แก้ชง...ไม่ตรงเวลา แก้ชะตา...ผิดดวงดาว 2565


ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ต่างเชื่อว่า วันขึ้นปีใหม่เปรียบเสมือนเป็นวันเริ่มต้นชีวิตใหม่ หากได้ริเริ่มกระทำสิ่งมงคลแก่ชีวิตย่อมเสริมส่งชะตาของตนได้ตลอดทั้งปี ดั่งเช่น การไหว้แก้ชงในช่วงต้นปี จะช่วยปัดเป่าเคราะห์ร้ายภัยเวรของตนได้ อีกทั้งยังช่วยประทานพรความสุขสิริมงคลแก่ชีวิตให้ไม่ตกต่ำย่ำแย่สาหัสจนเกินไปในปีใหม่ โดยไม่เคยรับรู้เลยว่า วันเริ่มต้นปีใหม่ทางโหราศาสตร์จีนที่แท้จริงนั้นคือวันใด บ้างก็เข้าใจว่าเป็นวันที่ 1 มกราคมของทุกปี บ้างก็คิดว่าเป็นวัน 初一 (ชิวอิก) ในเทศกาลตรุษจีน ซึ่งความเข้าใจเหล่านั้นค่อนข้างจะคลาดเคลื่อนเป็นอันมาก เพราะหากไหว้ผิดช่วงห้วงเวลาย่อมส่งผลกระทบต่อการไหว้แก้ชงให้ถูกต้องถูกองค์ต่อองค์เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ประจำปีใหม่นั้นๆไปด้วย
 
ในหนึ่งปีตามหลักโหราศาสตร์จีนโบราณสามารถแบ่งฤดูกาลออกเป็น 4 ฤดูด้วยกัน คือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว โดยจะเริ่มฤดูใบไม้ผลิเป็นต้นแห่งฤดูกาล ซึ่งจะอยู่ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆปี หรือที่ชาวจีนเรียกสาร์ทนี้ว่า สาร์ท 立春 (หลิบชุน) เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการผลัดเปลี่ยนนักษัตรประจำปีในแต่ละปี เหตุเพราะประเทศจีนเป็นประเทศเกษตรกรรมมาแต่เก่าก่อน ช่วงฤดูใบไม้ผลิเปรียบเสมือนเป็นธาตุไม้ที่เป็นตัวแทนแห่งการก่อเกิดของมวลสรรพสิ่ง ด้วยสภาพอากาศที่เหมาะแก่การเพาะปลูกจะส่งผลให้เกิดผลิตผลเป็นจำนวนมาก ญาติพี่น้องลูกหลานที่อยู่ต่างถิ่นก็จะเดินทางกลับมาช่วยกันหว่านไถเพาะปลูกในช่วงเวลานี้ ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการรวมญาติพี่น้อง อีกทั้งยังใช้โอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการผลัดเปลี่ยนนักษัตรประจำปีในแต่ละปี ซึ่งในปีพ.ศ.2565 นี้ จะตรงกับวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ เวลา 04:50 น. ถึงนับได้ว่าเข้าสู่ปี 壬寅(หยิมเอี๊ยง) นักษัตรขาลน้ำ ธาตุทอง เต็มตัวอย่างแท้จริง ดังนั้นการไหว้แก้ชงไม่ตรงช่วงห้วงเวลา (ไหว้ก่อน 4 กุมภาพันธ์ เวลา 04:50 น.) จะส่งผลให้การแก้ลิขิตชะตาผิดวงดาว

Credit : 616pic.com