แก้ชง 2565


ดวงชะตาไม่ได้มีเพียงแค่เสาปีเกิดเพียงเสาเดียวเท่านั้น แต่ชะตาชีวิตยังประกอบขึ้นจากเสาอื่นๆตามรหัสอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคล มีทั้งเสาปีเกิด เสาเดือนเกิด เสาวันเกิด และเสาเวลาเกิด โดยจะมีนักษัตรประจำอยู่ที่ฐานเกิดทั้ง 4 ฐานเสา หากปีพ.ศ.ใดมีนักษัตรประจำปีจรมาปะทะ “沖”(ชง) กระทบถึงแต่ละฐานเสาใดเสาหนึ่งหรือหลายเสา ย่อมส่งผลร้ายตามวิบากกรรมต่อชะตาชีวิตในปีนั้นๆได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งในปีจรนี้ มี 4 นักษัตรที่ได้รับบาปเคราะห์ดังต่อไปนี้คือ นักษัตรวอก นักษัตรขาล นักษัตรกุน และนักษัตรมะเส็ง    
 

เกิดปีนักษัตร

นักษัตรวอก นักษัตรขาล นักษัตรกุน หรือนักษัตรมะเส็ง

เกิดเดือน

เดือนกุมภาพันธ์ เดือนพฤษภาคม เดือนสิงหาคม หรือเดือนพฤศจิกายน

เกิดวันนักษัตร

นักษัตรวอก นักษัตรขาล นักษัตรกุน หรือนักษัตรมะเส็ง (เปิดในปฏิทินจีน 100 ปี)

เกิดเวลา

ตั้งแต่เวลา 03:00-04:59, เวลา 09:00-10:59, เวลา 15:00-16:59 หรือเวลา 21:00-22:59 น.


โดย 3 องค์ประกอบแห่งลิขิตฟ้า ชะตาดิน และวิถีคน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการลดทอนการปะทะ หรือแก้ “沖”(ชง) ได้ดังนี้

วิธีที่1. แก้ลิขิตฟ้า

โดยการกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาประจำปี 太歲爺(ไท้ส่วยเอี๊ย) องค์รวมที่วัดมังกรกมลาวาส และวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ 
และองค์เทพเจ้า太歲爺(ไท้ส่วยเอี๊ย) ประจำปี 2565 ที่ทรงพระนามว่า “賀諤大星軍” (ห่องักไต่แชกุง) ได้ที่
- ศาลเจ้าหน่าจา ซาไท้จื้อ จ.ชลบุรี
- วัดมังกรบุปผาราม (วัดเล่งฮัวยี่) จ.จันทบุรี
- วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ จ.กาญจนบุรี
 
สามารถไหว้ปัดตัวแก้ “沖”(ชง) หลังวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ เวลา 04:50 น.นี้เป็นต้นไป หากไหว้ผิดวันเสมือนไหว้ผิดองค์ เหตุเพราะโหราศาสตร์จีนจะเปลี่ยนนักษัตรใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าว อีกทั้งควรพกยันต์องค์เทพเจ้า太歲爺(ไท้ส่วยเอี๊ย) ประจำปี 2565 ที่ทรงพระนามว่า “賀諤大星軍” (ห่องักไต่แชกุง)ไว้ติดตัวด้วยตลอดทั้งปี
 

วิธีที่2. แก้ชะตาดิน

โดยดึงกระแสคู่มิตรนักษัตรปีจรขาล พ.ศ.2565 จากผู้ที่เกิดนักษัตรปีกุน รอบปีพ.ศ.2490 หรือรอบปีพ.ศ.2502 ให้จัดเตรียมรูปปั้นและจี้หมูมอบให้คุณที่ถูกปะทะหรือถูก“沖”(ชง) โดยรูปปั้นหมูตั้งที่ตำแหน่ง 60 องศาของจุดศูนย์กลางอาคาร สำนักงาน ห้องทำงาน ห้องนอน ส่วนจี้หมูก็พกติดตัวไว้ตลอดทั้งปี
 

วิธีที่3. แก้วิถีคน

โดยการปรับเปลี่ยนขยับโยกย้ายที่อยู่อาศัย หรือห้องทำงาน หรือห้องนอน หรือโต๊ะทำงาน หรือเตียงนอน เพื่อสะเดาะเคราะห์ปรับจากสิ่งที่เคยผูกพัน เปลี่ยนจากสิ่งที่คุ้นเคยสู่วิถีใหม่ตามแบบไลฟ์สไตล์เฉพาะคุณ

3 วิธีแก้ “沖”(ชง) เพียงเท่านี้ วิถีชีวิตก็จะหมดทุกข์หมดโศก หมดโรคพ้นภัยเวร คลาดแคล้วจากภยันตราย อุปสรรคปัญหาน้อยใหญ่คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี มั่งมีศรีสุข พบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่ำรวยมั่งคั่ง อายุยืนยาว สุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ คู่แข่งศัตรูร้ายพ่ายแพ้ พบแต่ความสิริมงคล ตลอดทั้งปีนี้

Credit : 161pic.com