กลับร้าย...กลายดี...ปีขาล 2565


ในปี 2565 นี้ ชะตาของคุณที่เกิดปีขาลได้ถูกพลังเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ที่ทรงพระนาม ว่า “賀諤大星軍” (ห่องักไต่แชกุง) องค์เทพเจ้าซึ่งรับหน้าที่ควบคุมสอดส่องการกระทำของมนุษย์โลก เสมือนดั่งผู้ ตรวจการที่ทรงพลานุภาพ เสด็จลงมาประทับนั่งตรึงตำแหน่งซ้อนทับปีกำเนิด เหมือนดั่งมีเจ้านายผู้เข้มงวดอยู่ในบ้าน ที่พร้อมเพ่งเล็งตรวจสอบความประพฤติตลอดเวลา ด้วยพลังอานุภาพขององค์เทพเจ้า太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ส่งผลให้ ต้องระแวดระวังตัวมากขึ้น อกสั่นขวัญแขวนไม่สงบผ่อนคลาย และยิ่งไม่ควรประมาทที่จะกระทำการใดๆโดยปราศจาก การไตร่ตรอง เพราะยังมีพลังดาวอัปมงคลร่วมจรจากดาวร้าย劍鋒(เกี้ยมฮง) ดาวร้าย伏屍(ฮกซี) และดาวร้าย 指背(จี๋ป่วย) ร่วมด้วยช่วยกันจรมากระหน่ำซ้ำ ระวังคนจะคิดร้ายหักหลังขัดขวางไม่ราบรื่น สู้อุตส่าห์ตั้งใจแต่ก็ยังเจอกับปัญหา ในการงาน สูญเสียเงินทองอย่างยากที่จะควบคุม โดยเฉพาะจะมีคู่กรณีที่เข้ามาฉ้อฉลให้หลงกลโกง ควรตั้งสติไม่ละโมบ โลภมาก หวังแต่ผลประโยชน์ของคนอื่นจนเกินไป ทรัพย์สินจะได้ไม่ต้องสูญ เงินทองจะได้ไม่ต้องเสีย อีกทั้งยังดลบันดาล ให้การคิดอ่านคาดคะเนให้หละหลวม ไร้ความละเอียดรอบคอบ ขาดสมาธิไม่มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผลให้ การงานมีโอกาสผิดพลาด รวมทั้งเกิดความเกียจคร้านเอาแต่สนุกสนานเที่ยวเตร่เสเพลไปวันๆ ท้ายสุดต้องเกี่ยวพันกับ อุบัติเหตุเภทภัย บางครั้งหนักถึงขั้นเลือดตกยางออกต้องรับการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บเลยทีเดียว

เพื่อนอบน้อมยอมรับพลังดาวเทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “賀諤大星軍” (ห่องักไต่แชกุง) ผู้เป็นใหญ่ประจำปีนี้ ที่ได้เสด็จมาสอดส่องดูแลมวลมนุษย์และได้ทรงประทับเพ่งเล็งตรงเฉพาะหน้ากับคุณที่เกิดปีขาล ยังผลให้เกิดกระแสปะทะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คุณที่เกิดปีขาลจึงควรรีบเข้าน้อมกราบคารวะต้อนรับการเวียนมาของ พระองค์ท่านโดยไว เสมือนผู้น้อยที่พร้อมน้อมรับการมาถึงของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทรงอำนาจก่อนที่ท่านจะเรียกหาเจอ หลังวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ เวลา 04:50 น.นี้ เป็นต้นไป ด้วยการนำตนพร้อมเครื่องบรรณาการเซ่นสรวงไปกราบไหว้ที่ ศาลสถิตที่มีพิธีกรรมอัญเชิญพระองค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “賀諤大星軍” (ห่องักไต่แชกุง) ท่าน เพื่อผู้คน จะได้กราบสักการะฝากดวงชะตาและขอบารมีต่อองค์เทพท่านให้ได้รับรู้และเมตตา ช่วยคุ้มครองบันดาลสุขผ่อนกระแส พลังปะทะให้คลายลง ผ่อนหนักให้เป็นเบา และปกป้องสยบพลังดาวร้ายให้แคล้วคลาดไป เพื่อพบแต่ความร่มเย็นราบรื่น ตลอดทั้งปี 2565
 

โดยกล่าวคำอธิษฐานดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอน้อมกราบสักการะบูชาต่อองค์ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “賀諤大星軍” (ห่องักไต่แชกุง) ที่ได้จรมา สถิตในดวงชะตาของข้าพเจ้า (ชื่อ และนามสกุล) ในปีนี้ ด้วยความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถวาย ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้า ได้สร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ถวายแด่ องค์ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “賀諤大星軍” (ห่องักไต่แชกุง) ขอพระองค์ทรงประทานพร ให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์หมดโศก หมดโรคพ้นภัยเวร คลาดแคล้วจากภยันตราย อุปสรรค ปัญหาน้อยใหญ่คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี มั่งมีศรีสุข พบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่ำรวยมั่งคั่ง อายุยืนยาว สุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ คู่แข่งศัตรูร้ายพ่ายแพ้ พบแต่ความสิริมงคลทั้งข้าพเจ้าและครอบครัวทุกประการ ตลอดทั้งปี 2565 นี้ ด้วยเทอญ

ข้าพเจ้าจะประพฤติแต่กรรมดี สาธุ สาธุ สาธุ
 

สิ่งมงคลเสริมดวงชะตาของคุณที่เกิดปีขาล ประจำปี พ.ศ.2565

เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) คือ เทพผู้มีอำนาจคุ้มครองดูแลดวงชะตาของมวลมนุษย์ ทรงรับรู้และสอดส่อง ดูแลพฤติกรรมความดีชั่วต่างๆ ที่บุคคลคนนั้นสะสมผลตามแต่กระแสกรรมที่เคยกระทำไว้ให้เกิดขึ้นในภายภาคหน้า องค์เทพ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) รวมมีทั้งหมด 60 พระองค์ ประจำรอบนักษัตรปีเกิดทุกธาตุรวมเป็นหนึ่งวัฏจักร และเป็นประจำทุกปีที่เปลี่ยนก็จะถึงวาระหน้าที่ใหม่ขององค์เทพ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ประจำปีนั้นได้เสด็จลงมาดูแล มวลมนุษย์โลกแทนองค์เทพประจำปีก่อน ขณะเดียวกันเมื่อมนุษย์นอบน้อมยอมรับในความดีงาม และการมีอยู่จริงของ พระองค์ท่าน ด้วยการสร้างแต่ความดีกับจิตสำนึกที่เป็นกุศล พร้อมกับการนมัสการกราบไหว้ในคุณของพระองค์ท่าน ก็เพื่ออธิษฐานขอพรให้ผู้นั้นได้พบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขสมหวังตลอดไป

ดังนี้แล้ว คุณที่เกิดปีขาลจึงควรพกยันต์เทพ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “賀諤大星軍” (ห่องักไต่แชกุง) ประจำปี 2565 นี้  ติดตัวไว้ตลอดทั้งปี เพื่อทำให้จิตใจได้น้อมระลึกถึงพระองค์ท่านและขอบารมีคุ้มครอง เปรียบดังท่านได้สถิตอยู่ กับคุณที่เกิดปีขาลในทุกเวลานาที จะได้แผ่รัศมีปกป้องปัดเป่าภยันตรายและความเลวร้ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ทันท่วงที และด้วยความเมตตาที่จะทำให้คุณได้พบแต่ความสุขตลอดทั้งปี 2565 นี้

Credits : http://www.sages9.com/index.php/chinesedeity
              699pic.com