พลิกร้าย...ฟื้นดี...ปีกุน 2566


ในปี 2566 นี้ สำหรับชะตาชีวิตของคุณที่เกิดปีกุนเป็นปีที่ได้รับพลังแห่งมิตร 三合(ซาฮะ) ส่งผลเกื้อหนุนกัน จึงเป็นที่มาของการรับพลังดาวเทพมงคล 將星(เจียงแช) ที่จรเข้ามาโดดเด่นในด้านอำนาจวาสนาให้สมปรารถนาในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ก้าวหน้า ในบางรายจะโดดเด่นในงานราชการ ทหาร ตำรวจ หรือได้รับอำนาจในการบริหารที่มั่นคง พร้อมกับดาวเทพมงคล 三台(ซำไท้) ที่จะได้รับชัยชนะในการแข่งขันชิงเด่นชิงไหวพริบ ส่งผลให้กิจการงานผ่านอย่างราบรื่นเจริญรุ่งเรืองจากแรงหนุนส่งของผู้อุปถัมภ์ค้ำชูที่คอยช่วยสนับสนุนให้ได้รับโชคได้รับลาภเข้ามา ทั้ง 3 ดาวเทพจรมาเสริมส่งชะตาไปพร้อมๆกับการลดทอนพลังดาวร้าย 五鬼(โหงวกุ้ย) ที่ในคราวนี้แผดพลังรุนแรงให้ชะตามากที่สุดกับดาวร้าย 官符(กัวฮู้) และดาวร้าย 披頭(พีเท้า) ร่วมจรมาผลักดันให้พบกับความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนมีเกณฑ์ขัดแย้งกับคนรอบตัวหลายๆอย่างๆไม่สมหวัง ทั้งต้องระวังคนคิดร้ายแทงหลัง ทั้งการงานจะถูกกีดกันขัดขวางให้ไม่ราบรื่น ถึงแม้จะสู้อุตส่าห์ตั้งอกตั้งใจแต่ก็ยังเจอกับอุปสรรคปัญหา หรือแม้แต่การจับจ่ายใช้สอยที่ควบคุมไม่ได้ให้ต้องเสียเงินเสียทอง ความวุ่นวายในด้านต่างๆที่ไม่ทันระวังก็อาจพัวพันกับคดีความน้อยใหญ่ที่อาจหลีกเลี่ยงได้ยาก รวมถึงสุขภาพร่างกายที่ต้องหมั้นใส่ใจดูแลด้วยโรคใหม่หรือโรคเก่าผลัดกันเข้ามาถามหาหากไม่ระมัดระวัง
 
เพื่อเป็นการสยบพลังมืดของดาวอัปมงคลและเสริมกระแสน้อมรับพลังมงคล จึงควรน้อมจิตน้อมใจไปกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพแห่งปัญญา ”文昌帝君”(บุ่งเชียงตี่กุง) ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งสติปัญญาและการเรียนรู้ ทรงบารมีในเรื่องความฉลาดหลักแหลมด้วยแสงแห่งปัญญา ณ ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ทุกศาลที่มีรูปจำลององค์เทพแห่งปัญญา ”文昌帝君”(บุ่งเชียงตี่กุง) ท่านที่สถิตอยู่ หลังวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:42 น.นี้ เป็นต้นไป ด้วยพระเมตตาในการรับฟังแก่ทุกๆคำอธิษฐาน ทั้งน้อมฝากดวงชะตาเพื่อขอบารมีต่อพระองค์ท่านได้โปรดกรุณาประทานแสงสว่างเพื่อช่วยขจัดออกซึ่งความมืดมิดของปัญหาและความวุ่นวายหม่นทึบให้พินาศย่อยยับลง โดยเปิดดวงตาได้รับรู้ให้เห็นช่องทางแก้ไขสถานการณ์นั้นๆให้สามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคความขัดแย้งอย่างชาญฉลาด ด้วยพรบารมีแห่งแสงของสติปัญญาที่พระองค์เทพท่านทรงเมตตาดลบันดาลประทานให้ตลอดทั้งปี 2566 นี้
 

โดยกล่าวคำอธิษฐานดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอน้อมกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพแห่งปัญญา ”文昌帝君”(บุ่งเชียงตี่กุง) ที่ได้จรมาสถิตในเรือนชะตาของข้าพเจ้า (ชื่อ และนามสกุล) ในปีนี้ ด้วยความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอนอบน้อม ถวายผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ถวายแด่องค์เทพแห่งปัญญา ”文昌帝君”(บุ่งเชียงตี่กุง)

ขอพระองค์ทรงประทานพรให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์หมดโศก หมดโรคพ้นภัยเวร คลาดแคล้วจากภยันตราย อุปสรรค ปัญหาน้อยใหญ่คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี มั่งมีศรีสุข พบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่ำรวยมั่งคั่ง อายุยืนยาว สุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ คู่แข่งศัตรูร้ายพ่ายแพ้ พบแต่ความสิริมงคลทั้งข้าพเจ้าและครอบครัวทุกประการ ตลอดทั้งปี 2566 นี้ ด้วยเทอญ 

ข้าพเจ้าจะประพฤติแต่กรรมดี สาธุ สาธุ สาธุ   
 

สิ่งมงคลเสริมส่งดวงชะตาของคุณที่เกิดปีกุน ประจำปีพ.ศ.2566

ในปี 2566นี้ที่เรือนชะตาของคุณที่เกิดปีกุนได้ถูกพลังดาวร้ายอัปมงคล五鬼(โหงวกุ้ย) จรมาแผดเผาให้พบแต่ความมืดมิดวุ่นวายให้ต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาหลากหลายด้าน แม้แต่ต้องถึงโรงถึงศาลเป็นคดีความให้เหนื่อยใจ จึงควรน้อมอัญเชิญองค์เทพแห่งปัญญา ”文昌帝君”(บุ่งเชียงตี่กุง) มาสักการะเทิดทูนบูชา ด้วยการพกพาติดสร้อยร้อยคอองค์จำลองหรือรูปถ่ายรูปเคารพองค์เทพท่าน เพื่อตั้งประดิษฐานบูชาตามจุดตำแหน่งต่างๆที่ผูกพันได้เห็นเป็นประจำ เช่น หน้ารถ มุมโต๊ะทำงาน หัวนอน ฯลฯ เพื่อจะได้ขอพลังบารมีจากองค์เทพท่านได้สถิตคุ้มครองตลอดเวลา ด้วยพลังแห่งปัญญาที่ส่งเสริมพลังเทพที่เมตตาเพิ่มให้พบกับทางออกของปัญหาในทุกๆครั้ง ด้วยการตัดสินใจที่พร้อมด้วยปัญญาอันชาญฉลาดแหลมคม ตลอดจนตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยความเจริญก้าวหน้าตลอดทั้งปี 2566 นี้

Credits : www.phuketvegetarian.com
               vecteezy.com