กลับร้าย...กลายดี...ปีฉลู 2565


ในปี 2565 นี้ ชะตาของคุณที่เกิดปีฉลูเปรียบเสมือนฟ้ายังมีตา แม้จะถูกพลังดาวร้าย ดาวอัปมงคลจรเข้ามาใน ดวงชะตาถึง 4 ดวงด้วยกัน คือ ดาวร้าย 晦氣(ห้วยขี่) ดาวร้าย 天空(เทียนคง) ดาวร้าย 孤辰(โกวซิ้ง) และดาวร้าย 劫煞(เกี๊ยบสั่วะ) ที่ได้หมุนเวียนแปรเปลี่ยนมารวมตัวกันเพ่งเล็งโดยตรงต่อชะตาชีวิตของคุณที่เกิดปีฉลูทุกๆคน ยังผลให้เกิดอุปสรรคปัญหา ผิดพลาดวุ่นวายอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ จึงรู้สึกโดดเดี่ยว แปลกแยก เหมือนไม่มีใครเข้าใจ ทั้งเบื่อหน่ายอยากเก็บตัวห่างจากสังคมที่วุ่นวาย เหตุจากลูกน้องและบริวาร หรือจากธุรกิจการงานที่ต้องทุ่มเทให้ได้ผล ประโยชน์กว่าจะได้มา หนำซ้ำจะเกิดผลร้ายให้ทรัพย์สินเงินทองเสียหาย ไม่มีเหลือเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ซ้ำร้ายยังมีเกณฑ์ จะถูกปล้นแย่งชิงทรัพย์ให้ต้องสูญเสียต้องระมัดระวังอีกเช่นกัน แต่เนื่องด้วยอิทธิพลของดาวเทพมงคล太陽(ไท้เอี้ยง) และดาวเทพมงคล 紅鸞(อั่งล้วง) ที่ช่วยผ่อนคลายพลังดาวร้ายให้ลดแรงอิทธิฤทธิ์ลง ส่งผลให้ชะตาชีวิตพลิกผัน กิจการงานค้าขายได้ผลประโยชน์กำไรงอกเงยงาม ทำให้ชีวิตรุ่งโรจน์เจริญก้าวหน้า มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้น สูงขึ้น อีกทั้งช่วยสมพงศ์ส่งเสริมให้มีสัมพันธภาพกับคนรอบข้างและคนทั่วไปให้มีสนับสนุนช่วยเหลือ เสมือนมีเพื่อนคู่คิดคนรู้ใจ มาช่วยเสริมพลังกำลังใจให้มีแรงสู้ตลอดทั้งปี

เพื่อนอบน้อมยอมรับพลังดาวเทพมงคล ดาว太陽(ไท้เอี้ยง) ที่ได้เสด็จลงมาสถิตประทับเฉพาะเจาะจงคุณบุคคลที่เกิดปีฉลูเท่านั้น จึงควรน้อมต้อนรับการเวียนมาของดาว太陽(ไท้เอี้ยง) ด้วยการสักการะองค์เทพ太陽星君(ไท้เอี้ยงแชกุง) หลังวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ เวลา 04:50 น.นี้ เป็นต้นไป โดยการเซ่นสรวงกราบไหว้ที่ศาลสถิต เพื่อขอบารมี จากพระองค์ท่านได้รับรู้และเมตตา ช่วยคุ้มครองบันดาลสุขให้กระแสพลังดาวร้ายผ่อนคลายลง จากหนักให้เป็นเบา และปกป้องให้แคล้วคลาดไป พบแต่ความร่มเย็นราบรื่นตลอดทั้งปี 2565 นี้
 

โดยกล่าวคำอธิษฐานดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอน้อมกราบสักการะบูชาต่อ “องค์เทพ太陽星君(ไท้เอี้ยงแชกุง)” ที่ได้จรมาสถิตในดวงชะตาของ ข้าพเจ้า (ชื่อ และนามสกุล) ในปีนี้ ด้วยความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถวายผลบุญกุศลอันใดที่ ข้าพเจ้าได้สร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ถวายแด่ “องค์เทพ太陽星君(ไท้เอี้ยงแชกุง)” ขอพระองค์ทรงประทานพร ให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์หมดโศก หมดโรคพ้นภัยเวร คลาดแคล้วจากภยันตราย อุปสรรค ปัญหาน้อยใหญ่คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี มั่งมีศรีสุข พบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่ำรวยมั่งคั่ง อายุยืนยาว สุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ คู่แข่งศัตรูร้ายพ่ายแพ้ พบแต่ความสิริมงคลทั้งข้าพเจ้าและครอบครัวทุกประการ ตลอดทั้งปี 2565 นี้ ด้วยเทอญ

ข้าพเจ้าจะประพฤติแต่กรรมดี สาธุ สาธุ สาธุ  
 

สิ่งมงคลเสริมดวงชะตาของคุณที่เกิดปีฉลู ประจำปี พ.ศ.2565

ในปีนี้ ดวงชะตาของคุณที่เกิดปีฉลู ที่ได้รับพลังความสุกสว่างแห่งดาวเทพมงคล太陽(ไท้เอี้ยง) ส่องรัศมี เจิดจรัสมาเสริมส่งดวงชะตา อีกทั้งยังช่วยสลายพลังร้ายของดาวอัปมงคลดวงอื่นที่หม่นหมองให้ผ่อนคลาย สลายไป และเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นผลักดันพลังที่ดีนี้ให้เกิดแก่คุณได้อย่างเต็มที่ จึงควรนอบน้อมบูชาต่อองค์เทพมงคล太陽星君(ไท้เอี้ยงแชกุง) ด้วยการพกพาติดตัวตลอดเวลา เพื่อเป็นการแสดงออกพร้อมน้อมระลึกถึงพลังบารมีขององค์เทพท่าน ช่วยคุ้มครองปกปักรักษาให้คุณที่เกิดปีฉลูได้คลาดแคล้วผ่านพ้นความอัปมงคลใดๆทั้งปวง อีกทั้งยังเสริมความสิริมงคล บังเกิดขึ้นต่อดวงชะตาให้ได้พบแต่ความสำเร็จความก้าวหน้า สมปรารถนาที่ตั้งใจไว้ ด้วยน้ำพระเมตตาบารมีอันสุดแสน ประมาณแห่งแผ่รัศมีปกป้องคุณตลอดทั้งปี 2565 นี้

Credits : blog.xuite.net
              699pic.com