ฮวงจุ้ยดี...ปี 2565


แม้ว่าการจัดฮวงจุ้ยตามหลักชัยภูมิที่ตั้ง กระแสทิศทาง กระแสทางน้ำ หรือแม้แต่ยุคสมัยฯลฯ จะเป็นปัจจัยหลักเบื้องต้นที่จะต้องคำนึงถึงก็ตาม แต่การจัดฮวงจุ้ยปีต่อปีหรือการจัดฮวงจุ้ยประจำปี “流年風水”(หลิ่วนี้ฮวงจุ้ย) เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยในการจัดการบริหารชีวิตให้ผ่านพ้นวิกฤตหรือเสริมส่งความสำเร็จให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นตลอดทั้งปี
 
การจัดฮวงจุ้ยประจำปี “流年風水”(หลิ่วนี้ฮวงจุ้ย) เป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างทิศทั้ง 8 กับตำแหน่งการโคจรของกลุ่ม 9 ดาวเหนือ ก่อเกิดปฏิกิริยามหามงคลหรืออวมงคลตามอิทธิพลของดาวจรประจำปีที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนโคจรตามวงรอบวัฎจักรของระบบจักรวาลผูกพันกับผู้ที่ใช้ชีวิตประจำในทิศทางนั้นๆ โดยใช้หลักคัมภีร์ดาวเหินม่วงขาว“紫白飛星”(จี๋แป๊ะปวยแช) ในศาสตร์วิชาฮวงจุ้ยจีนโบราณขั้นสูง ที่เหล่าบรรดาซินแสชั้นนำใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์และปรับเสริมทิศทางประจำตำแหน่งในแต่ละปี
 
ปีพ.ศ.2565นี้ โหราศาสตร์จีนจะนับตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ เวลา 04:50 น. ถึง วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 10.41 น.เป็นปีขาลน้ำ 壬寅(หยิมเอี๊ยง) ธาตุทอง ที่มีกระแสพลังแห่งทิศมงคลไหลหลั่งมา 2 ทิศทางด้วยกันคือ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก โดยมีกระแสพลังทิศ 3 อสูร“三煞”(ซาสั่วะ) มาทางทิศเหนือและทิศแตกหัก“歲破”(ส่วยผั่ว) มาทางทิศตะวันตก/ใต้ มีดาวห้าเหลือง“五黄”(โหงวอึ๊ง) เข้ากลางกระจายกระแสพลังดี/ร้ายประจำตำแหน่งภูมิเดิมทั้ง 9 ทิศ ส่งผลกระทบต่อชีวิตที่ผูกพันกับทิศทางนั้นๆตลอดทั้งปี
 
โดยจะเริ่มคำนวนตำแหน่งดาวเหินม่วงขาว“紫白飛星”(จี๋แป๊ะปวยแช) ที่จุดศูนย์กลางของอาคาร บ้าน หรือห้อง กระจายกระแสพลังประจำตำแหน่งทั้ง 8 ทิศที่เหลือ ทิศละ 45 องศารวม 360 องศา กำหนดเป็นทิศรุ่งเรือง ทิศอำนาจ ทิศโชคลาภ ทิศวิบัติ ทิศเคราะห์ร้าย ทิศโรคภัย ทิศภัยโจร ฯลฯ เพื่อหลีกเลี่ยงและปรับแก้ทิศอวมงคลตลอดจนเลือกสรรและเสริมส่งทิศมหามงคล ด้วยการเลื่อนปรับขยับขยายเคลื่อนย้ายตำแหน่งสำคัญๆที่ผูกพันในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะ เตียง ตู้เก็บเงิน หรือแม้แต่ประตู ฯลฯ เพื่อเปิดรับโชคลาภโภคทรัพย์ ณ ตำแหน่งทิศทางนั้นๆได้อย่างเต็มที่ หรือหาก ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ก็จะจัดหาเครื่องรางที่เป็นสื่อพลังเบญจธาตุเพื่อบั่นทอนหรือเสริมส่งธาตุประจำดาวเหินที่สถิตในทิศทางนั้นๆ

ทิศกลางบ้าน (ทิศอวมงคล)

ปีนี้มีดาวห้าเหลือง “五黃”(โหงวอึ๊ง) แทนสัญลักษณ์ด้วยดาวเลข 5 ธาตุดิน เป็นดาวอวมงคล ดาววิบัติ ความสับสนวุ่นวาย ตีบตัน โรคร้ายภัยเวร สูญเสีย แตกแยก ความนิ่งเฉย ดื้อเงียบ สงบแต่พร้อมจะระเบิด เสมือนเป็นชนวนแห่งการทำลายล้างที่พร้อมจะจุดปะทุขึ้นได้ทุกเมื่อจรมาประจำอยู่ทางทิศกลางบ้าน ส่งผลแต่ในด้านลบกระทบให้เสียหาย การเงินตึงตัว จนกลายเป็นวิกฤติขาดสภาพคล่องหนัก การงานจะติดๆขัดๆเกิดอุปสรรคปัญหาหนทางตีบตันไม่ราบรื่น มีแต่เรื่องหงุดหงิดสับสนวุ่นวาย สร้างความกดดันต่อระบบประสาท กระทบถึงระบบสมองตื้อให้คิดอะไรไม่ค่อยออก จนกลายเป็นโรคเครียดให้สุขภาพร่างกายย่ำแย่เจ็บป่วยง่าย ที่แข็งแรงก็จะเจ็บป่วย ที่อ่อนแอก็จะคงๆทรุดๆ บางรายเคราะห์ซ้ำกรรมซัดอาจเจ็บหนักจนถึงแก่ชีวิต

ควรหลีกเลี่ยงบริเวณกลางบ้านเป็นที่ผูกพันประจำชีวิตพร้อมละเว้นการกระทบถึงดิน ไม่ว่าจะตอก ทุบ ขุด เจาะ รื้อถอน หรือต่อเติม ทั้งควรปล่อยให้โล่ง โปร่ง สะอาด จัดเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนแขวนกระดิ่งโมบายโลหะคู่เลข 4-9 และยันต์ 8 ทิศ จะช่วยบั่นทอนกระแสพลังดาวห้าเหลือง “五黃”(โหงวอึ๊ง) เมื่อแท่งโลหะคู่เลข 4-9 กระทบต้องลม จะก่อเกิดเป็นพลังเสียงสะท้อนก้องกังวานหลายจังหวะแปรเปลี่ยนสภาพเสียงเป็นกระแสพลังธาตุทองที่แข็งแกร่ง คลี่คลายสลายกระแสพลังร้ายให้อ่อนกำลังทุเลาเบาลงจนสลายไป ทั้งยันต์ 8 ทิศจะสะกดพลังอัปมงคลกระจายสลายพลังด้านลบให้ทุเลาเบาบางลง พร้อมขับไล่ภยันตรายให้แคล้วคลาดและปัดเปาเคราะห์ร้ายภัยเวรให้ปราศจากโรคร้ายภัยเวร เสริมส่งทรัพย์สินเงินทอง ครอบครองความสำเร็จบรรลุผลในสิ่งที่มุ่งหวังไว้ ชีวิตประสบแต่ความสำเร็จราบรื่นรุ่งเรือง บังเกิดแต่ความสิริมงคล ตลอดทั้งปี

ทิศตะวันตก/เหนือ (ทิศมงคล)

ปีนี้มีดาวหกขาว “六白”(หลักแป๊ะ) แทนสัญลักษณ์ด้วยดาวเลข 6 ธาตุทอง เป็นดาวมงคล ดาวขุนนาง ตำแหน่ง ยศศักดิ์ อำนาจ บารมี ตำรวจ ทหาร ผู้ปกครอง เจ้าเมือง การเดินทาง จรมาประจำอยู่ทางทิศตะวันตก/เหนือ ทำให้เกิดความกระตือรือร้น มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูง ส่งผลดีต่อผู้หลักผู้ใหญ่เพศชายที่รับราชการ หรือผู้บริหารองค์กรบริษัทต่างๆจะมีอำนาจ บารมี มีชื่อเสียง สามารถเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทขัดแย้งต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยม ช่วยในการปรับเลื่อนตำแหน่งขั้นให้สูงขึ้น นำพาซึ่งความสำเร็จเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง พรั่งพร้อมซึ่งทรัพย์สมบัติสินทรัพย์ มีฐานะที่มั่งคั่งมั่นคงและร่ำรวย

หากต้องการผลลัพธ์ที่เพิ่มพูนยิ่งๆขึ้นในตำแหน่งประจำที่ผูกพันทางทิศทิศตะวันตก/เหนือ ควรจัดตั้งวางช้างองค์ทรงเครื่องโลหะหรือสีขาว เพื่อช่วยเสริมพลังดาวมงคล “六白”(หลักแป๊ะ) ก่อเกิดผลพวงที่ดีทวียิ่งๆขึ้นไป ส่งผลให้มีอำนาจ วาสนา บารมี  ส่งเสริมในตำแหน่งหน้าที่การงาน ธุรกิจการค้าการลงทุน รวมทั้งการเรียนการศึกษาสำเร็จเห็นผลก้าวหน้าพัฒนาได้อย่างดี ทั้งจะได้รับแรงสนับสนุนมีผู้อุปถัมภ์คอยให้ความช่วยเหลือ การเลือกตั้งการสอบแข่งขันจะชนะ สามารถปรับเลื่อนขั้นขยับตำแหน่งเพิ่มเงินเดือนได้ สร้างความมั่นคงมั่งคั่ง ร่ำรวยมีโชคลาภ ทั้งจะได้รับข่าวดีๆมีเรื่องมงคล ตลอดจนมีผู้มากบารมีและบุญญาธิการมาเยื่อน ตลอดทั้งปี

ทิศตะวันตก (ทิศอวมงคล)

ปีนี้มีดาวเจ็ดแสด“七赤”(ชิ๊กเฉียะ) แทนสัญลักษณ์ด้วยดาวเลข 7 ธาตุทอง ซึ่งเป็นดาวโจรภัย การปล้นทรัพย์ การทำลายล้าง การแตกหัก การขัดแย้ง การแตกแยก การต่อสู้ การแย่งชิง ทหารแตกทัพ ความว้าวุ่นวุ่นวาย จรมาประจำอยู่ทางทิศตะวันตกของห้อง บ้าน อาคาร สำนักงาน ส่งผลให้เกิดการช่วงชิง ชิงดีชิงเด่นกัน ลงทุนธุรกิจค้าขายก็จะพบกับการแข่งขันต่อสู้กันอย่างดุเดือดและรุนแรง เกิดปากเสียงทะเลาะวิวาทจนถึงขั้นลงไม้ลงมือต่อกัน ทำให้เสื่อมลาภ เสื่อมอำนาจ เสื่อมยศ ทั้งยังมีเกณฑ์จะเสียทรัพย์จากมารยาหญิงลวงหลอกหรืออาจถูกปล้นทรัพย์ภัยจากโจรกรรม เกิดการฟ้องร้องต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นคดีความ หรือแม้แต่ภัยอุบัติเหตุและภัยมืดคุกคามอีกด้วย

ตำแหน่งประจำที่ผูกพันอยู่ทิศตะวันตก มีมุมแหลมของสันตู้ สันกำแพง หรือจั่วแหลมพุ่งชนเข้าใส่ ทั้งยังประกอบกับชัยภูมิภายนอกตรงกับทางสามแพร่ง ช่องลม จั่วหลังคา ยอดตึกแหลม เมรุ วัด โบสถ์ ศาลเจ้า โรงเจ เล็งตรงเข้ามาก็จะยิ่งส่งผลพิฆาตรุนแรงต่อตำแหน่งดังกล่าวนี้ จึงควรปรับสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งสำคัญดังกล่าวไปพิงทิศทางที่เป็นทิศมงคลทิศอื่นๆในปีนี้แทน แต่หากไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ให้จัดวางปลาหลีฮื้อสีฟ้าหรือสีน้ำเงินที่เป็นสื่อพลังธาตุน้ำ ก็จะช่วยบั่นทอนพลังดาวร้ายดาวเจ็ดแสด“七赤”(ชิ๊กเฉียะ) ให้คลี่คลายความรุนแรงให้อ่อนกำลังลง ทั้งยังขจัดปัดเป่าสิ่งอวมงคลตลอดจนเหตุร้ายแรงต่างๆให้สลายหายไป

ทิศตะวันออก/เหนือ (ทิศมหามงคล)

ปีนี้มีดาวแปดขาว“八白”(โป๊ยแป๊ะ) แทนสัญลักษณ์ด้วยดาวเลข 8 ธาตุดิน เป็นดาวมหามงคล ดาวแห่งนักปราชญ์ ผู้รอบรู้  ผลประโยชน์ลาภผล โชคลาภ เศรษฐกิจ การเงิน การค้า การได้มา ความรุ่งเรือง ความก้าวหน้า จรมาประจำอยู่ทางทิศตะวันออก/เหนือ ส่งผลดีในเรื่องโชคลาภโภคทรัพย์ เงินทองไหลมาเทมา อุดมด้วยทรัพย์สมบัติและความมั่งคั่งร่ำรวย ธุรกิจการค้ามีโอกาสก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง อุปสรรคปัญหาเก่าๆที่แก้ไม่ตกจะได้รับการแก้ไขคลี่คลาย ที่กำลังก่อร่างสร้างตัวหรือที่ซบเซาเมื่อปีกลายจะกลับพลิกฟื้นคืนชีพ ที่เจ็บป่วยเรื้อรังก็จะหาย ที่สุขภาพอ่อนแออยู่ก็จะแข็งแรงขึ้น ทั้งโอกาสช่องทางอสังหาริมทรัพย์ ทั้งเรื่องที่น่ายินดีมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในครอบครัว   

ตำแหน่งสำคัญที่ผูกพันพิงทิศตะวันออก/เหนือจะได้รับผลดีเป็นพิเศษ โดยเฉพาะธุรกิจอาชีพ โรงแรม โกดัง ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนี่ยม อสังหาริมทรัพย์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ของใช้ทางศาสนา เครื่องหนัง วัสดุก่อสร้าง แร่ธาตุ รักษาความปลอดภัย หรืออาชีพอื่นๆก็จะพบประสบแต่ความสำเร็จร่วมด้วย การติดต่อเจรจาใดๆล้วนสะดวกราบรื่น โชคลาภหลั่งไหลทั้งทางตรงและทางอ้อม ทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูน อสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น

หากต้องการผลลัพธ์ที่เพิ่มพูนยิ่งๆขึ้นในตำแหน่งประจำที่ผูกพันทางทิศตะวันออก/เหนือ ควรจัดวาง“貔貅”(ปี่เซี๊ยะ)สีแดง กระตุ้นกระแสพลังธาตุดาวแปดขาว“八白”(โป๊ยแป๊ะ) ธาตุดิน ให้มีพลังอำนาจสู่ความสมดุลเร็วยิ่งขึ้น ทั้งยังขจัดอุปสรรคขวากหนามทั้งหลากหลายให้จางห่างหายไป ให้พบแต่ความสำเร็จราบรื่นอันเป็นมงคลเกิดขึ้น หรือจัดวางน้ำพุ หรือน้ำล้น หรือเลี้ยงปลา เพื่อกระตุ้นโชคลาภทรัพย์สินเงินทองให้เพิ่มพูน รวมทั้งสิ่งสิริมหามงคลทบเท่าทวีคูณ ตลอดทั้งปี

ทิศใต้ (ทิศมงคล)

ปีนี้มีดาวเก้าม่วง “九紫”(เก๋าจี้) แทนสัญลักษณ์ด้วยดาวเลข 9 ธาตุไฟ เป็นดาวมงคล ดาวแห่งชื่อเสียง ความปิติยินดี ความอิ่มเอิบ ความสุขใจ ความสมหวัง ยศฐาบรรดาศักดิ์ จรมาประจำอยู่ทางทิศใต้ จะช่วยกระตุ้นฐานะทางการเงินให้ ไหลลื่น หรือพลิกฟื้นธุรกิจให้ก่อเกิดเป็นอาชีพ หรือริเริ่มธุรกิจใหม่ๆให้เจริญก้าวหน้ามั่นคง ส่งผลให้บังเกิดนิมิตหมายแห่งความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัว สมาชิกในบ้านจะได้ลาภที่ไม่คาดฝัน ทั้งยังมีสิ่งอันเป็นมงคลตลอดจนเรื่องที่น่าชื่นชมยินดี มีเกณฑ์ได้จัดงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จทั้งในตำแหน่งหน้าที่การงานและทั้งการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว หรือได้รับการส่งเสริมให้ได้มีหน้ามีตามีชื่อเสียงในวงสังคม เป็นการปรับขยับภาพพจน์ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะเพศหญิงจะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดัง อีกทั้งจะได้รับข่าวดีมีสมาชิกใหม่ในครอบครัว

หากต้องการผลลัพธ์ที่เพิ่มพูนยิ่งๆขึ้นในตำแหน่งประจำที่ผูกพันทางทิศใต้ ควรติดดวงไฟสีแดง 2 ดวง หรือจัดตั้งวางมังกรสีเขียว เพื่อกระตุ้นดึงกระแสพลังมงคลของดาวเก้าม่วง “九紫”(เก๋าจี้) ธาตุไฟ ให้มีพลังอำนาจสู่ความสมดุลเร็วยิ่งขึ้น ช่วยเสริมส่งให้ความคาดหวังที่ตั้งใจไว้ประสบผลสำเร็จลุล่วงด้วยดี มีโชคลาภหมุนเวียนเงินทองไหลลื่นคล่องมือ ทั้งยังเพิ่มช่องทางโอกาสในการปรับเลื่อนขั้นตำแหน่งและขึ้นเงินเดือนได้เร็วขึ้น

ทิศเหนือ (ทิศมงคล)

ปีนี้มีดาวหนึ่งขาว “一白”(อิ๊กแป๊ะ) แทนสัญลักษณ์ด้วยดาวเลข 1 ธาตุน้ำ เป็นดาวมงคล ดาวแห่งสติปัญญา วิชาการ การโยกย้าย การติดต่อ การเจรจา การเริ่มต้นเกิดใหม่ การไปสู่สิ่งที่ดีกว่า การปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสุขภาพร่างกาย จรมาประจำอยู่ทางทิศเหนือ ส่งผลดีต่อธุรกิจกิจการค้าที่ดำเนินอยู่จะมีการเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น โชคลาภเงินทองหลั่งไหล ได้ประโยชน์ลาภผลตอบแทนกลับอย่างเป็นกอบเป็นกำ การติดต่อเจรจาและตกลงทำสัญญาต่างๆเป็นไปได้อย่างราบรื่น ตำแหน่งหน้าที่การงานมีโอกาสได้ปรับเลื่อนขั้น ลูกหลานประสบความสำเร็จทางการเรียนการศึกษาพัฒนาก้าวหน้า หรือแม้แต่การสอบแข่งขันในด้านต่างๆก็จะมีแนวโน้มที่ดี สำหรับคนที่เจ็บป่วยอยู่ก็จะหาย ที่อ่อนแอก็จะแข็งแรงขึ้น ตลอดจนครอบครัวจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขดี

แต่ทิศเหนือในปีนี้เป็นตำแหน่งสถิตทิศสามอสูร “三煞”(ซาสั่วะ) ประจำปี อาจมักเกิดเหตุเรื่องเลวร้ายแอบแฝงอยู่เพียงรอวันปะทุจุดระเบิดออกมา ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้ายดังกล่าวก่อนที่จะเกิดขึ้น จึงไม่ควรกระทบถึงดิน ทั้งทุบ เคาะ ตอก ขุด เจาะ ต่อเติม ซ่อมแซม รื้อถอน หรือโยกย้ายเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์เป็นอันขาด มิฉะนั้นไม่เพียงแต่ไร้ผลดี แต่กลับจะส่งผลร้ายให้ประสบพบกับเคราะห์ภัย หรือมีอาการเจ็บป่วยหนักรักษาไม่หาย หรือมีเหตุให้ต้องเสียทรัพย์ เงินรั่วไหลในทางที่ไม่คาดคิดหนักกว่าเดิม

หากต้องการผลลัพธ์ที่เพิ่มพูนยิ่งๆขึ้นในตำแหน่งประจำที่ผูกพันทางทิศเหนือ ควรจัดวางกิเลนสีเขียวเพื่อบั่นทอนพลังร้ายของทิศสามอสูร “三煞”(ซาสั่วะ) ให้บรรเทาเบาบางลง ลดทอนข้อพิพาทขัดแย้งที่ไม่ลงตัว ขจัดสิ่งเลวร้ายให้คลายลง และที่สำคัญคือ ไม่ควรกระทบ ขุด เจาะ พื้นดินที่ตำแหน่งทิศทางทิศเดี่ยวๆนี้ทิศเดียวเป็นอันขาด จึงจะรอดปลอดภัยจากเหตุร้ายต่างๆก่อนที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งควรจัดตั้งวางเจดีย์โลหะ 6 ชั้น เพื่อช่วยเสริมพลังดาวหนึ่งขาว “一白”(อิ๊กแป๊ะ) นี้ ให้ก่อเกิดผลพวงที่ดียิ่งๆขึ้น จะส่งผลให้กิจการงานประสบผลสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ช่วยส่งเสริมฐานะทางการเงินให้มั่นคงมั่งคั่งขึ้น โชคลาภเงินทองไหลเวียนคล่องตัวดี มีตำแหน่งยศศักดิ์ เปี่ยมด้วยอำนาจวาสนาบารมีทางงานราชการ

ทิศตะวันตก/ใต้ (ทิศอวมงคล)

ปีนี้มีดาวสองดำ “二黑”(หยี่เห็ก) แทนสัญลักษณ์ด้วยดาวเลข 2 ธาตุดิน เป็นดาวอวมงคล ดาวป่วยไข้ ดาวแห่งโรคภัย ความทุกข์ ความขมขื่น การเจ็บป่วย จรมาประจำอยู่ทางทิศตะวันตก/ใต้ ส่งผลให้เกิดความเสื่อมถดถอยทั้งร่างกาย และจิตใจ นำพามาซึ่งความเคราะห์ร้ายภัยเวร เกิดโรคภัยแปลกๆที่รักษายากหาสาเหตุไม่พบ ที่เจ็บป่วยแบบอ๊อดๆแอ๊ดๆ ก็จะทรุดหนัก ที่เคยแข็งแรงสุขภาพกลับย่ำแย่ โดยเฉพาะเพศแม่จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับมดลูก ช่องท้อง ระบบทางเดินอาหาร กระเพาะ และลำไส้ทำงานผิดปกติ แม่ลูกไม่ปรองดองต่อกัน ความซึมเศร้าเข้าครอบงำ กิจการธุรกิจถดถอย โดยเฉพาะธุรกิจบ้านจัดสรรพัฒนาที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ หรือที่พัวพันกับคดีความอยู่ก็จะถูกตัดสินให้พ่ายแพ้

ทั้งทิศตะวันตกเฉียงใต้ในปีนี้เป็นทิศปะทะ “歲破”(ส่วยผั่ว ) ประจำปี อาจมักเกิดเหตุเรื่องเลวร้ายแอบแฝงอยู่เพียงรอวันปะทุจุดระเบิดออกมา ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้ายดังกล่าวก่อนที่จะเกิดขึ้น ควรห้ามกระทบถึงดิน ทั้งทุบ เคาะ ตอก ขุด เจาะ ต่อเติม ซ่อมแซม รื้อถอน หรือโยกย้ายเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์เป็นอันขาด มิฉะนั้นไม่เพียงแต่ไร้ผลดีแต่กลับจะส่งผลร้ายให้ประสบพบกับเคราะห์ภัย หรือมีอาการเจ็บป่วยหนักรักษาไม่หาย หรือมีเหตุให้ต้องเสียทรัพย์ เงินรั่วไหลในทางที่ไม่คาดคิดหนักกว่าเดิม

ควรหลีกเลี่ยงตำแหน่งประจำที่ผูกพันทางทิศตะวันตก/ใต้ พร้อมทั้งแขวนกระดิ่งโมบายโลหะคู่เลข 4-9 และน้ำเต้าทอง บั่นทอนกระแสพลังดาวสองดำ “二黑”(หยี่เห็ก) โดยแท่งโลหะคู่เลข 4-9 เมื่อกระทบต้องลมจะก่อเกิดเป็นพลังเสียงสะท้อนก้องกังวานแปรเปลี่ยนสภาพเสียงเป็นกระแสพลังธาตุทองที่แข็งแกร่ง ช่วยคลี่คลายสลายกระแสพลังร้ายให้ทุเลาเบาบางอ่อนกำลังลงจนสลายไป ทั้งน้ำเต้าทองจะดักจับพลังอัปมงคล สะกดพลังด้านลบ ตลอดจนโรคาพยาธิต่างๆ ขับไล่ภยันตรายให้แคล้วคลาดพร้อมปัดเปาเคราะห์ร้ายภัยเวรให้ปราศจากโรคร้ายภัยเวร อีกทั้งยังดูดโชคลาภโภคทรัพย์เสริมส่งทรัพย์สินเงินทอง ครอบครองความสำเร็จบรรลุผลในสิ่งที่มุ่งหวังไว้ ชีวิตประสบแต่ความสำเร็จราบรื่นรุ่งเรืองบังเกิดแต่ความสิริมงคล ตลอดทั้งปี

ทิศตะวันออก (ทิศอวมงคล)

ปีนี้มีดาวสามฟ้า “三碧”(ซาเผ็ก) แทนสัญลักษณ์ด้วยดาวเลข 3 ธาตุไม้ เป็นดาวอวมงคล ดาวแห่งสงคราม การต่อสู้ การทะเลาะวิวาท การแย่งชิง การใช้กำลัง พละกำลัง การยึดครอง จรมาประจำอยู่ทางทิศตะวันออก ส่งผลให้บุรุษจะลุแก่อำนาจอย่างไม่มีเหตุและผล เกิดอารมณ์ใจร้อนวู่วามจนมีปากเสียงกับคนรอบข้างให้แตกหักไม่ปรองดอง ทั้งหน้าที่การงาน ทั้งธุรกิจการค้า การลงทุนกว่าจะประสบความสำเร็จต้องฝ่าฝันเหนื่อยยากกว่าจะได้ เพราะมีศัตรูคู่แข่ง ต่อสู้แย่งชิง ทั้งยังมีเกณฑ์จะถูกคนปองร้าย ขโมยขึ้นบ้าน ถูกโจรจี้ปล้นของมีค่า ทรัพย์สินสูญหาย ยิ่งหากกระทำผิดหรือหลบเลี่ยงสิ่งผิดกฎหมายทั้งเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่จะเป็นคดีความต้องขึ้นโรงขึ้นศาลวุ่นวาย จนกลายเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าให้ตัดสินใจผิดพลาดจากเหตุเพราะคิดไม่ตกหาทางออกไม่ได้

จึงควรหลีกเลี่ยงตำแหน่งประจำที่ผูกพันทางทิศตะวันออก ทั้งตั้งโคมไฟสีแดงเพื่อลดสะกดพลังดาวร้ายสลายพลังดาวสามฟ้า “三碧”(ซาเผ็ก)ให้อ่อนกำลังลง และช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคลเหตุร้ายแรงต่างๆให้มลายสิ้นหายไป ส่งเสริมให้บังเกิดแต่เรื่องสิริมงคลและเรื่องที่น่ายินดี ทำให้ประสบกับลาภยศสรรเสริญสุขวาสนา มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่สูงยิ่งๆขึ้นไป เปี่ยมด้วยอำนาจยศศักดิ์และประสบความสำเร็จสมดังใจหวัง อีกทั้งยังจะนำความสงบสุขและความสามัคคีกลับคืนมา ตลอดจนชักนำพาโชคลาภทรัพย์สินเงินทองอีกด้วย

ทิศตะวันออก/ใต้ (ทิศมงคล)

ปีนี้มีดาวสี่เขียว “四綠”(ซี๊เล็ก) แทนสัญลักษณ์ด้วยดาวเลข 4 ธาตุไม้  เป็นดาวมงคล ดาวแห่งบัณฑิต นักคิด นักปัญญา  นักปราชญ์ วิชาการความรู้ ความสร้างสรรค์ ความสำเร็จ มีโชคลาภทางความรู้ มีข่าวดี มีชื่อเสียง บุญวาสนา จรมาเยือนประจำทางทิศตะวันออก/ใต้ ส่งผลดีต่อนักปราชญ์ นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา จะมีสติปัญญาที่ดีเลิศบังเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เชี่ยวชาญในสรรพวิชา การเรียนดี การศึกษากว้างไกล จะเกิดการพัฒนาก้าวหน้าด้วยประสิทธิผลเจริญรุ่งเรืองเป็นพิเศษ กระตือรือร้นจนได้ปรับเลื่อนขั้นตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น มีเหตุมีผลคงความสดใสแลดูมีชีวิตชีวา เสริมสร้างเสน่ห์เมตตาจนคนรอบข้างนิยมชมชอบ ถึงแม้ว่าโสดอยู่บนคานมานานก็จะพบคู่ผู้รู้ใจ ทั้งยังมีฝีปากในการเจรจาให้ลูกค้าผู้อุดหนุนเนืองแน่น ได้รับแรงส่งเสริมสนับสนุนจากคนรอบข้างมากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อการทำการค้าหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นพิเศษ ช่วยให้โดดเด่นตัวเลขขยับรายรับเพิ่มพูนอย่างเป็นกอบเป็นกำ โชคลาภเงินทองหลั่งไหลเพิ่มพูนตลอดเวลา ยิ่งหากรับราชการยิ่งโดดเด่นกว่าผู้อื่นจะโชคดีมีความสุขเงินทองรุมล้อมมั่งคั่งร่ำรวย

หากต้องการผลลัพธ์ที่เพิ่มพูนยิ่งๆขึ้นในตำแหน่งประจำที่ผูกพันทางทิศตะวันออก/ใต้ ควรจัดวางพู่กันจีนใส่ในกระบอกไม้ทรงสูง เพื่อช่วยเสริมพลังดาวมงคลดาวสี่เขียว “四綠”(ซี๊เล็ก)ให้ก่อเกิดผลพวงที่ดี ส่งผลให้อุปสรรคน้อยใหญ่ ปัญหาคลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดีทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จลุล่วงด้วยดี ตลอดทั้งปี

การจัดวางอุปกรณ์ประจำทิศทางต่างๆในปีพ.ศ.2565 นี้ ย่อมสามารถบั่นทอนกระแสวิบาก หลบหลีกพลังอัปมงคลที่จรมาประจำในแต่ละทิศให้บรรเทาเบาบางลง อีกทั้งยังช่วยเสริมส่งกระตุ้นกระแสพลังมงคลเพื่อลดทอนพลังดาวร้าย โดยเป็นไปตามหลัก 4 คำอักษรจีนที่ว่า 趨吉避凶 (ชูเกียกปี่เฮียง)

Credit : 699pic.com