื่อมนุษย์นอบน้อมยอมรับในความดีงามและการมีอยู่จริงของพระองค์ท่าน ด้วยการสร้างแต่ความดีกับจิตสำนึกที่เป็นกุศล พร้อมกับการนมัสการกราบไหว้ในคุณของพระองค์ท่าน ก็เพื่ออธิษฐานขอพรให้ผู้นั้นได้พบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขสมหวังตลอดไป

ดังนี้แล้ว คุณที่เกิดปีระกาจึงควรพกยันต์เทพ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “皮時大星軍” (ผ่วยซี้ไต่แชกุง) ประจำปี 2566 นี้ติดตัวไว้ตลอดทั้งปี เพื่อทำให้จิตใจได้น้อมระลึกถึงพระองค์ท่านและขอบารมีคุ้มครอง เปรียบดังท่านได้สถิตอยู่กับคุณที่เกิดปีระกาในทุกเวลานาที จะได้แผ่รัศมีปกป้องปัดเป่าภยันตรายและความเลวร้ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ทันท่วงที และด้วยความเมตตาที่จะทำให้คุณได้พบแต่ความสุขตลอดทั้งปี 2566 นี้

Credits : ​http://www.sages9.com/index.php/chinesedeity
               vecteezy.com